Anslut till din SFTP-dropbox

Funktionerna som beskrivs i den här artikeln är bara tillgängliga för partner som hanterar sitt upphovsrättsskyddade innehåll på YouTube med hjälp av Innehållshanteraren.

När den som ansvarar för ditt partnerkonto på YouTube har konfigurerat servermappen måste du skapa en återanvändningsbar anslutning mellan SFTP-klienten och servermappens server. Här får du lära dig att skapa en anslutning med hjälp av Cyberduck, men du kan använda valfritt program med funktion för SFTP-anslutning.

Skapa en SFTP-anslutning:

 1. Hämta och installera Cyberduck.

 2. Öppna Cyberduck-programmet.

 3. Välj File > Open Connection (Fil > Öppna anslutning)​.

 4. Välj SFTP (SSH File Transfer Protocol) (SFTP (SSH File Transfer Protocol)) i rullgardinsmenyn.

 5. I textrutan Server skriver du partnerupload.google.com.

 6. I textrutan Port skriver du 19321.

 7. Ange namnet på servermappen i textrutan Username (Användarnamn).
  Servermappens namn inleds med ”yt-” och skapades för dig av den som ansvarar för partnerkontot.

 8. Utöka More options (Fler alternativ).

 9. Markera rutan Use Public Key Authentication (Använd allmän nyckelautentisering).

 10. Välj den privata SSH-nyckelfil du skapade tidigare.

 11. Klicka på Connect (Anslut) så stängs dialogrutan för inställningar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?