Αλλαγή ρύθμισης απορρήτου για playlist

Αν είστε ο κάτοχος του playlist, μπορείτε να ορίσετε το playlist ως δημόσιο, απόρρητο ή μη καταχωρισμένο, ακριβώς όπως και για τα μεμονωμένα βίντεο.

Ορισμός απορρήτου playlist

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε την έκδοση beta του YouTube Studio, επιλέξτε Κλασική προβολή του Creator Studio στο αριστερό μενού για να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα.
  1. Συνδεθείτε στο YouTube.
  2. Πάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο του λογαριασμού σας > Creator Studio
  3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχειριστής βίντεο > Playlist.
  4. Δίπλα από το playlist που θέλετε να ενημερώσετε, πατήστε Επεξεργασία. Με αυτή την επιλογή, θα μεταφερθείτε στο playlist που θέλετε να διαχειριστείτε.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις playlist.
  6. Στο αναπτυσσόμενο μενού "Απόρρητο playlist", επιλέξτε τη ρύθμιση απορρήτου του playlist.  
  7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ρυθμίσεις απορρήτου

  • Τα δημόσια βίντεο και playlist είναι ορατά και μπορούν να κοινοποιηθούν από όλους.
  • Τα απόρρητα βίντεο και playlist είναι ορατά από εσάς και από τους χρήστες που επιλέγετε.
  • Τα μη καταχωρισμένα βίντεο και playlist είναι ορατά και μπορούν να κοινοποιηθούν από τους χρήστες που έχουν τον σύνδεσμο.
Λειτουργία Εκτός λίστας Απόρρητο Δημόσιο
Δυνατότητα κοινοποίησης URL Ναι Όχι Ναι
Δυνατότητα προσθήκης σε ενότητα καναλιού Ναι Όχι Ναι
Εμφάνιση στην αναζήτηση, τα σχετικά βίντεο και τις προτάσεις Όχι Όχι Ναι
Ανάρτηση στο κανάλι σας Όχι Όχι Ναι
Εμφάνιση στη ροή συνδρομητών Όχι Όχι Ναι
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;