Generer et SSH-nøkkelpar for en Aspera-opplastingkonto

Funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, er bare tilgjengelige for partnere som bruker innholdsbehandlingen på YouTube til å administrere det opphavsrettsbeskyttede innholdet sitt.

YouTube krever at du kobler til YouTube-opplastingskontoen din via en SSH-tilkobling (SSH = Secure Shell). SSH er en nettverksprotokoll som sørger for sikker dataoverføring.

SSH autentiserer deg ved hjelp av offentlig nøkkel-kryptografi. Du oppretter et nøkkelpar: en privat nøkkel som ligger på klientdatamaskinen din, og en offentlig nøkkel som tjeneren for opplastingskontoen din bruker. Begge disse nøklene må være på plass for at datamaskinen skal kunne koble til opplastingskontoen din.

Du må gi den offentlige SSH-nøkkelen din til partnerrepresentanten din, slik at vedkommende kan opprette opplastingskontoen for deg. Den offentlige nøkkelen er en streng som starter med ssh-rsa, slutter med e-postadressen din og har en lang generert streng i midten. Eksempel:

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCXsM9ycbHV6E6t2L+B4p/uYHn9Q0jmu5gU XMYnFnnf4l39xrznfDo8KCASzRrqUkRnuzrno059CvZVzcljkbwWLzKKoE1EwbzH L3nYahMB4MdYNWhBbHbB+ybq6RNO7hkoKDBIQCfqQDY0FEB6sV3d3F1WYl0bAMjp 15yyZJzMKa/rRnZKWetHlcL1X+gFWmW2hQ93foPD463gb58/25GujjsS/tzjngw7 UJMVkm08U1QEY3z3DE/R++7ovJozTCzH0CTNDN0AH3/oSC3dmG+yDh3ZXFATjWjy PXJSOziNrp9TXgJhlqSmoHcPvpotMVjx21kIZ+T+SusQmnG+hK+L
bruker@dittdomene.com

Merk: Nøkkelen må ikke inneholde nye linjeskift.

Slik genererer du en SSH-nøkkel for en Aspera-opplastingkonto:

 1. Åpne Aspera-klienten din.

 2. Fra Tools-menyen velger du Manage Keys. 

 3. I SSH Keys-vinduet klikker du på + for å åpne New SSH Key Pair-vinduet.

 4. Angi et navn for nøkkelparet i Identity-feltet.

  Du ser nøkkelen i listen over SSH-nøkler når du bruker det aktuelle Identity-navnet.

 5. Sett Type-rullegardinlisten til RSA.

 6. Klikk på OK for å generere nøkkelparet.

  Det nye SSH-nøkkelnavnet ditt vises i listen i SSH Keys-vinduet, med den offentlige nøkkelen i Public Key-feltet.

 7. Klikk på Kopier til utklippstavlen for å kopiere den offentlige nøkkelen.

 8. Send teksten i nøkkelen til partnerrepresentanten din.

  Du kan lime inn nøkkelen fra utklippstavlen i en e-postmelding.

 9.  

  Klikk på Close i SSH Keys-vinduet for å fullføre prosessen.

   

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?