Last opp innhold til SFTP-opplastingskontoen

Funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, er bare tilgjengelige for partnere som bruker innholdsbehandlingen på YouTube til å administrere det opphavsrettsbeskyttede innholdet sitt.

Når du har validert metadataene for en opplastingsbunke, kan du laste opp filene. Du laster opp innhold ved å kopiere over de nødvendige filene til opplastingskontoen din. Deretter gir du oss beskjed om at filene er klare, ved å opprette en fil med navnet «delivery.complete».

Hvilke filer du trenger for å fullføre en opplasting, avhenger av hvilke typer innholdselementer du laster opp. Hver opplastingsjobb må inneholde en metadatafil i XML- eller CSV-format. Den må også inneholde eventuelle nye mediefiler som metadatafilen refererer til.

Vi anbefaler at du bare laster opp ett nytt innholdselement om gangen, og at hvert innholdselement får sin egen mappe og metadatafil i opplastingskontoen din. Hvis du for eksempel laster opp tre episoder av et TV-program, oppretter du tre separate mapper og tre separate metadatafiler. Denne fremgangsmåten gjør det enklere å spore fremdriften til opplastingen. Den begrenser også omfanget hvis det skulle oppstå problemer, og den totale behandlingstiden for opplastingene påvirkes ikke av at det er flere, mindre opplastinger kontra én stor.

(Andre anbefalte fremgangsmåter)

I denne veiledningen finner du informasjon om hvordan du laster opp innhold ved bruk av Cyberduck. Du kan imidlertid bruke en hvilken som helst annen klientprogramvare som støtter SFTP-tilkoblinger.

Slik laster du opp innhold til SFTP-opplastingskontoen din:

 1. Åpne Cyberduck-klientprogrammet.

 2. Når du åpner programmet, skal du se bokmerkene dine.  Hvis dette ikke er tilfellet, velger du Bookmarks (Bokmerker) fra den øverste verktøylinjen.  Dobbeltklikk på tilkoblingen for opplastingskontoen din.  Klienten kobler seg til opplastingskontoen og viser toppnivåmappene.

  Hvis du ikke har konfigurert en tilkobling for opplastingskontoen din ennå, kan du lese om hvordan du kobler til SFTP-opplastingskontoen din.

 3. Opprett en ny mappe for den nye opplastingsjobben.

  For å opprette en mappe høyreklikker du på fillistefeltet og velger New Folder (Ny mappe). For å unngå potensielle konflikter anbefaler vi at du oppretter en ny katalog hver gang du legger ut innhold for YouTube, og at du inkluderer et tidsstempel eller en inkrementell ID i hvert katalognavn.

 4. Kopiér alle filene for opplastingspakken til den nye mappen.

  Hvis du vil kopiere filer til en mappe, høyreklikker du på mappen i Cyberduck og velger Upload (Last opp).  Gå til mappen med filene dine, og velg alle filene du vil laste opp til den aktuelle mappen.

  Du kan også klikke og dra filer over fra datamaskinen din til Cyberduck-mappen for å laste dem opp.

 5. Når alle filene er kopiert, laster du opp delivery.complete-filen til samme mappe.

  Når YouTube begynner å behandle bunken, erstattes de filene du har lastet opp, med en kontinuerlig oppdatert statusfil som heter delivery.processing.

Legg aldri til nye filer i katalogen eller noen av underkatalogene etter at du har lagt ut delivery.complete-filen. Avhengig av størrelsen på filbunken kan det ta noen sekunder eller minutter før du ser at filene blir behandlet. Ikke last opp mer enn én delivery.complete-fil per bunke.

Når du har behandlet alle opplastingsbunkene, publiserer opplastingsmotoren en statusrapport med informasjon om handlingene som er utført for hvert element i bunken. Rapporten heter status-xml-filnavn, der xml-filnavn er navnet på metadatafilen. Statusrapporten legges til i opplastingskontoen din i samme katalog som opplastingsbunken.

Tiden det tar å behandle en opplastingsbunke og generere en statusrapport, varierer avhengig av systembelastningen og hvilke handlinger som skal utføres. Systemet bruker for eksempel langt mindre tid på å behandle oppdateringer av metadataene til et innholdselement enn det bruker på å behandle nye referansefiler. Opplastingsmotoren bruker også ekstra lang tid på å behandle bunker som genererer mislykkede handlinger. Dette er fordi systemet prøver å utføre disse handlingene på nytt for å utelukke at feilene ble forårsaket av midlertidige problemer, som nedetid på systemet. I noen tilfeller trenger YouTube mer enn et døgn på å behandle en opplastingsbunke.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?