Valider metadata

Funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, er bare tilgjengelige for partnere som bruker innholdsbehandlingen på YouTube til å administrere det opphavsrettsbeskyttede innholdet sitt.

Sørg for å validere XML-filen eller -regnearket ditt før opplasting. Eventuelle problemer med CSV- eller XML-filen din, blir rapportert i denne prosessen, slik at du kan unngå opplastingsfeil. Dette trinnet kan være spesielt nyttig for å bekrefte resultatet fra enhver automatisk prosess eller spesialtilpasset kode som genererer innholdsstrømmen.

Hvis filen din bare oppdaterer data, uten noen nye filer, gir Validator av metadata deg muligheten til å laste opp endringene.

Slik validererer du metadatafilen:

 1. Klikk på Metadata-validator-linken under INNHOLDSLEVERING i menyen til venstre i Skaperstudio.

 2. Hvis du vil validere en XML-fil eller et regneark med XML, klikker du på Velg fil, og deretter velger du filen som skal valideres.

  Du har også muligheten til å skrive eller lime inn XML direkte i tekstfeltet. XML-koden må være fullstendig og gyldig, og den må starte med et <feed>-element.

 3. Bekreft at brukernavnet ditt vises ved siden av Valider-knappen.

  Noen partnerkontoer har ulike opplastere for ulike innholdseiere. Formateringskravene kan variere for ulike eiere, så du må sørge for at du validerer metadata mot reglene som gjelder for innholdsopplasteren din. Hvis navnet på en annen bruker vises, klikker du på navnet og velger brukernavnet ditt fra rullegardinmenyen.

 4. Klikk på Valider-knappen.

  Resultatene av valideringen vises i et meldingsfelt. Hvis metadataene inneholder en feil som gjør at opplastingen mislykkes, vises det et meldingsfelt i rødt som beskriver feilen. Hvis metadataene ikke inneholder alvorlige feil, vises meldingsfeltet i grønt.

  Hvis filen din bare oppdaterer data – altså at den ikke innholder <file>-elementer – vises en Last opp og legg ut-knapp i det grønne meldingsfeltet. Denne knappen gir deg muligheten til å laste opp endringene fra denne siden.

 5. (Valgfritt) Hvis du vil oppdatere metadata basert på innholdet i denne filen, klikker du på Last opp og legg ut-knappen.

  Du har også muligheten til å laste opp filen ved hjelp av den vanlige opplastingsmetoden din.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?