Konfigurácia schránky

Funkcie opísané v tomto článku sú k dispozícii len pre partnerov, ktorí na správu svojho obsahu chráneného autorskými právami používajú Správcu obsahu služby YouTube.

Keď váš zástupca partnera vytvorí schránku, budete musieť nakonfigurovať predvolené nastavenia účtu.

Konfigurácia schránky:

 1. Prihláste sa do Správcu obsahu YouTube.

 2. V ponuke vľavo v sekcii Nastavenia kliknite na Účty zdrojov.

 3. Zapíšte si názov a adresu schránky.

  Tieto informácie budete potrebovať na pripojenie sa do schránky.

  Názvy schránok Aspera sa začínajú reťazcom asp-. Názvy schránok SFTP sa začínajú reťazcom yt-. Adresa schránky Aspera sa zobrazí ako Adresa servera, kým adresa schránky SFTP je partnerupload.google.com.

  Účty s viacerými vlastníkmi obsahu môžu mať viac než jednu schránku. Nezabudnite si zaznamenať informácie svojej schránky.
 4. Uistite sa, že hodnoty Predvolený kanálVerejné kľúče SSH sú správne.

  Predvolený používateľ YouTube identifikuje účet (kanál), ktorý bude nastavený ako vlastník vašich nahratých videí, ak informačný kanál obsahu neuvádza iného vlastníka.

  Pole Verejné kľúče SSH by malo obsahovať kľúč SSH, ktorý ste poskytli svojmu zástupcovi partnera. Uistite sa, že na konci kľúča je uvedená vaša e‑mailová adresa.

 5. Do textového poľa Správy s upozorneniami zadajte jednu alebo viacero e‑mailových adries, na ktoré chcete dostávať hlásenia o stave z YouTube.

  Jednotlivé e‑mailové adresy zadajte do samostatného riadka.  Kliknite na Uložiť.

Upozorňujeme, že schránka je k dispozícii pre vlastníka obsahu, a nie pre kanál. To znamená, že prostredníctvom jednej schránky môžete nahrávať obsah do niekoľkých rôznych kanálov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false