Generowanie pary kluczy SSH do użycia ze skrzynką referencyjną SFTP

Te funkcje są dostępne tylko dla partnerów, którzy używają Menedżera treści w YouTube do zarządzania swoimi treściami chronionymi prawem autorskim.

Aby połączyć się ze swoją skrzynką domyślną w YouTube, musisz użyć połączenia SSH (Secure Shell). SSH to protokół sieciowy, który zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Protokół SSH uwierzytelnia użytkownika za pomocą kryptografii klucza publicznego. Tworzy się parę kluczy: prywatny (przechowywany na komputerze klienckim) i publiczny (używany przez serwer Twojej skrzynki referencyjnej). Aby Twój komputer mógł połączyć się ze skrzynką, potrzebne są oba klucze.

Zanim przedstawiciel partnera będzie mógł utworzyć skrzynkę referencyjną, musisz mu dostarczyć publiczny klucz SSH. Klucz publiczny to ciąg znaków rozpoczynający się od „ssh-rsa” i kończący Twoim adresem e-mail. Między tymi dwoma elementami znajduje się wygenerowany ciąg o znacznej długości. Przykład:

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCXsM9ycbHV6E6t2L+B4p/uYHn9Q0jmu5gU XMYnFnnf4l39xrznfDo8KCASzRrqUkRnuzrno059CvZVzcljkbwWLzKKoE1EwbzH L3nYahMB4MdYNWhBbHbB+ybq6RNO7hkoKDBIQCfqQDY0FEB6sV3d3F1WYl0bAMjp 15yyZJzMKa/rRnZKWetHlcL1X+gFWmW2hQ93foPD463gb58/25GujjsS/tzjngw7 UJMVkm08U1QEY3z3DE/R++7ovJozTCzH0CTNDN0AH3/oSC3dmG+yDh3ZXFATjWjy PXJSOziNrp9TXgJhlqSmoHcPvpotMVjx21kIZ+T+SusQmnG+hK+L
user@yourdomain.com

Uwaga: klucz nie powinien zawierać podziałów wierszy.

Pamiętaj, że klucz publiczny, który wysyłasz swojemu przedstawicielowi partnera, musi kończyć się Twoim adresem e-mail.
Generowanie pary kluczy SSH na komputerze z systemem Windows:
 1. Pobierz i uruchom program PuTTYgen.exe.

 2. Wybierz przycisk RSA u dołu strony w sekcji Parameters (Parametry).

 3. Kliknij przycisk Generate (Wygeneruj).

 4. Zgodnie z instrukcją poruszaj myszą w pustym polu, aby program PuTTYgen wygenerował parę kluczy.

  Gdy program PuTTYgen wygeneruje klucz, puste pole zostanie zastąpione szeregiem pól tekstowych. Jedno z tych pól będzie zawierać klucz publiczny.

 5. W polu testowym Key comment (Komentarz do klucza) dodaj adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia.

  Adres dodaj na końcu tekstu, który już znajduje się w tym polu. Nie zmieniaj nic w pozostałych polach.

 6. Kliknij przycisk Save public key (Zapisz klucz publiczny) i zapisz klucz publiczny pod nazwą „id-rsa” w folderze C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\.ssh, gdzie „nazwa_użytkownika” to Twoja nazwa użytkownika w Windows.

 7. Kliknij przycisk Save private key (Zapisz klucz prywatny) i w tym samym folderze zapisz klucz prywatny pod nazwą „id-rsa.ppk”.

 8. Skopiuj do schowka zawartość pola tekstowego Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file (Klucz publiczny do wklejenia do pliku OpenSSH authorized_keys).

  Dopilnuj, żeby skopiować całą zawartość pola – od ssh-rsa aż do adresu wpisanego w punkcie 5.

 9. Zamknij program PuTTYgen.

 10. Wklej klucz publiczny do edytora tekstu, usuń znaki podziału wiersza i jeszcze raz skopiuj cały tekst do schowka.

 11. Wklej klucz publiczny do e-maila i wyślij go do swojego przedstawiciela partnera.

  Jeśli generujesz ponownie parę kluczy do użytku ze skrzynką referencyjną, która już istnieje, możesz wkleić klucz publiczny do pola Klucze publiczne SSH na stronie konfiguracji skrzynki referencyjnej.

Generowanie pary kluczy SSH na komputerach Mac i komputerach z systemem Linux:
 1. Otwórz okno terminala.

 2. Wpisz polecenie:

  ssh-keygen -t rsa

 3. Wybierz domyślne wartości dla wszystkich opcji.

  Polecenie wygeneruje 2 pliki kluczy: id_rsa i id_rsa.pub. Zostaną one zapisane w katalogu home/nazwa_użytkownika/.ssh, gdzie nazwa_użytkownika jest Twoją nazwą użytkownika.

 4. Wyślij plik klucza publicznego id_rsa.pub do swojego przedstawiciela partnera.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
6331829438355043342