Een SSH-sleutelpaar (Secure Shell) genereren voor een Aspera-dropbox

De functies die in dit artikel worden beschreven, zijn alleen beschikbaar voor partners die gebruikmaken van Content Manager van YouTube om hun auteursrechtelijk beschermde content te beheren.

Je kunt alleen verbinding maken met je YouTube-dropbox wanneer je een SSH-verbinding (Secure Shell) gebruikt. SSH is een netwerkprotocol voor het veilig versturen van gegevens.

SSH controleert of je openbare cryptografie gebruikt. Je maakt twee sleutels aan: een privésleutel die wordt opgeslagen op je computer, en een openbare sleutel die wordt gebruikt door je dropbox-server. Beide sleutels moeten aanwezig zijn. Anders kan je computer geen verbinding maken met je dropbox.

Je moet je openbare SSH-sleutel doorgeven aan je partner voordat deze je dropbox kan maken. De openbare sleutel is een tekenreeks die begint met ssh-rsa en eindigt met je e-mailadres. Ertussenin bevindt zich een lange gegenereerde tekenreeks. Voorbeeld:

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCXsM9ycbHV6E6t2L+B4p/uYHn9Q0jmu5gU XMYnFnnf4l39xrznfDo8KCASzRrqUkRnuzrno059CvZVzcljkbwWLzKKoE1EwbzH L3nYahMB4MdYNWhBbHbB+ybq6RNO7hkoKDBIQCfqQDY0FEB6sV3d3F1WYl0bAMjp 15yyZJzMKa/rRnZKWetHlcL1X+gFWmW2hQ93foPD463gb58/25GujjsS/tzjngw7 UJMVkm08U1QEY3z3DE/R++7ovJozTCzH0CTNDN0AH3/oSC3dmG+yDh3ZXFATjWjy PXJSOziNrp9TXgJhlqSmoHcPvpotMVjx21kIZ+T+SusQmnG+hK+L
user@yourdomain.com

Opmerking: De sleutel mag geen nieuwe regeleinden bevatten.

De openbare sleutel die je naar je partnervertegenwoordiger stuurt, moet aan het einde je e-mailadres bevatten.

Zo genereer je een SSH-sleutelpaar met Aspera:

 1. Open je Aspera-client.

 2. Selecteer Manage Keys (Sleutels beheren) in het menu Tools.

 3. Klik in het venster SSH Keys (SSH-sleutels) op + om het venster New SSH Key Pair (Nieuw SSH-sleutelpaar) te openen.

 4. Geef in het vak Identiteit een naam op voor dit sleutelpaar.

  De sleutel vind je in je lijst met SSH-sleutels met deze naam voor Identiteit.

 5. Stel het dropdownmenu Type in op RSA.

 6. Klik op OK om het sleutelpaar te genereren.

  De naam van je nieuwe SSH-sleutel verschijnt in de lijst in het venster SSH-sleutels, met de openbare sleutel in het tekstvak Openbare sleutel.

 7. Klik op Kopiëren naar klembord om de openbare sleutel te kopiëren.

 8. Stuur de tekst van de sleutel op naar je partner.

  Je kunt de sleutel vanaf het klembord kopiëren in een e-mailbericht.

 9. Klik in het venster SSH Keys (SSH-sleutels) op Close (Sluiten) om het proces af te ronden.

Een SSH-sleutelpaar genereren op een Windows-computer:

 1. Download PuTTYgen.exe en voer het uit.

 2. Selecteer het keuzerondje RSA in het gedeelte Parameters onderaan de pagina.

 3. Klik op de knop Generate (Genereren).

 4. Volg de aanwijzingen en beweeg de muis in het lege gebied totdat PuTTYgen de sleutelset genereert.

  Wanneer PuTTYgen de sleutel heeft gegenereerd, wordt het lege vlak vervangen door een reeks tekstvakken, waaronder een die de openbare sleutel weergeeft.

 5. Voer in het tekstvak Key comment (Opmerking sleutel) het e-mailadres in van degene die meldingen moet ontvangen.

  Voeg het adres toe aan het einde van eventuele tekst die al in het vak wordt weergegeven. Wijzig de andere tekstvakken niet.

 6. Klik op de knop Save public key (Publieke sleutel opslaan) en sla de openbare sleutel met de naam 'id-rsa' op in de map C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\.ssh, waarbij 'gebruikersnaam' je Windows-gebruikersnaam is.

 7. Klik op de knop Save private key (Privésleutel opslaan) en sla de privésleutel met de naam 'id-rsa.ppk' in dezelfde map op.

 8. Kopieer de inhoud van het tekstvak Openbare sleutel voor plakken in bestand OpenSSH authorized_keys naar het klembord.

  Zorg ervoor dat je de volledige inhoud kopieert. Begin met ssh-rsa en stop na het e-mailadres dat je in stap 5 hebt ingevoerd.

 9. Sluit PuTTYgen.

 10. Plak de openbare sleutel in een tekstverwerker, verwijder de regelafbrekingen en kopieer de volledige tekst opnieuw naar het klembord.

 11. Plak de openbare sleutel in een e-mail en stuur deze naar je partner.

  Als je een nieuw sleutelpaar wilt genereren voor een bestaande Dropbox, kun je de openbare sleutel in het vak SSH Public Keys (SSH-publieke sleutels) plakken op de pagina met Dropbox-instellingen.

Een SSH-sleutelpaar genereren op een Mac- of Linux-computer:

 1. Open een terminalvenster.

 2. Geef deze opdrachtregel op:

  ssh-keygen -t rsa

 3. Selecteer de standaardwaarden voor alle opties.

  Met deze opdracht genereer je de SSH-sleutelbestanden id_rsa en id_rsa.pub in de map home/gebruikersnaam/.ssh. Hierbij is gebruikersnaam je gebruikersnaam.

 4. Stuur het bestand met de openbare sleutel (id_rsa.pub) naar je partnervertegenwoordiger.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
59
false