Osvedčené postupy pre nahrávanie do schránky SFTP

Funkcie opísané v tomto článku sú k dispozícii len pre partnerov, ktorí na správu svojho obsahu chráneného autorskými právami používajú Správcu obsahu služby YouTube.

Obsah (metadáta a referenčné súbory) nahrajte na Google podľa nasledujúcich pokynov.

Pre každú nahrávanú dávku vytvorte jedinečný priečinok

Všetky súbory, ktoré si uložíte do schránky, musia byť v priečinku. Súbory v koreňovom priečinku schránky vrátane všetkých súborov delivery.complete Google ignoruje.

Ak sa chcete vyhnúť možným konfliktom názvov, odporúčame vám zakaždým, keď odosielate obsah, vytvoriť nový priečinok a do každého názvu priečinka uviesť časovú pečiatku alebo identifikátor so zvyšujúcou sa hodnotou. Pomocou časovej pečiatky alebo identifikátora si jednoducho udržíte prehľad o nahrávaných dávkach.

Nahrávajte menšie dávky

Namiesto jednej väčšej dávky vytvorte viacero menších. Vo všeobecnosti odporúčame nahrávať naraz len súbory k jednému dielu. Ak používate schránku, pre každé dielo vytvorte samostatný adresár (a samostatný súbor delivery.complete).

Spracovanie desiatich dávok s jedným dielom netrvá dlhšie než spracovanie jednej dávky s desiatimi dielami. Jednotlivé samostatné dávky sa spracujú rýchlejšie a prípadné zlyhanie nahrania sa dotýka len príslušného problematického diela.

Odporúčaná maximálna veľkosť nahrávanej dávky ja 100 diel. Súbor metadát (CSV alebo XML) nesmie presiahnuť 10 MB.

Nahrajte všetky uvedené súbory

Všetky názvy súborov uvedené v súbore metadát vo formáte CSV alebo XML sa musia zhodovať s názvami súborov (vrátane prípon), ktoré skutočne nahrávate. Ak sa názvy nezhodujú alebo ak niektorý uvedený súbor chýba, nahranie zlyhá.

Zo schránky odstráňte priečinky úspešne nahraných dávok

Schránka je miesto, kde má byť nahrávaný obsah uložený len dočasne. Nemá slúžiť ako dlhodobé úložisko. Súbory, ktoré máte v schránke viac než 45 dní, automaticky odstraňujeme. Priečinky a stavové súbory úspešne nahraných dávok vám odporúčame odstrániť.

Súbory, ktoré sa nám nepodarilo úspešne nahrať, nájdete v podadresári failed_packages účtu schránky. Súbory skontrolujte, odstráňte problémy, pre ktoré sa nemohli riadne nahrať, a potom ich presuňte do priečinka určeného pre novú nahrávanú dávku. Keď do priečinka pridáte súbor delivery.complete, súbory spracujeme nanovo.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false