Преместване на канал в YouTube към профил на марка

Когато са свързани с профил на марка, каналите могат да се управляват от няколко потребители чрез съответните профили в Google. Ако вече имате канал в YouTube, можете да го свържете с определен профил на марка.

Преди да започнете: Проверете дали каналът ви вече е свързан с профил на марка:

 • Ако каналът ви все още не е свързан: Изпълнете посочените по-долу стъпки.
 • Ако каналът ви вече е свързан с профил на марка: Можете да добавяте мениджъри на канала или да изпълните посочените по-долу стъпки, за да преместите канала в друг профил на марка.

Ако искате само да промените името на канала си, изпълнете инструкциите за смяна на името на канала.

Промяна на връзките между канал и профили на марка

Ако каналът ви в YouTube е свързан с личния ви профил в Google, можете да го преместите, за да го свържете с нов или съществуващ профил на марка. Така името на канала ви ще се различава от това в профила ви в Google, но все още ще можете да го променяте оттам. Можете също да добавяте няколко мениджъри за канала.

Имайте предвид, че можете да премествате канала си към профил на марка, който е собственост на профила ви в Google.

Преместване на канал към нов профил на марка

Можете да създадете нов профил на марка с профила си в Google, след което да го свържете с канала си в YouTube.

 1. Влезте в профила си в YouTube от компютър или използвайте мобилния сайт.
 2. Отворете списъка с канали.
 3. Кликнете върху Създаване на нов канал.
 4. Попълнете подробностите, за да именувате профила на марка, и потвърдете профила си. След това кликнете върху Готово. Това създава новия профил на марка.
 5. Използвайте инструмента за превключване на профили горе вдясно, за да влезете в личния си канал в YouTube (този, който искате да преместите към профила на марка). 
  • Забележка: Важно е да сте в канала, който искате да преместите към профил на марка (вместо да сте в профила на марка). Това ще гарантира, че каналът ви не е неволно изтрит по време на преместването.
 6. Отворете разширените настройки на профила. За целта кликнете върху иконата на профила си горе вдясно > „Настройки“ или Settings. Докоснете Разширени до информацията за името в страницата с общ преглед.
 7. В секцията „Информация за профила“ кликнете върху връзката Преместване на канал към профил на марка.
 8. Въведете паролата си. Ще видите информация за канал си и с какво е свързан в момента.
 9. Кликнете върху Избор на желания профил и изберете профила на марка от списъка.
 10. В полето „Вече има канал в YouTube“, кликнете върху Изтриване на канала. Забележка: Това ще изтрие съществуващ канал (заедно с всички видеоклипове), който вече е свързан с профила на марка.
 11. Проверете как ще изглежда името на канала ви след преместването и кликнете върху Преместване на канала.
 12. Изпълнете инструкциите за добавяне на мениджъри на канала, за да добавите мениджър на канала.

Преместване на канал към съществуващ профил на марка

Ако каналът ви в YouTube вече притежава профил на марка или е свързан с такъв, можете да го свържете с всеки профил на марка, който притежавате.

 1. От компютър влезте в канала в YouTube, който искате да преместите. Ако каналът е свързан с профил на марка, влезте като собственик на профила на марка.
 2. Отворете разширените настройки на профила. За целта кликнете върху иконата на профила си горе вдясно > „Настройки“ или Settings. Докоснете Разширени до информацията за името в страницата с общ преглед.
 3. В секцията „Информация за профила“ кликнете върху връзката Преместване на канал към профил на марка.
  • Забележка: Преди да преместите канала, потвърдете, че сте в профила си. Това ще гарантира, че каналът ви не е неволно изтрит по време на преместването.
 4. Въведете паролата си. Ще видите информация за канал си и с какво е свързан в момента.
 5. Кликнете върху Избор на желания профил, за да видите списък с възможните опции за профила си.
 6. Проверете как ще изглежда името на канала ви след преместването и кликнете върху Преместване на канала. Забележка: Това ще изтрие съществуващ канал (заедно с всички видеоклипове), който вече е свързан с профила на марка.
 7. Изпълнете инструкциите за добавяне на мениджъри на канала, за да добавите мениджър на канала.
 
Имайте предвид, че част от съдържанието не може да се премести: всички коментари от канала, изпратени и получени съобщения, знаци за потвърждение и настройките за автоматизирани филтри на общността. Ще видите предупреждение, ако каналът ви включва такова съдържание.

Ако имате персонализиран URL адрес, той няма да бъде преместен в новия ви канал.

Изборът ми не е посочен в раздела „Налични страници“

Ако профилът на марка, към който искате да преместите канала си, е притежаван от различен профил в Google, можете да прехвърлите собствеността върху този профил на марка към профила си в Google. След като профилът ви в Google притежава профила на марка, ще можете да изберете последния, когато премествате канала си.

Ако каналът ви е свързан с профил на марка, можете да прехвърлите собствеността върху страницата си към другия профил в Google и след което да влезете в него, за да преместите канала си.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?