Повідомлення про помилки в прямих трансляціях

За допомогою панелі й Центру керування трансляціями надісланий на YouTube відеопотік можна перевірити на наявність помилок. Виявлені помилки відображаються поруч з індикатором стану вгорі Центру керування трансляціями.

Для кожної помилки відображається позначка, яка вказує на час її виявлення. Якщо помилку не усунено, вона й надалі з’являтиметься в спливаючому вікні. Помилки, позначені червоним кольором, критичні й можуть перешкоджати запуску або перегляду трансляції, а помилки, позначені жовтим – помірні й можуть призвести до погіршення якості трансляції.

Повний перелік помилок наведено нижче.

Неправильний формат потоку

Відеокодер налаштовано неправильно. Для правильного передавання потоку встановіть формат H.264 для відео й AAC для аудіо.

  • Змініть формат контейнера для відео. Поточний формат контейнера не підходить для цієї конфігурації.
  • Цей аудіопотік не підтримує кодек. Змініть аудіокодек потоку на підтримуваний (AAC або MP3).
  • Установіть відеокодек для потоку у форматі H.264. Відео закодовано із застосуванням неправильного кодека.
  • Виправте профіль відеокодека для потоку. Відео закодовано із застосуванням неправильного профілю кодека.

Неправильна швидкість передавання даних

Якщо ваша трансляція не має змінної роздільної здатності, потрібно використовувати швидкість передавання даних, указану для вибраної роздільної здатності на сторінці "Параметри трансляції". Якщо пропускної спроможності недостатньо, зменште вибрану роздільну здатність. Правильну швидкість передавання даних для кожної роздільної здатності вказано в налаштуваннях кодера. Щоб забезпечити правильне перекодування й передавання відео, дотримуйтеся вказівок у цих повідомленнях про помилки.

  • Рекомендована швидкість потокового аудіо складає 128 Кбіт/с. Поточна швидкість потокового аудіо вища за це значення.
  • Рекомендована швидкість потокового аудіо складає 128 Кбіт/с. Поточна швидкість потокового аудіо нижча за це значення.
  • Для частоти вибірки аудіо в потоці радимо встановити значення 44,1 кГц. Поточне значення вказано неправильно.
  • Для швидкості потоку радимо використовувати значення X. Поточна швидкість потоку вища за це значення.
  • Для швидкості потоку радимо використовувати значення X. Поточна швидкість потоку нижча за це значення.

Неправильні налаштування аудіо

Кодер передає неправильні налаштування аудіо. Щоб забезпечити правильне передавання аудіо, дотримуйтеся вказівок у цих повідомленнях про помилки.

  • Додайте одне потокове аудіо. Трансляція не містить жодного потокового аудіо.
    • Кодер не передає аудіо.  Щоб увімкнути аудіо в деяких кодерах, потрібно поставити відповідний прапорець. YouTube вимагає, щоб усі відео містили аудіо.
  • Додайте лише одне потокове аудіо. Трансляція містить кілька потокових аудіо.
    • Наявність кількох аудіопотоків призведе до збою передавання даних.  Якщо ви хочете додати кілька аудіопотоків (наприклад, для різних мов), спробуйте створити трансляції, використовуючи кілька камер.
  • Установіть правильну кількість каналів аудіо. Це аудіо містить більше ніж 2 канали. Підтримується лише 1 (моно) або 2 (стерео).

Неправильні налаштування відео

Кодер передає неправильні налаштування відео. Щоб забезпечити правильну передачу відео, дотримуйтеся вказівок у цих повідомленнях про помилки.

  • Додайте одне потокове відео. Трансляція не містить жодного потокового відео.
  • Додайте лише одне потокове відео. Трансляція містить кілька потокових відео.
  • Поточне відео має черезрядкову розгортку. Таке відео не підтримується.
    • Переконайтеся, що відео має прогресивну розгортку. В іншому випадку відео відображатиметься з дефектами зображення, що значно вплине на його якість.
  • Поточна частота кадрів зависока.  Налаштуйте частоту не більше X кадр./с. 
    • Пам’ятайте, що частота кадрів пов’язана з частотою ключових кадрів. Змінюючи частоту кадрів, потрібно також налаштовувати частоту ключових кадрів з інтервалом 2 секунди.

Неправильна частота ключових кадрів відео

Частота ключових кадрів, які надсилає кодер, зависока або занизька. Налаштуйте для передавання ключових кадрів інтервал 2 секунди, тобто 60 кадрів за частоти 30 кадр./с.

  • Установіть інтервал між ключовими кадрами не більше ніж 4 секунди. Зараз ключові кадри надсилаються недостатньо часто, що може спричинити буферизацію. Поточна частота ключових кадрів складає X с. Зверніть увагу: помилки під час передавання даних можуть призвести до неправильних розмірів групи зображень.
  • Розмір групи зображень замалий, що може погіршити якість зображення. Рекомендований інтервал частоти ключових кадрів – 4 секунди. Поточна частота ключових кадрів складає X с. Зверніть увагу: помилки під час передавання даних можуть призвести до неправильних розмірів групи зображень.
    • У деяких кодерах можна налаштувати для групи зображень параметр "Відкрита" (змінне значення) або "Закрита" (фіксоване значення). Стандарт YouTube вимагає використання закритої групи зображень для оптимального перекодування.

Неправильний розмір відео (роздільна здатність)

Висота й ширина відео мають відповідати роздільній здатності, указаній на сторінці "Параметри трансляції". Правильні співвідношення для кожної роздільної здатності вказано в налаштуваннях кодера як "ширина x висота".

  • Перевірте роздільну здатність відео. Поточна роздільна здатність X не є оптимальною.
  • Змініть роздільну здатність відео. Поточна роздільна здатність X не підтримується для цієї конфігурації. Рекомендована роздільна здатність: X.

Основний і резервний потоки не збігаються

Щоб основний і резервний потоки працювали належним чином, потрібно встановити для них однакові параметри відновлення після відмови. Відповідність основного й резервного потоків можна забезпечити, дотримуючись вказівок у цих повідомленнях про помилки.

  • Установіть однакову роздільну здатність для основного й резервного потоків відео. У наявній конфігурації потоки мають різну роздільну здатність.
  • Установіть однакові відеокодеки для основного й резервного потоків відео. У наявній конфігурації потоки мають різні відеокодеки.
  • Установіть однакову черезрядкову розгортку для основного й резервного потоків відео. У наявній конфігурації потоки мають різну черезрядкову розгортку.
  • Установіть однаковий профіль для основного й резервного потоків відео. У наявній конфігурації потоки мають різні профілі.
  • Установіть однакову швидкість потоку для основного й резервного потоків відео. У наявній конфігурації потоки мають різну швидкість.
  • Установіть однакову частоту кадрів для основного й резервного потоків відео. У наявній конфігурації потоки мають різну частоту кадрів.
  • Установіть однакову частоту ключових кадрів для основного й резервного потоків відео. У наявній конфігурації потоки мають різну частоту ключових кадрів.
  • Установіть однакову частоту вибірки аудіо для основного й резервного потоків відео. У наявній конфігурації потоки мають різну частоту вибірки аудіо.
  • У поточній конфігурації основний і резервний потоки відео використовують різні канали аудіо. Налаштуйте однакові канали аудіо для цих потоків.
  • Установіть однакові аудіокодеки для основного й резервного потоків відео. У наявній конфігурації трансляції мають різні аудіокодеки.
  • Установіть правильну конфігурацію основного й резервного потоків. Не вдалося порівняти потоки через недійсну конфігурацію одного з них.
Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?