Ladda upp innehåll med Paketuppladdning

Med Paketuppladdning kan du snabbt ladda upp flera filer samtidigt med metadata, ljudinspelningar och videor till YouTube. Du behöver bara dra och släppa de filer du vill ladda upp i användargränssnittet. När du skapar nya tillgångar eller uppdaterar befintliga tillgångar måste du ladda upp en metadatafil (ett kalkylark eller en DDEX-fil) tillsammans med mediefilerna för alla tillgångarna.

Så här laddar du upp filer med Paketuppladdning:

 1. Klicka på länken Hantera paketuppladdning som visas under INNEHÅLLSLEVERANS på menyn till vänster.

  Om du inte har använt någon av funktionerna för innehållsleverans förut skapar YouTube automatiskt ett uppladdningskonto åt dig första gången du besöker någon av sidorna för innehållsleverans. Du kan ändra innehållsleverantörens e-postadress eller standardkanal genom att öppna Inställningar för innehållsleverantör i Översikten.

 2. Välj filerna du vill ladda upp.

  Du kan lägga till filer i fillistan på två olika sätt:

  • Dra filer från datorn och släpp dem i fillistan.

  • Klicka på knappen Lägg till filer och markera filerna du vill ladda upp.

  Fillistan måste innehålla en giltig metadatafil, det vill säga antingen ett kalkylark eller en DDEX-fil. När du har lagt till metadatafilen börjar valideringsprocessen automatiskt (en snurrande ikon visas). Lägg till alla ljud- och videofiler till paketet om det behövs.

 3. Åtgärda eventuella fel i metadatafilen.

  Om din metadata innehåller ett fel som innebär att den inte går att ladda upp visas en röd ikon. Klicka på knappen för att se felen i filen. Du kan redigera metadatafel på två sätt:

  • Redigera metadata direkt i dataredigeraren på skärmen.  När du är klar klickar du på Spara och validera.

  • Redigera metadata i originalfilen. När du är klar lägger du till filen igen på uppladdningssidan. Om filnamnet inte ändras använder YouTube den nyare versionen av filen och startar om valideringsprocessen.

  Om det saknas filer lägger du till dem på uppladdningssidan. Valideringsprocessen startas om automatiskt. När metadatafilen inte innehåller några fel kan du klicka på knappen Bearbeta paket.

 4. Klicka på Bearbeta paket.

  Beroende på antalet filer och storleken på filerna som laddas upp samt förändringarnas komplexitet kan det ta ett par minuter till ett par timmar att bearbeta en paketuppladdning.På sidan Mina paket kan du följa paketets bearbetningsförlopp och granska eventuella felmeddelanden.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?