Przesyłanie materiałów do skrzynki referencyjnej SFTP

Te funkcje są dostępne tylko dla partnerów, którzy używają Menedżera treści w YouTube do zarządzania swoimi treściami chronionymi prawem autorskim.

Po weryfikacji metadanych przesyłanej partii możesz rozpocząć przesyłanie plików. Aby przesłać treści, musisz skopiować odpowiednie pliki do skrzynki referencyjnej, a potem powiadomić nas o zakończeniu tej czynności, tworząc pusty plik o nazwie delivery.complete.

To, jakie pliki musisz przygotować, zależy od rodzaju zasobu, który zamierzasz przesłać. Przesyłane treści muszą zawsze zawierać plik XML lub CSV z metadanymi i zgodnym z rzeczywistością spisem nazw wszystkich przesyłanych plików multimedialnych.

Zalecamy przesyłanie nowych zasobów pojedynczo i tworzenie dla każdego z nich osobnego folderu w skrzynce i osobnego pliku metadanych. Przykład: jeśli chcesz przesłać trzy odcinki programu telewizyjnego, utwórz trzy osobne foldery i trzy osobne pliki metadanych. Prędkość przetwarzania materiałów pozostanie bez zmian, a Tobie będzie łatwiej śledzić postęp przesyłania i ewentualne problemy będą mniej dotkliwe.

(Inne sprawdzone metody, które polecamy)

Z tych instrukcji dowiesz się, jak przesyłać materiały za pomocą programu Cyberduck, ale możesz korzystać z dowolnego klienta, który obsługuje połączenia SFTP.

Aby przesłać materiały do skrzynki referencyjnej SFTP:

 1. Uruchom aplikację kliencką Cyberduck.

 2. Aplikacja powinna otworzyć się na sekcji „Zakładki”.  Jeśli tak się nie stanie, wybierz przycisk „Zakładki” na pasku narzędzi u góry.  Kliknij dwukrotnie, aby połączyć ze skrzynką referencyjną.  Klient połączy się ze skrzynką i wyświetli foldery najwyższego poziomu.

  Jeśli połączenie ze skrzynką referencyjną nie zostało jeszcze skonfigurowane, wykonaj instrukcje łączenia ze skrzynką referencyjną SFTP.

 3. Utwórz nowy folder dla nowego zadania przesyłania.

  Aby utworzyć folder, prawym przyciskiem myszy kliknij panel z listą plików i wybierz Nowa teczka. Zalecamy, żeby przy każdym przesyłaniu materiałów do YouTube tworzyć nowy katalog i dodawać do jego nazwy sygnaturę czasową lub identyfikator w postaci kolejnej liczby. Pozwoli to uniknąć konfliktu nazw.

 4. Skopiuj do nowego folderu wszystkie pliki wchodzące w skład pakietu do przesłania.

  Aby skopiować pliki do folderu, w programie Cyberduck kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz Wyślij.  Przejdź do folderu z plikami i wybierz wszystkie pliki, które chcesz przesłać do folderu w Cyberduck.

  Możesz też przeciągnąć pliki z komputera do folderu w programie, aby je przesłać.

 5. Gdy skopiujesz wszystkie pliki, załaduj do tego samego folderu plik „delivery.complete”.

  Gdy YouTube rozpocznie przetwarzanie, zamieni przesłane pliki aktualizowanym na bieżąco plikiem stanu o nazwie „delivery.processing”.

Po przesłaniu pliku delivery.complete nie wolno umieszczać w katalogu ani jego podkatalogach żadnych nowych plików. W zależności od rozmiaru partii może upłynąć kilka sekund lub minut, zanim zauważysz, że pliki są przetwarzane. Nie przesyłaj więcej niż jednego pliku delivery.complete na partię.

Po zakończeniu przetwarzania każdej partii plików program do przesyłania opublikuje raport z opisem czynności wykonanych dla każdego elementu danej partii. Będzie on nosił nazwę status-xml-filename, gdzie xml-filename będzie nazwą Twojego pliku metadanych. Raport o stanie zostanie umieszczony w Twojej skrzynce domyślnej, w tym samym katalogu, co grupa plików do przesłania.

Czas potrzebny na przetworzenie partii plików i wygenerowanie raportu zależy od aktualnego obciążenia systemu i działań, jakie miały być wykonane. Przykładowo na przetworzenie aktualizacji metadanych zasobu potrzeba znacznie mniej czasu niż na przetworzenie nowych plików referencyjnych. Program do przesyłania potrzebuje poza tym więcej czasu w przypadku partii, przy których przetwarzaniu występują błędy. System ponawia próby wykonania nieudanych czynności, aby sprawdzić, czy niepowodzenia nie zostały spowodowane tymczasowymi problemami, na przykład wyłączeniem systemu. W niektórych przypadkach przetworzenie partii przesyłanych plików może potrwać dłużej niż jeden dzień.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
8154836038262836102