Validera metadata

Funktionerna som beskrivs i den här artikeln är bara tillgängliga för partner som hanterar sitt upphovsrättsskyddade innehåll på YouTube med hjälp av Innehållshanteraren.

Se till att validera XML-filer och kalkylark innan du laddar upp dem. Eventuella problem med CSV- eller XML-filer identifieras under den här processen så att fel vid uppladdningen kan undvikas. Det här steget är i synnerhet viktigt för att verifiera automatiska processer eller anpassad kod som genererar innehållsflödet.

Om din fil endast innebär datauppdateringar utan att nya filer laddas upp, visas alternativet för att ladda upp dina ändringar i metadatavalideringen.

Så här validerar du metadatafilen:

 1. Klicka på länken till metadatavalideraren som visas under INNEHÅLLSLEVERANS i den vänstra menyn i Studio.

 2. För att validera en XML-fil eller ett kalkylark klickar du på Välj fil och väljer filen som ska valideras.

  Du kan även ange eller klistra in XML-kod i textrutan. XML-koden måste vara fullständig och giltig, det vill säga att den måste börja med ett <feed>-element.

 3. Kontrollera att ditt användarnamn visas bredvid knappen Validera.

  På vissa partnerkonton kan det finnas olika uppladdningsfunktioner för olika innehållsägare. Formateringskraven kan variera för olika ägare, så du måste se till att du validerar dina metadata i enlighet med reglerna som gäller för din innehållsleverantör. Om någon annan användares namn visas klickar du på namnet och väljer ditt användarnamn i listrutan.

 4. Klicka på knappen Validera.

  Valideringsresultatet visas i ett meddelandefält. Om din metadata innehåller fel som innebär att det inte går att ladda upp visas ett meddelandefält i rött där felet beskrivs. Meddelandefältet är grönt om din metadata inte innehåller några allvarliga fel.

  Om filens syfte endast är att uppdatera data (den innehåller inte några <file>-element), visas knappen Ladda upp och lägg ut i det gröna meddelandefältet. Med den här knappen kan du ladda upp dina ändringar från den här sidan.

 5. (Valfritt) Om du vill uppdatera metadatan baserat på innehållet i den här filen klickar du på knappen Ladda upp och lägg ut.

  Du kan även välja att ladda upp filen med din vanliga uppladdningsmetod.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?