Nahranie obsahu do schránky SFTP

Funkcie opísané v tomto článku sú k dispozícii len pre partnerov, ktorí na správu svojho obsahu chráneného autorskými právami používajú Správcu obsahu služby YouTube.

Po overení metadát nahrávanej dávky môžete súbory nahrať. Obsah nahráte skopírovaním potrebných súborov do svojej schránky a následne nám vytvorením súboru s názvom delivery.complete dáte vedieť, že sú pripravené.

To, aké súbory musíte nahrať, závisí od toho, aký typ diela nahrávate. Pri každom nahrávaní je potrebné nahrať súbor metadát vo formáte XML alebo CSV a všetky nové súbory médií, ktorých názvy sú uvedené v súbore metadát.

Nové diela odporúčame nahrávať po jednom, pričom každé by malo mať vlastný priečinok v schránke a vlastný súbor metadát. Ak napríklad nahrávate tri epizódy televízneho programu, vytvorte tri samostatné priečinky a tri samostatné súbory metadát. Takto budete môcť ľahšie sledovať priebeh nahrávania a obmedzíte dosah prípadných problémov, pričom sa nezníži rýchlosť spracovania nahrania.

(Ďalšie odporúčané osvedčené postupy)

Tieto pokyny vysvetľujú, ako nahrať obsah pomocou aplikácie Cyberduck, ale môžete použiť aj akýkoľvek iný klientský softvér, ktorý podporuje pripojenia SFTP.

Nahranie obsahu do schránky SFTP:

 1. Spustite klientskú aplikáciu Cyberduck.

 2. Aplikácia by sa mala otvoriť pri vašich záložkách.  Ak sa tak nestane, vyberte tlačidlo Záložky v hornej lište nástrojov.  Dvakrát kliknite na pripojenie k svojej schránke.  Klient sa pripojí k vašej schránke a zobrazia sa hlavné priečinky.

  Ak ste ešte nenastavili pripojenie pre svoju schránku, prečítajte si Pripojenie k vašej schránke SFTP.

 3. Vytvorte nový priečinok pre novú úlohu nahrávania.

  Ak chcete vytvoriť priečinok, kliknite pravým tlačidlom myši na panel so zoznamom súborov a vyberte Nový priečinok. Ak sa chcete vyhnúť možným konfliktom, odporúčame, aby ste vytvorili nový adresár vždy, keď chcete uverejniť obsah na YouTube, a aby ste každý označili časovou pečiatkou alebo zvyšujúcim sa číslom ID v názve každého adresára.

 4. Skopírujte všetky súbory balíka na nahratie do nového priečinka.

  Ak chcete skopírovať súbory do priečinka, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok v aplikácii Cyberduck a vyberte Nahrať.  Prejdite do priečinka so súbormi a vyberte všetky súbory, ktoré chcete nahrať do tohto priečinka.

  Môžete tiež kliknúť a presunúť súbory z počítača do priečinka v aplikácii Cyberduck a nahrať ich týmto spôsobom.

 5. Po skopírovaní všetkých súborov nahrajte do rovnakého priečinka súbor delivery.complete.

  Keď YouTube spustí spracovanie skupiny, nahradí odovzdané súbory súborom s názvom delivery.processing, v ktorom sa bude stav nahrávania stále aktualizovať.

Po uložení súboru delivery.complete nesmiete do adresára ani do žiadneho jeho podadresára pridať žiadne nové súbory. V závislosti od veľkosti dávky môže spracovanie súborov trvať niekoľko sekúnd alebo minút. K jednej dávke nenahrávajte viac ako jeden súbor delivery.complete.

Po spracovaní každej nahrávanej dávky nahrávací nástroj uverejní hlásenie o stave, v ktorom sú podrobne uvedené akcie vykonané v súvislosti s jednotlivými položkami v dávke. Hlásenie má názov status-xml-názovsúboru, kde xml-názovsúboru je názov vášho súboru metadát. Hlásenie o stave sa vo vašej schránke uloží do adresára nahranej dávky.

Čas potrebný na spracovanie nahrávanej dávky a vygenerovanie hlásenia o stave býva rôzny v závislosti od zaťaženia systému a požadovaných akcií. Systém napríklad potrebuje oveľa menej času na spracovanie aktualizácií metadát diela, než na spracovanie nových referenčných súborov. Ďalej platí, že nahrávací nástroj bude dlhšie spracúvať dávky, pri ktorých sa generujú zlyhania, pretože systém sa pokúša niektoré neúspešné akcie opakovať, aby overil, či zlyhania neboli spôsobené prechodnými podmienkami (napríklad výpadkom systému). V niektorých prípadoch môžeme na spracovanie nahrávanej dávky potrebovať viac než jeden deň.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false