Thông báo lỗi khi phát trực tiếp

Trang tổng quan sự kiện trực tiếp và Phòng điều khiển sự kiện trực tiếp là nơi kiểm tra các lỗi trong luồng mà bạn gửi đến YouTube. Các thông báo lỗi xuất hiện bên cạnh Chỉ báo mức độ ổn định ở đầu Phòng điều khiển sự kiện trực tiếp.

Bên cạnh mỗi thông báo lỗi, bạn sẽ thấy dấu thời gian cho biết thời điểm phát hiện ra lỗi đó. Nếu bạn chưa khắc phục lỗi đó thì thông báo lỗi sẽ tiếp tục xuất hiện. Các lỗi màu đỏ là lỗi nghiêm trọng và có thể ngăn không cho sự kiện trực tiếp của bạn bắt đầu hoặc khiến người dùng gặp sự cố. Các lỗi màu vàng là lỗi không quá nghiêm trọng và có thể làm giảm chất lượng sự kiện trực tiếp của bạn.

Sau đây là danh sách đầy đủ về các lỗi:

Đã đạt đến giới hạn phát trực tiếp hằng ngày

Nhằm giúp YouTube trở nên an toàn hơn cho mọi người, chúng tôi giới hạn số lượng sự kiện trực tiếp mà một kênh có thể tạo trong vòng 24 giờ. Để tăng giới hạn hằng ngày của bạn, hãy xem bài viết này.

Định dạng luồng không chính xác

Bạn đã cài đặt bộ mã hóa theo chuẩn khác với chuẩn video H.264 và âm thanh AAC. Hãy thay đổi các tùy chọn cài đặt thành video H.264 và âm thanh AAC để hệ thống truyền dẫn luồng đúng cách.

 • Vui lòng thay đổi định dạng vùng chứa của video. Định dạng vùng chứa hiện tại không phù hợp với cấu hình này.
 • Luồng âm thanh được mã hóa bằng một bộ giải mã không được hỗ trợ. Vui lòng cài đặt một bộ giải mã được hỗ trợ (AAC, MP3) cho âm thanh của luồng.
 • Vui lòng cài đặt chuẩn H.264 cho bộ giải mã video của luồng. Video được mã hóa bằng codec không chính xác.
 • Vui lòng sửa cấu hình codec video cho luồng. Video được mã hóa bằng cấu hình codec không chính xác.

Tốc độ bit không chính xác

Nếu không dùng điểm nhập độ phân giải biến thiên thì bạn phải sử dụng đúng tốc độ bit dành cho độ phân giải mà bạn đã chọn trên trang Cài đặt truyền dẫn. Nếu bạn không có đủ băng thông cho độ phân giải đã chọn, hãy cân nhắc việc giảm độ phân giải đó. Danh sách về tốc độ bit chính xác cho từng độ phân giải có trong phần cài đặt bộ mã hóa. Hãy khắc phục các lỗi được thông báo để đảm bảo bộ mã hóa chuyển mã và truyền dẫn video đúng cách.

 • Bạn nên dùng tốc độ bit là 128Kb/giây cho luồng âm thanh. Tốc độ bit của luồng âm thanh hiện đang cao hơn tốc độ nên dùng.
 • Bạn nên dùng tốc độ bit là 128Kb/giây cho luồng âm thanh. Tốc độ bit của luồng âm thanh hiện đang thấp hơn tốc độ nên dùng.
 • Vui lòng sửa tốc độ lấy mẫu âm thanh trong luồng thành 44,1KHz. Tốc độ lấy mẫu hiện tại không chính xác.
 • Bạn nên dùng tốc độ bit X cho luồng. Tốc độ bit của luồng hiện đang cao hơn tốc độ nên dùng.
 • Bạn nên dùng tốc độ bit X cho luồng. Tốc độ bit của luồng hiện đang thấp hơn tốc độ nên dùng.

Tùy chọn cài đặt âm thanh không chính xác

Bộ mã hóa của bạn đang gửi các tùy chọn cài đặt âm thanh không chính xác. Hãy khắc phục các lỗi được thông báo để đảm bảo bộ mã hóa truyền dẫn âm thanh đúng cách.

 • Vui lòng cung cấp một luồng âm thanh. Luồng truyền dẫn không chứa luồng âm thanh nào.
  • Bộ mã hóa của bạn hiện không gửi âm thanh. Một số bộ mã hóa có hộp đánh dấu để bật âm thanh. Quy trình của YouTube yêu cầu mọi video đều phải có âm thanh.
 • Vui lòng chỉ cung cấp một luồng âm thanh. Luồng truyền dẫn chứa nhiều luồng âm thanh.
  • Việc có nhiều luồng âm thanh sẽ gây ra sự cố khi truyền dẫn.
 • Vui lòng sửa số lượng kênh âm thanh. Âm thanh có nhiều hơn 2 kênh. Chỉ 1 kênh (đơn âm) hoặc 2 kênh (âm thanh nổi) được hỗ trợ.

Tùy chọn cài đặt video không đúng

Bộ mã hóa của bạn đang gửi tùy chọn cài đặt video không chính xác. Hãy khắc phục các lỗi được thông báo để đảm bảo bộ mã hóa truyền dẫn video đúng cách.

 • Vui lòng cung cấp một luồng video. Luồng truyền dẫn không chứa luồng video nào.
 • Vui lòng cung cấp chỉ một luồng video. Luồng truyền dẫn chứa nhiều luồng video.
 • Video hiện tại là video xen kẽ nhưng hệ thống không hỗ trợ loại video này.
  • Hãy đảm bảo video của bạn lũy tiến. Nếu không, bạn sẽ nhìn thấy các thành phần lạ trên video, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng.
 • Tốc độ khung hình hiện tại quá cao.  Vui lòng cài đặt thành tốc độ X khung hình/giây hoặc thấp hơn. 
  • Xin nhớ rằng tốc độ khung hình và tần suất khung hình chính có liên kết với nhau. Nếu thay đổi tốc độ khung hình, bạn cũng sẽ phải thay đổi tần suất khung hình chính sao cho khung hình chính được truyền dẫn 2 giây một lần.

Tần suất khung hình chính của video không chính xác

Bộ mã hóa của bạn đang gửi khung hình chính với tần suất quá cao hoặc quá thấp. Hãy điều chỉnh sao cho khung hình chính được gửi 2 giây một lần. Ở tốc độ 30 khung hình/giây, bộ mã hóa gửi 60 khung hình một lần.

 • Vui lòng sử dụng tần suất khung hình chính từ 4 giây trở xuống. Hiện tại, các khung hình chính không được gửi đủ thường xuyên nên có thể gây ra hiện tượng giật. Tần suất của khung hình chính hiện tại là X giây. Xin lưu ý rằng lỗi truyền dẫn có thể khiến GOP (nhóm hình ảnh) có kích thước sai.
 • GOP có kích thước nhỏ có thể làm giảm chất lượng hình ảnh. Bốn giây là tần suất khung hình chính mà bạn nên dùng. Tần suất của khung hình chính hiện tại là X giây. Xin lưu ý rằng lỗi truyền dẫn có thể khiến GOP có kích thước sai.
  • Một số bộ mã hóa cho phép bạn thay đổi tùy chọn cài đặt "GOP" thành Mở (biến thiên) hoặc Đóng (cố định). Quy trình của YouTube yêu cầu dùng GOP đóng để việc chuyển mã diễn ra tối ưu.

Kích thước (độ phân giải) của video không chính xác

Video của bạn phải có chiều cao và chiều rộng giống với độ phân giải bạn đã chọn trên trang Cài đặt truyền dẫn. Kích thước chính xác của từng độ phân giải được liệt kê trong phần cài đặt bộ mã hóa dưới dạng "chiều rộng x chiều cao".

 • Vui lòng kiểm tra độ phân giải của video. Độ phân giải hiện tại là X - đây không phải là độ phân giải tối ưu.
 • Bạn cần thay đổi độ phân giải video. Độ phân giải hiện tại là X nên không được hỗ trợ cho cấu hình này. Độ phân giải video phù hợp là X.

Luồng chính và luồng dự phòng không khớp với nhau

Luồng chính và luồng dự phòng của bạn phải được cài đặt hoàn toàn giống nhau thì tính năng chuyển đổi dự phòng mới hoạt động đúng cách. Hãy khắc phục các lỗi được thông báo để đảm bảo luồng chính và luồng dự phòng được cài đặt giống nhau.

 • Vui lòng định cấu hình sao cho luồng video chính và luồng video dự phòng đều có cùng độ phân giải. Các luồng có độ phân giải khác nhau trong cấu hình hiện tại.
 • Vui lòng định cấu hình luồng chính và luồng dự phòng của video để có cùng codec video. Các luồng có codec video khác nhau trong cấu hình hiện tại.
 • Vui lòng định cấu hình luồng chính và luồng dự phòng của video để có cùng chế độ xen kẽ. Các luồng có chế độ xen kẽ khác nhau trong cấu hình hiện tại.
 • Vui lòng định cấu hình luồng chính và luồng dự phòng của video để có cùng cấu hình. Các luồng có cấu hình khác nhau trong cấu hình hiện tại.
 • Vui lòng định cấu hình luồng chính và luồng dự phòng của video để có cùng tốc độ bit. Các luồng có tốc độ bit khác nhau trong cấu hình hiện tại.
 • Vui lòng định cấu hình luồng chính và luồng dự phòng của video để có cùng tốc độ khung hình. Các luồng có tốc độ khung hình khác nhau trong cấu hình hiện tại.
 • Vui lòng định cấu hình luồng chính và luồng dự phòng của video để có cùng tần suất khung hình chính. Các luồng có tần suất khung hình chính khác nhau trong cấu hình hiện tại.
 • Vui lòng định cấu hình luồng chính và luồng dự phòng của video để có cùng tốc độ mẫu âm thanh. Các luồng có tốc độ lấy mẫu âm thanh khác nhau trong cấu hình hiện tại.
 • Ở cấu hình hiện tại, luồng chính và luồng dự phòng của video sử dụng các kênh âm thanh khác nhau. Bạn cần phải định cấu hình các luồng tiếp để có cùng kênh âm thanh.
 • Vui lòng định cấu hình luồng chính và luồng dự phòng của video để có cùng codec âm thanh. Các luồng có codec âm thanh khác nhau trong cấu hình hiện tại.
 • Vui lòng định cấu hình chính xác cho cả luồng chính và luồng dự phòng. Hệ thống không thể so sánh hai luồng này vì một trong hai luồng có cấu hình không hợp lệ.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11619590903584881605
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59