Last opp innhold til Aspera-opplastingskontoen din

Funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, er bare tilgjengelige for partnere som bruker innholdsbehandlingen på YouTube til å administrere det opphavsrettsbeskyttede innholdet sitt.

Når du har validert metadataene for en opplastingsbunke, kan du laste opp filene. Du laster opp innhold ved å kopiere over de nødvendige filene til opplastingskontoen din. Deretter gir du oss beskjed om at filene er klare, ved å opprette en fil med navnet «delivery.complete».

Hvilke filer du trenger for å fullføre en opplasting, avhenger av hvilke typer innholdselementer du laster opp. Hver opplastingsjobb må inneholde en metadatafil i XML- eller CSV-format. Den må også inneholde eventuelle nye mediefiler som metadatafilen refererer til.

Vi anbefaler at du bare laster opp ett nytt innholdselement om gangen, og at hvert innholdselement får sin egen mappe og metadatafil i opplastingskontoen din. Hvis du for eksempel laster opp tre episoder av et TV-program, oppretter du tre separate mapper og tre separate metadatafiler. Denne fremgangsmåten gjør det enklere å spore fremdriften til opplastingen. Den begrenser også omfanget hvis det skulle oppstå problemer, og den totale behandlingstiden for opplastingene påvirkes ikke av at det er flere, mindre opplastinger kontra én stor.

(Andre anbefalte fremgangsmåter)
Det ukentlige vedlikeholdsvinduet for Aspera-opplastingskontoer er mandager kl. 01–05 PST. Hvis du laster opp innhold innenfor dette tidsrommet, kan det hende at Aspera-klienten din kobles fra opplastingskontoen. Hvis dette skulle skje, kobler du til opplastingskontoen på nytt etter fem til ti minutter. Send deretter inn hele filen på nytt.

Slik laster du opp innhold til Aspera-kontoen din:

 1. Åpne Aspera-klienten din.

 2. Velg tilkoblingen til opplastingskontoen din i Connection-boksen (Tilkobling) til høyre, og klikk deretter på Connect-knappen (Koble til).

  Aspera-klienten kobler seg til opplastingskontoen din og viser toppnivåmappene.

  Hvis du ikke har opprettet noen tilkobling for opplastingskontoen din ennå, kan du finne ut mer om hvordan du kobler til Aspera-opplastingskontoen.

 3. Opprett en ny mappe for den nye opplastingsjobben.

  For å opprette en mappe, høyreklikker du på den overordnede mappen og velger New > Folder (Ny > Mappe). For å unngå mulige konflikter anbefaler vi at du oppretter en ny katalog hver gang du legger ut innhold, og at du bruker et tidsstempel eller en inkrementell ID i hvert katalognavn.

 4. Kopiér alle filene for opplastingspakken til den nye mappen.

  Når du skal kopiere filen til en mappe, må du sørge for at den ønskede mappen er åpen på høyre side – deretter må du merke filene i feltet til venstre, og så klikke på pilen som peker mot høyre.

 5. Når alle filene er kopiert, laster du opp delivery.complete-filen til samme mappe.

Legg aldri til nye filer i katalogen eller noen av underkatalogene etter at du har lagt ut delivery.complete-filen. Avhengig av størrelsen på filbunken kan det ta noen sekunder eller minutter før du ser at filene blir behandlet. Ikke last opp mer enn én delivery.complete-fil per bunke.

Når du har behandlet alle opplastingsbunkene, publiserer opplastingsmotoren en statusrapport med informasjon om handlingene som er utført for hvert element i bunken. Rapporten heter status-xml-filnavn, der xml-filnavn er navnet på metadatafilen. Statusrapporten legges til i opplastingskontoen din i samme katalog som opplastingsbunken.

Tiden det tar å behandle en opplastingsbunke og generere en statusrapport, varierer avhengig av systembelastningen og hvilke handlinger som skal utføres. Systemet bruker for eksempel langt mindre tid på å behandle oppdateringer av metadataene til et innholdselement enn det bruker på å behandle nye referansefiler. Opplastingsmotoren bruker også ekstra lang tid på å behandle bunker som genererer mislykkede handlinger. Dette er fordi systemet prøver å utføre disse handlingene på nytt for å utelukke at feilene ble forårsaket av midlertidige problemer, som nedetid på systemet. I noen tilfeller trenger YouTube mer enn et døgn på å behandle en opplastingsbunke.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?