PlayStation 3

Filmy z YouTube możesz teraz oglądać na konsoli PlayStation 3. Aplikacja YouTube umożliwia oglądanie treści z zasubskrybowanych kanałów i wyszukiwanie filmów.

Możesz również sterować YouTube na konsoli PlayStation 3 za pomocą telefonu, tabletu lub komputera

Jak się zalogować
Jeśli uruchamiasz aplikację YouTube po raz pierwszy, możesz zalogować się przy użyciu swojego konta Google. Po zalogowaniu masz dostęp do dodatkowych funkcji YouTube, takich jak playlisty i subskrypcje. Aby się zalogować, wykonaj te czynności:
Na Playstation 3:
 1. Otwórz SIGN IN & SETTINGS (Logowanie i ustawienia).
 2. Wybierz SIGN IN (Zaloguj się), naciskając przycisk X. Powinien wyświetlić się kod aktywacyjny.

Na komputerze:

 1. Otwórz stronę www.youtube.com/activate i wpisz kod aktywacyjny wyświetlony na PlayStation 3.
 2. Kliknij Zezwól na dostęp, aby zakończyć procedurę logowania.
Jak odtwarzać filmy
Gdy wybierzesz film do obejrzenia, zobaczysz pasek odtwarzacza z tymi przyciskami:
 • Strona główna  – powrót do ekranu głównego.
 • Szukaj  – wyszukiwanie nowego filmu do obejrzenia.
 • Wstrzymaj/Wznów  – wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania filmu.
 • Przewiń do przodu: mając wybrany pasek postępu odtwarzania filmu, naciśnij przycisk w prawo na kontrolerze, aby przewijać film do przodu.
 • Przewiń do tyłu: mając wybrany pasek postępu odtwarzania, naciśnij przycisk w lewo na kontrolerze, aby przewijać film do tyłu. 
 • Napisy  – jeśli film ma napisy, włącz je i dostosuj ustawienia wyświetlania.
 • Zgłoś  – zgłoszenie filmu ze względu na nieodpowiednie treści.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?