Koble til Aspera-opplastingskontoen din

Funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, er bare tilgjengelige for partnere som bruker innholdsbehandlingen på YouTube til å administrere det opphavsrettsbeskyttede innholdet sitt.

Når du har konfigurert en opplastingskonto, må du opprette en gjenbrukbar tilkobling mellom Aspera-klienten og opplastingskontoen din.

Påse at du har navnet og IP-adressen til opplastingskontoen lett tilgjengelig. Du finner denne informasjonen på innstillingssiden til opplastingskontoen i YouTube-innholdsbehandlingen.

Slik oppretter du en Aspera-tilkobling:

 1. Åpne Aspera-klienten din.

 2. Klikk på Connection-ikonet (Tilkoblinger) for å åpne Connection Manager (Tilkoblingsbehandler).

 3. Klikk på + for å opprette en ny tilkobling.

 4. Skriv inn IP-adressen til opplastingskontoen i Host-tekstfeltet (Vert).

 5. Skriv inn navnet på opplastingskontoen i User-tekstfeltet (Bruker).

 6. Velg Public Key (Offentlig nøkkel) som autentiseringsalternativ, og velg deretter nøkkelen for denne opplastingskontoen fra listen over tilgjengelige nøkler.

 7. Klikk på Advanced-knappen (Avansert) for å se Advanced Connection Settings (Avanserte innstillinger for tilkoblinger).

 8. Endre verdien for SSH Port (TCP) (SSH-port (TCP)) til 33001.

 9. Klikk OK (OK) to ganger for å lagre endringene dine, og gå deretter tilbake til hovedskjermen i Aspera-klienten.

  Den nye tilkoblingen vises på høyre side av skjermen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?