Generer et SSH-nøkkelpar for en SFTP-konto

Funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, er bare tilgjengelige for partnere som bruker innholdsbehandlingen på YouTube til å administrere det opphavsrettsbeskyttede innholdet sitt.

YouTube krever at du kobler til YouTube-opplastingskontoen din via en SSH-tilkobling (SSH = Secure Shell). SSH er en nettverksprotokoll som sørger for sikker dataoverføring.

SSH autentiserer deg ved hjelp av offentlig nøkkel-kryptografi. Du oppretter et nøkkelpar: en privat nøkkel som ligger på klientdatamaskinen din, og en offentlig nøkkel som tjeneren for opplastingskontoen din bruker. Begge disse nøklene må være på plass for at datamaskinen skal kunne koble til opplastingskontoen din.

Du må gi den offentlige SSH-nøkkelen din til partnerrepresentanten din, slik at vedkommende kan opprette opplastingskontoen for deg. Den offentlige nøkkelen er en streng som starter med ssh-rsa, slutter med e-postadressen din og har en lang generert streng i midten. Eksempel:

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCXsM9ycbHV6E6t2L+B4p/uYHn9Q0jmu5gU XMYnFnnf4l39xrznfDo8KCASzRrqUkRnuzrno059CvZVzcljkbwWLzKKoE1EwbzH L3nYahMB4MdYNWhBbHbB+ybq6RNO7hkoKDBIQCfqQDY0FEB6sV3d3F1WYl0bAMjp 15yyZJzMKa/rRnZKWetHlcL1X+gFWmW2hQ93foPD463gb58/25GujjsS/tzjngw7 UJMVkm08U1QEY3z3DE/R++7ovJozTCzH0CTNDN0AH3/oSC3dmG+yDh3ZXFATjWjy PXJSOziNrp9TXgJhlqSmoHcPvpotMVjx21kIZ+T+SusQmnG+hK+L
bruker@dittdomene.com

Merk: Nøkkelen må ikke inneholde nye linjeskift.

Pass på at den offentlige nøkkelen du sender til partnerrepresentant din, inkluderer e-postadressen din på slutten.
Slik generer du et SSH-nøkkelpar på en Windows-maskin:
 1. Last ned PuTTYgen.exe, og kjør filen.

 2. Velg RSA-alternativknappen i delen Parameters (Parametere) nesten nederst på siden.

 3. Klikk på knappen Generate (Generer).

 4. Flytt musen rundt i det tomme området som angitt inntil PuTTYgen genererer nøkkelparet.

  Når PuTTYgen har generert nøkkelen, fylles det tomme området med en rekke tekstbokser, inkludert en som viser den offentlige nøkkelen.

 5. I tekstboksen Key comment (Nøkkelkommentar) tilføyer du e-postadressen du vil at varsler skal sendes til.

  Legg til adressen på slutten av hvilken som helst tekst som allerede vises i boksen. La de andre tekstboksene være uendret.

 6. Klikk på knappen Save public key (Lagre offentlig nøkkel), og lagre den offentlige nøkkelen med navnet id-rsa i mappen C:\Dokumenter og innstillinger\brukernavn\.ssh, der brukernavn er Windows-brukernavnet ditt.

 7. Klikk på knappen Save private key (Lagre privat nøkkel), og lagre den private nøkkelen med navnet id-rsa.ppk i samme mappe.

 8. Kopier innholdet i følgende tekstboks til utklippstavlen: Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file (Offentlig nøkkel for innliming i OpenSSH-filen authorized_keys).

  Pass på at du kopierer hele innholdet, fra og med ssh-rsa til og med e-postadressen du la til i trinn 5.

 9. Lukk PuTTYgen.

 10. Lim inn den offentlige nøkkelen i et tekstredigeringsprogram, fjern alle linjeskift, og kopier deretter hele teksten til utklippstavlen en gang til.

 11. Lim inn den offentlige nøkkelen i en e-post, og send den til partnerrepresentanten din.

  Hvis du genererer et nøkkelpar på nytt for en eksisterende opplastingskonto, kan du lime inn den offentlige nøkkelen i Offentlige SSH-nøkler-boksen på konfigurasjonssiden for opplastingskontoen.

Slik generer du et SSH-nøkkelpar på en Mac- eller Linux-maskin:
 1. Åpne et terminalvindu.

 2. Skriv inn denne kommandolinjen:

  ssh-keygen -t rsa

 3. Velg standardverdier for alle alternativene.

  Denne kommandoen genererer to SSH-nøkkelfiler, id_rsa og id_rsa.pub, i mappen home/brukernavn/.ssh, der brukernavn er brukernavnet ditt.

 4. Send filen med den offentlige nøkkelen, id_rsa.pub, til partnerrepresentanten din.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?