Αλλαγή ρύθμισης απορρήτου για playlist

Αν είστε ο κάτοχος του playlist, μπορείτε να ορίσετε το playlist ως δημόσιο, απόρρητο ή μη καταχωρισμένο, ακριβώς όπως και για τα μεμονωμένα βίντεο.

Ορισμός απορρήτου playlist

  1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
  2. Από το αριστερό μενού, επιλέξτε Playlist.
  3. Δίπλα από το playlist που θέλετε να ενημερώσετε, πατήστε Επεξεργασία.
  4. Κάτω από τον τίτλο του playlist, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα  .
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις playlist.
  6. Πατήστε Σύνθετες ρυθμίσεις.
  7. Στο αναπτυσσόμενο μενού Απόρρητο playlist, επιλέξτε τη νέα ρύθμιση απορρήτου.  
  8. Πατήστε Αποθήκευση.

Ρυθμίσεις απορρήτου

  • Όλοι μπορούν να παρακολουθούν και να μοιράζονται τα Δημόσια βίντεο και playlist.
  • Όποιος έχει τον σύνδεσμο του βίντεο μπορεί να παρακολουθεί τα Μη καταχωρισμένα βίντεο και playlist.
Λειτουργία Εκτός λίστας Απόρρητο Δημόσιο
Δυνατότητα κοινοποίησης URL Ναι Όχι Ναι
Δυνατότητα προσθήκης σε ενότητα καναλιού Ναι Όχι Ναι
Εμφάνιση στην αναζήτηση, τα σχετικά βίντεο και τις προτάσεις Όχι Όχι Ναι
Ανάρτηση στο κανάλι σας Όχι Όχι Ναι
Εμφάνιση στη ροή συνδρομητών Όχι Όχι Ναι
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;