YouTube na XBox 360

Dzięki aplikacji YouTube na Xbox 360 możesz łatwo oglądać filmy z subskrybowanych kanałów, znajdować ulubione filmy w YouTube, a także tworzyć kolejkę filmów do obejrzenia, korzystając z telefonu.

Zaloguj się

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji YouTube musisz zalogować się przy użyciu konta Xbox Live. Naciśnij A, aby się zalogować. Gdy już zalogujesz się na konto Xbox Live, możesz zalogować się do aplikacji YouTube. Oto, jak to zrobić:

Na konsoli Xbox 360:

 1. Otwórz aplikację YouTube. 
 2. Otwórz Przewodnik po lewej stronie i wybierz Zaloguj się.

Na komputerze, tablecie lub telefonie:

 1. Wejdź na stronę www.youtube.com/activate.
 2. Wybierz konto, na które chcesz się zalogować (jeśli wyświetli się pytanie).
 3. Podaj kod aktywacyjny wyświetlany na konsoli Xbox 360 i kliknij Dalej.
 4. Na następnym ekranie wybierz Akceptuję.

Jeśli po wykonaniu tych instrukcji zorientujesz się, że to nie to konto:

 1. Na konsoli Xbox 360 otwórz Przewodnik po lewej stronie i przewiń w dół, aby wybrać Ustawienia.
 2. Wybierz Wyloguj się i kliknij OK.
 3. Na komputerze, tablecie lub telefonie wyloguj się z konta YouTube i zaloguj się na właściwe konto.
 4. Powtórz czynności na stronie youtube.com/activate.
Wyszukiwanie i oglądanie filmów

Wyszukiwanie filmów

W menu głównym YouTube naciśnij Y, aby wyszukiwać filmy. Wpisując wyszukiwane hasło, możesz dodać spację, naciskając Y, lub usunąć znak, naciskając X.
 • Propozycje wyszukiwania: w miarę wpisywania wyszukiwanego hasła, poniżej pola wyszukiwania będą pojawiać się podpowiedzi. Na kontrolerze naciskaj przycisk w górę na krzyżaku lub lewy drążek, aż podświetli się odpowiednie hasło. Naciśnij A, aby je wyszukać. 
 • Przeglądanie filmów: podczas wyszukiwania na dole ekranu wyświetlą się dopasowane filmy. Możesz je przeglądać, naciskając przyciski w prawo i lewo na krzyżaku lub naciskając lewy drążek.
 • Modyfikowanie wyszukiwania: aby zmodyfikować wyszukiwany termin, naciśnij przycisk w górę na krzyżaku albo lewy drążek, aby powrócić do pola wyszukiwania. 

Elementy sterujące filmem:

W trakcie odtwarzania filmu naciśnij A, aby wyświetlić te elementy sterujące odtwarzacza:
 • Strona główna: powrót do ekranu głównego. 
 • Przeskocz do poprzedniego filmu: przejście do poprzedniego filmu na playliście.
 • Przewiń do tyłu: cofnięcie filmu o 10 sekund.
 • Wstrzymaj/Odtwórz: wstrzymanie filmu i wznowienie odtwarzania. 
 • Przewiń do przodu: przejście do przodu o 10 sekund.
 • Przeskocz do następnego filmu: przejście do kolejnego filmu na playliście. 
 • Napisy: jeżeli film ma napisy, naciśnij A, aby je włączyć. Jeżeli ikona CC jest wyszarzona, napisy nie są dostępne.
 • Więcej czynności: dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak:
  • zasubskrybowanie kanału,
  • dodanie pozytywnej lub negatywnej oceny do filmu,
  • zgłoszenie nieodpowiedniego filmu, 
  • wyszukiwanie.
Sterowanie aplikacją z telefonu, tableta lub komputera

Po połączeniu telefonu, tabletu lub komputera z aplikacją YouTube na Xbox możesz łatwo dodawać do kolejki filmy, które chcesz obejrzeć na konsoli Xbox. Dowiedz się więcej.

Komunikat o błędzie na konsoli Xbox

Jeśli zobaczysz komunikat „Usługa YouTube jest obecnie niedostępna”, przyczyną może być słabe połączenie z internetem.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci rozwiązać ten problem:

 • Sprawdź lub zresetuj połączenie z internetem. 
 • Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby zwiększyć prędkość połączenia.
 • Jeszcze raz uruchom konsolę Xbox.
 • Jeszcze raz włącz aplikację YouTube.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?