Løs Content ID-referenceoverlapninger

Funktionerne, der er beskrevet i denne artikel, er kun tilgængelige for partnere, der bruger YouTubes system til Content ID-matchning.

Referenceoverlapninger opstår, når to referencefiler, der er uploadet i forbindelse med Content ID, indeholder segmenter, der vil gøre krav på identisk lydindhold, visuelt indhold eller audiovisuelt indhold. 

Den partner, der uploader den seneste referencefil, vil kunne se handlingen i sin Content ID-oversigt "Gøremål".

For at Content ID på korrekt vis skal kunne behandle krav baseret på en overlappende referencefil, skal du angive, hvem af parterne der ejer de eksklusive rettigheder til den eller de overlappende sektioner.

Administrer referenceoverlapninger

Du kan administrere referenceoverlapninger i din opgavekø "Gøremål" ved at sortere efter udløbsdato, nyeste, varighed af overlapning eller antal krav.
Med faner kan du se referenceoverlapninger i forskellige stadier:
  • Handling påkrævet: Gennemgå de overlappende segmenter på denne fane, og påberåb dig dem, ekskluder dem, eller kontakt den anden ejer. Du har 30 dage til at gennemgå og reagere på referenceoverlapninger i denne kø.
  • Afventer anden ejer: Se referenceoverlapninger, hvor du har påberåbt dig de overlappende dele og venter på, at ejeren af den anden referencefil skrider til handling.
  • Løst: Se løste referenceoverlapninger, bl.a. løsningstypen (f.eks. udløbsdato, manuel handling) og resultatet, som viser, hvis en overlappende del er blevet "ekskluderet" fra din reference, eller om den nu "ejes" af dig.

Du har mulighed for at eksportere listen over referenceoverlapninger til CSV. Du kan også anvende filteret øverst til højre på en bestemt indholdsejer for at se, eksportere, masseekskludere eller kontakte ejeren med henblik på at se resultaterne.

Løs referenceoverlapninger

Når du vælger en referenceoverlapning på fanen Handling påkrævet, kan du se en detaljeret visning med generelle oplysninger om ejeren af den anden reference og den overlappende del.
Klik på "Afspil match" for at afspille og sammenligne overlappende segmenter, og vælg derefter at:
  • Ekskludere det overlappende segment, så den anden ejer kan påberåbe sig ejerskabet over den pågældende del.
  • Påberåbe dig de eksklusive rettigheder, så den anden ejer bliver bedt om at løse referenceoverlapningen. Hvis du gør dette, modtager ejeren af den anden referencefil et element i sine Gøremål med henblik på at løse overlapningen. Ejeren af den anden referencefil har mulighed for at ekskludere den overlappende del eller kontakte dig. Vedkommende kan også oprette en indsigelse med henblik på at påberåbe sig de eksklusive rettigheder over det overlappende segment.
  • Kontakte ejerne, hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre. Brug knappen for at kontakte ejerne og få flere oplysninger eller for at afhjælpe problemet. 
Hvis der oprettes en "indsigelse med henblik på at påberåbe sig rettigheder" og referenceoverlapningen returneres til din kø, vil du ikke længere kunne se en mulighed for at påberåbe dig de eksklusive rettigheder. I dette tilfælde kan du ekskludere delen eller kontakte den anden ejer med henblik på at løse problemet.
Alle krav på baggrund af den referenceoverlappende del forbliver hos den partner, der først leverede indholdet, indtil referenceoverlapningen er løst. Når referenceoverlapningen er løst, anvendes krav på referencen i henhold til den seneste påberåbelse af ejerskabet.
Løste referenceoverlapninger ekskluderes og kan genåbnes på fanen Løst eller fanen Reference for visningen af aktivet. 
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?