Καταλληλότητα ηλικίας

You must be 18 years or older to purchase content from YouTube.

You can find more information about the nature of the videos in a channel by visiting the About tab on the channel page. Review the channel or video description, and screen the videos before watching with children. Some videos include a rating of their age appropriateness in the information on the video page.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;