Vấn đề khi sử dụng các công cụ của bên thứ ba với Tài khoản thương hiệu

Kết nối kênh của bạn với Tài khoản thương hiệu cho phép bạn chuyển đổi giữa các kênh trên một tài khoản. Một số ứng dụng cũ và ứng dụng của bên thứ ba không hỗ trợ chuyển kênh. Các ứng dụng này có thể thông báo lỗi hoặc đăng nhập bạn sai kênh. Điều này có thể xảy ra với:

  • Ứng dụng ảnh dành cho iOS
  • Một số ứng dụng di động cũ hơn
  • Một số thiết bị và bảng điều khiển trò chơi
  • Phần mềm chỉnh sửa như iMovie hoặc Premiere
  • Các công cụ như Wirecast
  • Các ứng dụng khác sử dụng xác thực API

Thử một trong các bước bên dưới để khắc phục sự cố:

  • Đảm bảo bạn đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản Google.
  • Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản ứng dụng cập nhật nhất.
  • Nếu những bước này không khắc phục được sự cố, hãy xem bên dưới.

Chọn kênh nào sẽ sử dụng với ứng dụng của bên thứ ba

Đặt kênh mặc định trên tài khoản của bạn để chỉ định kênh nào sẽ được chọn khi bạn đăng nhập trên ứng dụng không hỗ trợ chuyển kênh.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?