Generovanie páru kľúčov Secure Shell (SSH) pre schránku SFTP

Funkcie opísané v tomto článku sú k dispozícii len pre partnerov, ktorí na správu svojho obsahu chráneného autorskými právami používajú Správcu obsahu služby YouTube.

YouTube vyžaduje, aby ste sa k svojej schránke YouTube pripájali pomocou pripojenia SSH (Secure Shell). SSH je sieťový protokol, ktorý zaisťuje bezpečný prenos dát.

Protokol SSH overuje vašu identitu pomocou kryptografie s verejným kľúčom. Vytvoríte si dvojicu kľúčov: súkromný kľúč, ktorý sa uloží vo vašom klientskom počítači, a verejný kľúč, ktorý použije server vašej schránky. Oba kľúče musia byť uložené na svojom mieste, aby sa počítač mohol pripojiť k vašej schránke.

Zástupcovi partnera musíte svoj verejný kľúč SSH poskytnúť skôr, než si vytvorí schránku. Verejný kľúč je reťazec, ktorý sa začína textom ssh-rsa, končí vašou e‑mailovou adresou a uprostred má dlhý vygenerovaný reťazec. Príklad:

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCXsM9ycbHV6E6t2L+B4p/uYHn9Q0jmu5gU XMYnFnnf4l39xrznfDo8KCASzRrqUkRnuzrno059CvZVzcljkbwWLzKKoE1EwbzH L3nYahMB4MdYNWhBbHbB+ybq6RNO7hkoKDBIQCfqQDY0FEB6sV3d3F1WYl0bAMjp 15yyZJzMKa/rRnZKWetHlcL1X+gFWmW2hQ93foPD463gb58/25GujjsS/tzjngw7 UJMVkm08U1QEY3z3DE/R++7ovJozTCzH0CTNDN0AH3/oSC3dmG+yDh3ZXFATjWjy PXJSOziNrp9TXgJhlqSmoHcPvpotMVjx21kIZ+T+SusQmnG+hK+L
user@yourdomain.com

Poznámka: Kľúč nesmie obsahovať zlomy riadkov.

Uistite sa, že verejný kľúč, ktorý posielate zástupcovi partnera, obsahuje na konci vašu e‑mailovú adresu.
Generovanie páru kľúčov SSH v počítači so systémom Windows:
 1. Stiahnite si program PuTTYgen.exe a spustite ho.

 2. V časti Parameters (Parametre) v dolnej časti stránky vyberte prepínač RSA.

 3. Kliknite na tlačidlo Generate (Generovať).

 4. Podľa pokynov pohybujte myšou v prázdnej oblasti, až kým program PuTTYgen nevygeneruje pár kľúčov.

  Keď program PuTTYgen vygeneruje kľúč, v prázdnej oblasti sa zobrazí skupina textových polí. V jednom z týchto polí bude uvedený verejný kľúč.

 5. Do textového poľa Key comment (Komentár ku kľúču) zadajte e‑mailovú adresu, na ktorú chcete posielať upozornenia.

  Túto adresu pridajte na koniec prípadného textu, ktorý sa v tomto poli nachádza. Ostatné textové polia nemeňte.

 6. Kliknite na tlačidlo Save public key (Uložiť verejný kľúč) a uložte verejný kľúč do súboru s názvom id-rsa v priečinku C:\Documents and Settings\používateľ\.ssh, kde „používateľ“ je vaše používateľské meno v systéme Windows.

 7. Kliknite na tlačidlo Save private key (Uložiť súkromný kľúč) a uložte súkromný kľúč do súboru s názvom id-rsa.ppk v rovnakom priečinku.

 8. Skopírujte do schránky obsah textového poľa Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file (Verejný kľúč na vloženie do súboru authorized_keys protokolu OpenSSH).

  Dajte si pozor, aby ste skopírovali celý obsah, ktorý sa začína reťazcom ssh-rsa a končí sa e‑mailovou adresou, ktorú ste zadali v kroku 5.

 9. Zatvorte program PuTTYgen.

 10. Vložte skopírovaný verejný kľúč do textového editora, odstráňte znaky zlomov riadkov a znova celý text skopírujte do schránky.

 11. Vložte verejný kľúč do e‑mailovej správy a odošlite ju zástupcovi partnera.

  Ak opätovne generujete pár kľúčov pre existujúcu schránku, môžete verejný kľúč vložiť do poľa Verejné kľúče SSH na stránke konfigurácie schránky.

Generovanie páru kľúčov SSH v počítači so systémom Macintosh alebo Linux:
 1. Otvorte okno terminálu.

 2. Zadajte tento príkaz:

  ssh-keygen -t rsa

 3. Vyberte predvolené hodnoty pre všetky možnosti.

  Tento príkaz vygeneruje dva súbory s kľúčom SSH (id_rsaid_rsa.pub) v adresári home/používateľ/.ssh, kde používateľ je vaše používateľské meno.

 4. Súbor id_rsa.pub s verejným kľúčom pošlite zástupcovi partnera.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false