Ladda upp innehåll till din SFTP-dropbox

Funktionerna som beskrivs i den här artikeln är bara tillgängliga för partner som hanterar sitt upphovsrättsskyddade innehåll på YouTube med hjälp av Innehållshanteraren.

När du har validerat metadata för en uppladdning är du redo att ladda upp filerna. Du laddar upp innehåll genom att kopiera de nödvändiga filerna till din servermapp. När allt ligger på plats meddelar du oss det genom att skapa en fil med namnet delivery.complete.

Vilka filer du behöver för att slutföra uppladdningen beror på vilken filtyp du laddar upp. Varje uppladdningsjobb måste innehålla en metadatafil i XML- eller CSV-format. Det måste dessutom innehålla alla nya mediefiler som metadatafilen refererar till med namn.

Vi rekommenderar att du laddar upp nya tillgångar en i taget, och att du skapar en egen servermapp och metadatafil för var och en. Om du till exempel lägger upp tre avsnitt av ett tv-program skapar du tre separata mappar och tre separata metadatafiler. Det här tillvägagångssättet gör det enklare att spåra uppladdningen. Det begränsar dessutom effekterna av eventuella problem som uppstår utan att uppladdningshastigheten påverkas.

(Andra rekommenderade metoder)

I de här anvisningarna får du lära dig hur du laddar upp innehåll med hjälp av Cyberduck, men du kan använda valfritt klientprogram med funktion för SFTP-anslutning.

Ladda upp innehåll till din SFTP-dropbox:

 1. Öppna klientprogrammet Cyberduck.

 2. Programmet ska starta och visa dina bokmärken.  Annars väljer du knappen Bookmarks i det övre verktygsfältet.  Dubbelklicka på anslutningen till din servermapp.  Programmet ansluter till din servermapp och visar huvudmapparna.

  Om du inte har konfigurerat en anslutning för din servermapp än kan du läsa Anslut till din SFTP-dropbox.

 3. Skapa en ny mapp för det nya uppladdningsjobbet.

  Skapa en mapp genom att högerklicka i fältet med fillistan och välja New folder. Undvik eventuella konflikter genom att skapa en ny katalog varje gång du lägger upp innehåll för YouTube och inkludera en tidsstämpel eller ett id med ordningsföljdsindikator i varje katalognamn.

 4. Kopiera alla filerna i ett uppladdningspaket till den nya mappen.

  Kopiera filer till en mapp genom att högerklicka på mappen i Cyberduck och välja Upload.  Öppna mappen med filerna och välj de filer du vill ladda upp till målmappen.

  Du kan också ladda upp filer genom att klicka på och dra dem från datorn till mappen i Cyberduck.

 5. När alla filerna har kopierats laddar du upp filen delivery.complete till samma mapp.

  När YouTube börjar bearbeta paketet ersätts filerna som du laddat upp med en ständigt uppdaterad statusfil som heter delivery.processing.

När du har skickat filen delivery.complete kan du inte lägga till några nya filer i katalogen eller någon av dess underkataloger. Beroende på uppladdningens storlek kan det ta några sekunder eller minuter innan du ser att filerna bearbetas. Ladda inte upp mer än en delivery.complete-fil per batch

När alla uppladdningar har bearbetats skickar uppladdningsmotorn en statusrapport som beskriver de åtgärder som vidtagits för varje objekt i uppladdningen. Rapporten heter status-xml-filnamn, där xml-filnamn är filnamnet på din metadatafil. Statusrapporten hamnar i din servermapp, i samma katalog som uppladdningen.

Hur lång tid som krävs för att bearbeta en uppladdning och generera en statusrapport varierar beroende på systembelastning och vilka åtgärder som begärs. Det tar till exempel mycket kortare tid att bearbeta uppdateringar av en tillgångs metadata än att bearbeta nya referensfiler. Det tar också längre tid för uppladdningsmotorn om någon av åtgärderna för en uppladdning inte går att genomföra. Misslyckade åtgärder upprepas nämligen i systemet för att säkerställa att felet inte beror på övergående förhållanden, som ett driftstopp. I en del fall kan det ta mer än en dag att bearbeta en stor uppladdning.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?