Chuyển kênh YouTube của bạn từ Tài khoản thương hiệu này sang Tài khoản thương hiệu khác

Trước khi bắt đầu, bạn cần:

Kênh YouTube tự động kết nối với một tài khoản. Có hai loại tài khoản:

Tài khoản Google Bạn cần có Tài khoản Google để đăng nhập vào YouTube. Tên kênh của bạn được đặt tự động giống như tên trên Tài khoản Google.
Tài khoản thương hiệu

Tài khoản thương hiệu là tài khoản dành riêng cho thương hiệu của bạn. Tài khoản này khác với Tài khoản Google cá nhân. Khi một kênh có liên kết với một Tài khoản thương hiệu thì nhiều Tài khoản Google có thể quản lý kênh đó.

Tìm hiểu cách tạo Tài khoản thương hiệu:

 1. Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn đã có Tài khoản thương hiệu hay chưa.
 2. Đăng nhập vào YouTube.
 3. Chuyển đến danh sách kênh.
 4. Nhấp vào Tạo kênh.
 5. Điền thông tin chi tiết để đặt tên cho Tài khoản thương hiệu và xác minh tài khoản.
 6. Nhấp vào Tạo.

Rủi ro khi chuyển kênh

Bạn có thể chuyển kênh của mình và video trên kênh từ Tài khoản thương hiệu này sang Tài khoản thương hiệu khác, miễn là các tài khoản này được liên kết với cùng một Tài khoản Google. Đây được gọi là quy trình chuyển kênh.

Bạn có trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập nhạy cảm của tài khoản và chủ động lên kế hoạch để duy trì quyền truy cập vào tài khoản của mình trước khi phát sinh bất kỳ vấn đề nào. Để khôi phục kênh, hãy làm theo các mẹo khôi phục tài khoản này.

Bạn có thể tự hoàn thành quy trình chuyển từ Tài khoản thương hiệu này sang Tài khoản thương hiệu khác, nhưng chỉ nên làm vậy nếu cần thiết. Nếu thực hiện sai quy trình chuyển kênh, bạn có nguy cơ xoá nhầm kênh.    

Những nội dung bạn sẽ mất sau khi hoàn thành quy trình chuyển Tài khoản thương hiệu:

Tài khoản Nội dung bị mất
Tài khoản thương hiệu A: Liên kết với kênh được chuyển
Tài khoản thương hiệu B: Liên kết với kênh sẽ được thay thế (sẽ bị xoá sau khi Tài khoản thương hiệu A chuyển qua)
 • Video
 • Bình luận
 • Tin nhắn
 • Danh sách phát
 • Quá trình hoạt động tích cực
 • Huy hiệu xác minh

Cách chuyển kênh từ Tài khoản thương hiệu này sang Tài khoản thương hiệu khác:

Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn là một tài khoản được giám sát, thì bạn không thể chuyển kênh. Tài khoản trường học có thể có lựa chọn chuyển kênh dựa trên điều kiện để chuyển kênh.

Trước khi bắt đầu, hãy xác nhận rằng:

 • Tài khoản Google của bạn là chủ sở hữu chính của tài khoản. 
 • Bạn đã chọn không sử dụng phần Các quyền đối với kênh trong YouTube Studio. Điều này sẽ áp dụng nếu kênh của bạn đã và đang sử dụng một Tài khoản thương hiệu và đã chuyển sang dùng phần Các quyền đối với kênh. 
  • Để ngừng sử dụng, trong YouTube Studio, hãy chuyển đến phần Cài đặt sau đó Quyền rồi chọn "Bạn muốn ngừng quản lý quyền truy cập thông qua YouTube Studio?".
 • Bạn chưa cấp cho những người dùng khác quyền truy cập vào kênh của bạn thông qua phần Các quyền đối với kênh. 

""

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn.
 3. Nếu cần, hãy chuyển đổi tài khoản sang Tài khoản Google liên kết với kênh mà bạn muốn chuyển.

  Cảnh báo:

  Bạn có thể vô tình xoá nhầm kênh. Để tránh xoá nhầm kênh, hãy đảm bảo bạn đang dùng Tài khoản Google liên kết với kênh mà bạn muốn chuyển. 

  Ví dụ: Kênh A là kênh cũ của bạn. Kênh B là kênh bạn sẽ chuyển sang. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của Kênh A.

 4. Nhấp vào Cài đặt.
 5. Nhấp vào Cài đặt nâng cao.
 6. Nhấp vào Di chuyển kênh đến một Tài khoản thương hiệu.
 7. Trong danh sách trên màn hình, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn chuyển sang. Nếu bạn không thấy danh sách tài khoản, hãy khắc phục sự cố bằng các bước ở trên.
 8. Nếu tài khoản mà bạn chọn đã liên kết với một kênh YouTube, hãy nhấp vào Thay thế rồi chọn Xoá kênh trong hộp bật lên.
  • Quan trọng: Thao tác này sẽ xóa kênh đã liên kết với tài khoản đó. Mọi nội dung liên kết với kênh này (bao gồm cả video, bình luận, tin nhắn, danh sách phát và hoạt động trước nay) sẽ bị xóa vĩnh viễn.
 9. Kiểm tra xem tên kênh của bạn xuất hiện như thế nào sau khi chuyển rồi nhấp vào Di chuyển kênh.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
7214480405228909090
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59