Tìm kiếm video có phụ đề

Video có phụ đề sẽ có biểu tượng “CC” ở dưới phần tóm tắt video trong kết quả tìm kiếm. Nếu bạn muốn kết quả tìm kiếm chỉ hiển thị video có phụ đề, hãy bật bộ lọc tìm kiếm này:

  1. Nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm của YouTube rồi nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm  .
  2. Nhấp vào biểu tượng Bộ lọc filter results .
  3. Nhấp vào Phụ đề.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false