Generera ett Secure Shell-nyckelpar (SSH) för en Aspera-dropbox

Funktionerna som beskrivs i den här artikeln är bara tillgängliga för partner som hanterar sitt upphovsrättsskyddade innehåll på YouTube med hjälp av Innehållshanteraren.

YouTube kräver att du ansluter till din YouTube-servermapp med en SSH-anslutning (Secure Shell). SSH är ett nätverksprotokoll som garanterar säker dataöverföring.

SSH autentiserar dig genom att använda kryptering med offentlig nyckel. Du skapar ett nyckelpar: en privat nyckel som finns på din klientdator och en offentlig nyckel som din servermapp använder. Båda nycklarna måste finnas för att datorn ska kunna ansluta till din servermapp.

Du måste ge din partnerrepresentant din offentliga SSH-nyckel innan han eller hon kan skapa din servermapp. Den offentliga nyckeln är en sträng som börjar med ssh-rsa, slutar med din e-postadress och har en lång genererad sträng i mitten. Exempel:

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCXsM9ycbHV6E6t2L+B4p/uYHn9Q0jmu5gU XMYnFnnf4l39xrznfDo8KCASzRrqUkRnuzrno059CvZVzcljkbwWLzKKoE1EwbzH L3nYahMB4MdYNWhBbHbB+ybq6RNO7hkoKDBIQCfqQDY0FEB6sV3d3F1WYl0bAMjp 15yyZJzMKa/rRnZKWetHlcL1X+gFWmW2hQ93foPD463gb58/25GujjsS/tzjngw7 UJMVkm08U1QEY3z3DE/R++7ovJozTCzH0CTNDN0AH3/oSC3dmG+yDh3ZXFATjWjy PXJSOziNrp9TXgJhlqSmoHcPvpotMVjx21kIZ+T+SusQmnG+hK+L
användare@dindomän.com

Obs! Nyckeln får inte innehålla nya radbrytningar.

Generera en SSH-nyckel för en Aspera-dropbox:

 1. Öppna Aspera-klienten.

 2. I menyn Tools (Verktyg) väljer du Manage Keys (Hantera nycklar). 

 3. I fönstret SSH Keys (SSH-nycklar) klickar du på + för att öppna fönstret New SSH Key Pair (Nytt SSH-nyckelpar).

 4. Ange ett namn för detta nyckelpar i rutan Identitet.

  Nyckeln kommer att visas i din lista med SSH-nycklar med detta namn på Identity (Identitet).

 5. Välj RSA i rullgardinsmenyn Type (Typ).

 6. Klicka på OK för att generera nyckelparet.

  Ditt nya SSH-nyckelnamn visas i listan i fönstret SSH Keys (SSH-nycklar), med den offentliga nyckeln i textrutan Public Key (Offentlig nyckel).

 7. Klicka på Copy to Clipboard (Kopiera till Urklipp) för att kopiera den offentliga nyckeln.

 8. Skicka nyckelns text till din partnerrepresentant.

  Du kan klistra in nyckeln från Urklipp i ett e-postmeddelande.

 9.  

  Klicka på Close (Stäng) i fönstret SSH Keys (SSH-nycklar) för att slutföra processen.

   

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?