Overenie metadát

Funkcie opísané v tomto článku sú k dispozícii len pre partnerov, ktorí na správu svojho obsahu chráneného autorskými právami používajú Správcu obsahu služby YouTube.

Pred nahraním súboru DDEX alebo tabuľky tento súbor nezabudnite overiť. Počas tohto procesu budú nahlásené akékoľvek problémy so súborom CSV alebo DDEX, čím možno predísť zlyhaniu pri nahrávaní. Tento krok môže byť veľmi užitočný pri overovaní výstupu automatického procesu alebo vlastného kódu, ktorý vygeneruje súbor CSV alebo DDEX.

Overenie súboru metadát:

 1. V ponuke vľavo v Štúdiu YouTube pod sekciou PRENOS OBSAHU kliknite na Nahrať a overiť.
 2. Kliknite na VYBRAŤ SÚBORY a vyberte súbor, ktorý chcete overiť.  Prípadne môžete na súbory kliknúť a presunúť ich z počítača do okna prehliadača.

  Zoznam súborov musí obsahovať platný súbor metadát buď vo forme tabuľky, alebo súboru DDEX. Po pridaní súboru metadát sa automaticky spustí proces overovania (zobrazí sa otáčajúca sa ikona).
   
 3. Kliknutím na tlačidlo vedľa červenej ikony zobrazíte prípadné chyby.

  Upravte metadáta v pôvodnom súbore. Po skončení súbor znova pridajte na stránke nástroja na nahrávanie. Ak sa názov súboru nezmení, YouTube použije novšiu verziu súboru a znova spustí proces overovania.
  • Ak súborom aktualizujete iba dáta a súčasťou nie sú žiadne zvukové súbory ani videosúbory, kliknutím na Spracovať balíček ho odošlete na spracovanie.
  • Ak už chcete spustiť nahrávanie a balíček vyžaduje zvukové súbory alebo videosúbory, pridajte ich do balíčka a počkajte na overenie.  Kliknutím na Spracovať balíček ho odošlete na spracovanie.
  • Ak chcete overiť len súbor metadát, ale ešte nechcete spustiť nahrávanie, zahoďte balíček kliknutím na Odstrániť koncept.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false