Chuyển đổi giữa các kênh trên Tài khoản Google

Bạn có thể quản lý tối đa 200 kênh từ một Tài khoản Google. Hãy tìm hiểu cách sử dụng Tài khoản thương hiệu để quản lý kênh YouTube của bạn.

Chuyển đổi giữa các kênh

Trên YouTube, mỗi lần bạn chỉ có thể sử dụng một kênh. Sử dụng hướng dẫn dưới đây để chuyển đổi giữa các kênh YouTube mà bạn đã kết nối với cùng Tài khoản Google.

Mẹo: Bạn cũng có thể làm việc này với ứng dụng YouTube Studio trên thiết bị di động của mình. Hãy làm quen với ứng dụng bằng cách truy cập vào Trung tâm trợ giúp của ứng dụng YouTube Studio.

Dễ dàng chuyển đổi tài khoản trên thiết bị di động

Khi đăng nhập vào YouTube trên thiết bị di động, bạn sẽ được nhắc chọn một kênh để sử dụng.

Cách chuyển sang một kênh khác mà bạn quản lý:

  1. Chuyển đến biểu tượng Tài khoản .
  2. Nhấn vào mũi tên bên cạnh tên của bạn.

  3. Nhấn vào một kênh trong danh sách để bắt đầu sử dụng tài khoản đó.

Bạn luôn có thể kiểm tra Tài khoản của mình để xác nhận kênh mà bạn hiện đang sử dụng.

Tôi có một kênh liên kết với Tài khoản thương hiệu nhưng kênh này không hiển thị trong danh sách.

Nếu kênh của bạn không hiển thị thì tức là Tài khoản Google bạn dùng để đăng nhập không phải là tài khoản quản lý cho Tài khoản thương hiệu của kênh đó.

Để khắc phục sự cố: Hãy làm theo các hướng dẫn sau đây để thêm Tài khoản Google của bạn làm tài khoản quản lý cho Tài khoản thương hiệu kết nối với kênh đó.

Xem tất cả các kênh

Để dễ quản lý, bạn có thể xem danh sách tất cả các kênh YouTube của mình.

Trường hợp bạn có hơn 10 kênh
  1. Trên máy tính, nhấp vào biểu tượng kênh ở trên cùng bên phải của YouTube.
  2. Nhấp vào Xem tất cả.
Trường hợp bạn có ít hơn 10 kênh
  1. Chuyển đến Cài đặt tài khoản. Đến đó bằng cách nhấp vào biểu tượng kênh ở góc trên cùng bên phải của YouTube. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Settings. Trong phần "Cài đặt tài khoản", hãy nhấp vào Tổng quan.
  2. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Xem tất cả kênh của tôi hoặc tạo kênh mới.
 

Bạn cũng có thể tìm Tài khoản thương hiệu thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của Tài khoản Google nhưng không có kênh YouTube được liên kết. Bạn có thể nhấp vào bất kỳ trang nào trong số đó để tạo kênh YouTube mới cho trang đó.

Trường hợp bạn muốn xóa kênh khỏi danh sách này

Lưu ý: Nếu bạn nhìn thấy tùy chọn hiển thị địa chỉ email của bạn thay vì tên, nghĩa là tùy chọn này cho phép bạn sử dụng YouTube làm công cụ xem mà không cần kênh. Bạn không thể xóa tùy chọn đó nhưng bạn có thể sử dụng nó để tạo kênh mới sẽ sử dụng tên bạn đã chọn cho tài khoản Google của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?