Tùy chỉnh kênh

Bạn có thể tùy chỉnh bố cục, các thành phần xây dựng thương hiệu và thông tin cơ bản của kênh để người xem khám phá.

Tùy chỉnh kênh của bạn

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh
  3. Sử dụng các thẻ để tùy chỉnh kênh của bạn:
  • Bố cục: Sử dụng thẻ này để sắp xếp video giới thiệu kênh, video nổi bật và các phần kênh.
  • Xây dựng thương hiệu: Sử dụng thẻ này để cập nhật ảnh hồ sơ, hình ảnh biểu ngữ và hình mờ video.
  • Thông tin cơ bản: Sử dụng thẻ này để tùy chỉnh tên kênh, nội dung mô tả và các đường liên kết của trang web.

Xem cách tùy chỉnh kênh của bạn 

Xem video sau trên Kênh YouTube dành cho người sáng tạo để biết cách tùy chỉnh kênh của bạn. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?