Знак за потвърждение в канали

Когато виждате отметка  или до името на канал в YouTube, това означава, че той е потвърден от нас.

Кандидатстване за програмата за проверка на канали

Можете да заявите проверка на канал, след като достигнете 100 000 абонати. Изглежда, че каналът ви все още не отговаря на условията.

Ако считате това за грешка, проверете дали използвате имейл адреса за канала, който отговаря на условията. Кликнете върху снимката на потребителския си профил горе вдясно и изберете съответния профил.

За да разберете дали каналът ви отговаря на условията за заявяване на проверка, кликнете върху Вход горе вдясно. 

Няма да потвърждаваме канали, за които установим, че е налице опит за представяне като друг създател или марка. Ако установим умишлено представяне под чужда самоличност, може да предприемем допълнителни действия.

Информация за потвърдените канали

Ако даден канал е потвърден, той е официалният канал на съответния създател, изпълнител, компания или обществена личност. Потвърждаването помага за разграничаване на официалните канали от други канали в YouTube с подобни имена.

Имайте предвид следното...

  • Потвърдените канали не предоставят достъп до допълнителни функции в YouTube. Те също така не представляват отличие, постижение или препоръка от наша страна. За информация относно отличия прочетете повече за програмата „Отличия за създатели“ на YouTube.
  • Ако каналът ви е потвърден, няма да загубите потвърждението, освен ако не промените името му. Ако промените името на канала си, няма да запазите потвърждението за преименувания канал и трябва да заявите повторна проверка.
  • YouTube си запазва правото да отменя потвърждения или да прекратява канали, които нарушават правилата на общността ни или Общите условия на YouTube.
  • С течение на времето правим промени в потвърждаването, поради което в YouTube може да виждате много типове канали със знак за потвърждение.

Условия за потвърдени канали

За да отговаряте на критериите за заявяване на проверка, каналът ви трябва да достигне 100 000 абонати.

След като подадете заявление, ще прегледаме канала ви. Потвърждаваме канали, които са:

  • автентични: Каналът ви трябва да представлява действителния създател, марка или юридическо лице, за които се представяте. При потвърждаването на самоличността ви разглеждаме различни фактори, като продължителността на съществуване на канала ви. Възможно е също да поискаме още информация или документация от вас.
  • завършени: Каналът ви трябва да е публичен и да има банер, описание, снимка на потребителския профил и съдържание, както и да е активен в YouTube.

В някои случаи може по собствена инициатива да проверяваме канали, които имат под 100 000 абонати и са известни извън платформата.

Разграничаване на канала ви без знак за потвърждение

Ако каналът ви не е потвърден, има някои други начини да го разграничите от подобни канали:

Ако някой се представя за вас или канала ви, моля, подайте сигнал.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?