Överför innehåll till din Aspera-dropbox

Funktionerna som beskrivs i den här artikeln är bara tillgängliga för partner som hanterar sitt upphovsrättsskyddade innehåll på YouTube med hjälp av Innehållshanteraren.

När du har validerat metadata för en uppladdning är du redo att ladda upp filerna. Du laddar upp innehåll genom att kopiera de nödvändiga filerna till din servermapp. När allt ligger på plats meddelar du oss det genom att skapa en fil med namnet delivery.complete.

Vilka filer du behöver för att slutföra uppladdningen beror på vilken filtyp du laddar upp. Varje uppladdningsjobb måste innehålla en metadatafil i XML- eller CSV-format. Det måste dessutom innehålla alla nya mediefiler som metadatafilen refererar till med namn.

Vi rekommenderar att du laddar upp nya tillgångar en i taget, och att du skapar en egen servermapp och metadatafil för var och en. Om du till exempel lägger upp tre avsnitt av ett tv-program skapar du tre separata mappar och tre separata metadatafiler. Det här tillvägagångssättet gör det enklare att spåra uppladdningen. Det begränsar dessutom effekterna av eventuella problem som uppstår utan att uppladdningshastigheten påverkas.

(Andra rekommenderade metoder)
Det veckovisa underhållet för Aspera-servermappar sker måndagar från 01.00–05.00 PST. Om du överför innehåll under den här tidsperioden kan din Aspera-klient vara bortkopplad från dropboxen. Vänta i så fall fem till tio minuter, återanslut till servermappen och leverera den kompletta filen igen.

Ladda upp innehåll till din Aspera-dropbox:

 1. Öppna Aspera-klienten.

 2. Välj anslutningen för din dropbox i rutan Connection (Anslutning) till höger och klicka sedan på knappen Connect (Anslut).

  Aspera-klienten ansluter till din dropbox och visar huvudmapparna.

  Om du inte har konfigurerat en anslutning för din servermapp än kan du läsa Anslut till din Aspera-servermapp.

 3. Skapa en ny mapp för det nya uppladdningsjobbet.

  Skapa en mapp genom att högerklicka på den överordnade mappen och välja New > Folder (Ny > Mapp). Undvik eventuella konflikter genom att skapa en ny katalog varje gång du lägger upp innehåll och inkludera en tidsstämpel eller ett id med ordningsföljdsindikator i varje katalognamn.

 4. Kopiera alla filerna i ett uppladdningspaket till den nya mappen.

  Kopiera filer till en mapp genom att först se till så att målmappen till höger är öppen, markera filerna i rutan till vänster och klicka på pilen som pekar åt höger.

 5. När alla filerna har kopierats laddar du upp filen delivery.complete till samma mapp.

När du har skickat filen delivery.complete kan du inte lägga till några nya filer i katalogen eller någon av dess underkataloger. Beroende på uppladdningens storlek kan det ta några sekunder eller minuter innan du ser att filerna bearbetas. Ladda inte upp mer än en delivery.complete-fil per batch

När alla uppladdningar har bearbetats skickar uppladdningsmotorn en statusrapport som beskriver de åtgärder som vidtagits för varje objekt i uppladdningen. Rapporten heter status-xml-filnamn, där xml-filnamn är filnamnet på din metadatafil. Statusrapporten hamnar i din servermapp, i samma katalog som uppladdningen.

Hur lång tid som krävs för att bearbeta en uppladdning och generera en statusrapport varierar beroende på systembelastning och vilka åtgärder som begärs. Det tar till exempel mycket kortare tid att bearbeta uppdateringar av en tillgångs metadata än att bearbeta nya referensfiler. Det tar också längre tid för uppladdningsmotorn om någon av åtgärderna för en uppladdning inte går att genomföra. Misslyckade åtgärder upprepas nämligen i systemet för att säkerställa att felet inte beror på övergående förhållanden, som ett driftstopp. I en del fall kan det ta mer än en dag att bearbeta en stor uppladdning.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?