Prilagodba kanala

Možete prilagoditi izgled svojeg kanala, robnu marku i osnovne informacije koje publika može istražiti.

Prilagodba kanala

  1. Prijavite se u YouTube studio.
  2. Na izborniku slijeva odaberite Prilagodba.
  3. Upotrijebite kartice za prilagodbu kanala:
  • Izgled: ta kartica omogućuje vam da rasporedite najavu kanala, istaknuti videozapis i odjeljke kanala.
  • Upotreba robne marke: pomoću te kartice možete ažurirati svoju profilnu sliku, sliku natpisa i vodeni žig videozapisa.
  • Osnovne informacije: na toj kartici možete prilagoditi naziv i opis kanala te veze na web-lokacije.

Pogledajte kako prilagoditi kanal

Pogledajte sljedeći videozapis s YouTube kanala za autore u kojem je prikazano kako prilagoditi kanal.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?