Vytvorenie upútavky na kanál pre nových divákov

Všetkým návštevníkom vášho kanála, ktorí ho neodoberajú, môžete zobrazovať videoupútavku. Vaša upútavka na kanál je ako filmová upútavka. Predostrite v nej divákom ukážku toho, čo váš kanál ponúka, aby sa chceli prihlásiť na jeho odber. 

Počas prehrávania upútavky na stránke kanála sa v nej predvolene nebudú zobrazovať reklamy (pokiaľ video, ktoré ste vybrali, nezahŕňa obsah nárokovaný treťou stranou). Vďaka tomu sa bude môcť divák lepšie sústrediť na spoznávanie vášho kanála a skôr sa prihlási na odber. Ak už divák váš kanál odoberá, zobrazí sa mu namiesto upútavky video z ponuky odporúčaných videí.

Nastavenie upútavky na kanál

 1. Nahrajte video, ktoré chcete nastaviť ako upútavku na kanál.
 2. Prejdite na kanál, ktorý chcete spravovať.
 3. Vyberte Prispôsobiť kanál.
 4. Prejdite na kartu Domov.
 5. Kliknite na kartu Pre nových návštevníkov.
 6. Kliknite na ikonu Upraviť .
 7. Vyberte Zmeniť upútavku alebo Odstrániť upútavku.

Rýchle tipy na tvorbu upútavky na kanál

 • Vychádzajte z toho, že divák o vás nikdy nepočul.
 • Video by malo byť krátke.
 • Zaujmite divákov už v priebehu prvých sekúnd.
 • Neopisujte, ale ukazujte.
Zistite viac o vytvorení pútavej upútavky na kanál, ktorá pritiahne divákov.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?