Thông tin cơ bản về kênh của bạn

Kênh là nơi bạn có thể sắp xếp nội dung video của mình cho khán giả. Với tư cách là chủ sở hữu kênh, bạn có thể thêm video, đường liên kết và thông tin về bản thân hoặc kênh của bạn để khách truy cập có thể khám phá.

Tùy chỉnh kênh của bạn

 1. Đăng nhập vào YouTube trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, bên dưới ảnh hồ sơ của bạn, hãy chọn Kênh của bạn.
 3. Nhấp vào Tùy chỉnh kênh.
 4. Sử dụng trình đơn thả xuống bên cạnh tên của bạn để xem kênh với tư cách là Chính bạn, Khách truy cập mới hoặc Người đăng ký cũ.
 5. Sử dụng các tab để xem trước kênh của bạn:
 • Trang chủ: Tab này là trang mà khán giả sẽ nhìn thấy khi truy cập vào kênh của bạn. Họ có thể xem thông tin cập nhật về hoạt động của bạn hoặc xem trước các phần khác nhau của bố cục tùy chỉnh.
 • Video: Sử dụng tab này để xem danh sách toàn bộ các video tải lên công khai cho người đăng ký hoặc tất cả các video mà bạn đã thích công khai. Bạn có thể sắp xếp theo video phổ biến nhất hoặc ngày thêm.
 • Danh sách phát: Tab này là danh sách liệt kê tất cả các danh sách phát mà bạn đã tạo.
 • Kênh: Giới thiệu các kênh hoặc người sáng tạo khác.
 • Thảo luận: Nếu bạn đã bật tab thảo luận thì tab này sẽ hiển thị các bình luận mà người xem đã để lại trên kênh của bạn.
 • Giới thiệu: Sử dụng tab này để thêm nội dung mô tả cho kênh (độ dài tối đa là 1.000 ký tự). Bạn cũng có thể thêm quốc gia hoặc khu vực cho kênh của mình, thông tin liên hệ phục vụ cho công việc và các đường liên kết đến mạng xã hội hoặc các trang web khác.
 • Những đường liên kết mà bạn thêm ở đây sẽ xuất hiện ngay bên dưới phần mô tả, cùng biểu tượng từ mạng xã hội tương ứng. Bạn có thể tạo lớp phủ trên hình ảnh kênh gồm tối đa năm đường liên kết trong số đó để làm biểu tượng lối tắt.
 • Để chỉnh sửa tab Giới thiệu, hãy di chuột lên trên nội dung đó rồi nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa .
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?