Łączenie ze skrzynką referencyjną SFTP

Te funkcje są dostępne tylko dla partnerów, którzy używają Menedżera treści w YouTube do zarządzania swoimi treściami chronionymi prawem autorskim.

Kiedy Twój menedżer ds. partnera YouTube skonfiguruje Twoją skrzynkę referencyjną, musisz utworzyć połączenie wielokrotnego użytku między klientem SFTP a serwerem skrzynki. W tym artykule opisano tworzenie połączenia w programie Cyberduck, ale możesz użyć dowolnego klienta obsługującego połączenia SFTP.

Tworzenie połączenia SFTP:

 1. Pobierz i zainstaluj Cyberduck.

 2. Uruchom program Cyberduck.

 3. Wybierz File > Open Connection (Plik > Otwórz połączenie)​.

 4. Z menu wybierz SFTP (SSH File Transfer Protocol) [SFTP (SSH FTP)]

 5. W polu tekstowym Server (Serwer) wpisz partnerupload.google.com.

 6. W polu tekstowym Port wpisz 19321.

 7. W polu Username (Nazwa użytkownika) podaj nazwę skrzynki referencyjnej.
  Nazwa skrzynki referencyjnej rozpoczyna się od „yt-” i została ustawiona przez Twojego menedżera ds. partnera.

 8. Rozwiń More options (Więcej opcji).

 9. Zaznacz pole Use Public Key Authentication (Użyj uwierzytelniania za pomocą klucza publicznego).

 10. Wybierz wygenerowany wcześniej plik klucza prywatnego SSH.

 11. Kliknij Connect (Połącz), aby zamknąć okno dialogowe Settings (Ustawienia).

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
12178655751046481817