ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของสตรีมมิงแบบสด

หน้าแดชบอร์ดสตรีมแบบสดและห้องควบคุมการแพร่ภาพสดจะตรวจหาข้อผิดพลาดในสตรีมที่คุณกำลังส่งไปยัง YouTube โดยข้อความจะแสดงถัดจากสัญญาณบอกสถานะการทำงานที่ด้านบนของห้องควบคุมการแพร่ภาพสด

ทั้งนี้จะมีการประทับเวลาถัดจากข้อผิดพลาดแต่ละรายการเพื่อระบุว่าพบเห็นข้อผิดพลาดเมื่อใด หากข้อผิดพลาดยังไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ ข้อผิดพลาดสีแดงคือข้อผิดพลาดระดับร้ายแรงและอาจทำให้คุณเริ่มสตรีมไม่ได้หรือทำให้ผู้ใช้พบปัญหา ข้อผิดพลาดสีเหลืองคือข้อผิดพลาดระดับปานกลางและอาจทำให้คุณภาพของสตรีมลดลง

รายการข้อผิดพลาดทั้งหมดแสดงอยู่ด้านล่างนี้

สตรีมแบบสดถึงขีดจำกัดต่อวันแล้ว

เราจำกัดจำนวนสตรีมแบบสดที่ช่องสร้างได้ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อช่วยให้ YouTube ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับทุกคน โดยคุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดหากถึงขีดจำกัดนี้ โปรดลองอีกครั้งในอีก 24 ชั่วโมง

รูปแบบสตรีมไม่ถูกต้อง

มีการตั้งค่าโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์ของคุณเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่วิดีโอ H.264 และเสียง AAC เปลี่ยนเป็นวิดีโอ H.264 และเสียง AAC เพื่อให้สตรีมส่งผ่านข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

 • โปรดเปลี่ยนรูปแบบคอนเทนเนอร์สำหรับวิดีโอ รูปแบบคอนเทนเนอร์ปัจจุบันไม่เหมาะกับการกำหนดค่านี้
 • สตรีมเสียงถูกเข้ารหัสด้วยตัวแปลงรหัสที่ไม่รองรับ โปรดตั้งค่าตัวแปลงสัญญาณเสียงสำหรับสตรีมให้เป็นแบบที่รองรับ (AAC, MP3)
 • โปรดตั้งค่าตัวแปลงรหัสวิดีโอสำหรับสตรีมเป็น H.264 วิดีโอมีการเข้ารหัสด้วยตัวแปลงรหัสที่ผิด
 • โปรดแก้ไขโปรไฟล์ตัวแปลงรหัสวิดีโอสำหรับสตรีม วิดีโอมีการเข้ารหัสด้วยโปรไฟล์ตัวแปลงรหัสที่ผิด

อัตราบิตไม่ถูกต้อง

หากไม่ได้ใช้จุดเข้าถึงความละเอียดของตัวแปร คุณต้องใช้อัตราบิตเดียวกันสำหรับความละเอียดที่เลือกบนหน้าการตั้งค่าการส่งผ่านข้อมูล หากยังมีแบนด์วิดท์ไม่เพียงพอสำหรับความละเอียดที่เลือก คุณอาจพิจารณาลดความละเอียดที่เลือกลง อัตราบิตที่ถูกต้องสำหรับความละเอียดแบบต่างๆ ระบุอยู่ในการตั้งค่าโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์ แก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อให้มั่นใจว่าวิดีโอของคุณมีการแปลงรหัสและแสดงภาพอย่างเหมาะสม

 • เราขอแนะนำให้คุณใช้ค่าอัตราบิตสตรีมเสียงที่ 128 Kbps อัตราบิตปัจจุบันสำหรับสตรีมเสียงสูงกว่าอัตราบิตที่แนะนำ
 • เราขอแนะนำให้คุณใช้ค่าอัตราบิตสตรีมเสียงที่ 128 Kbps อัตราบิตปัจจุบันสำหรับสตรีมเสียงต่ำกว่าอัตราบิตที่แนะนำ
 • โปรดแก้ไขอัตราการสุ่มตัวอย่างสำหรับเสียงในสตรีมเป็น 44.1 KHz เนื่องจากอัตราการสุ่มตัวอย่างปัจจุบันไม่ถูกต้อง
 • เราขอแนะนำให้คุณใช้ค่าอัตราบิตสตรีมที่ X เนื่องจากค่าอัตราบิตปัจจุบันสำหรับสตรีมสูงกว่าอัตราบิตที่แนะนำ
 • เราขอแนะนำให้คุณใช้ค่าอัตราบิตสตรีมที่ X เนื่องจากค่าอัตราบิตปัจจุบันสำหรับสตรีมต่ำกว่าอัตราบิตที่แนะนำ

การตั้งค่าเสียงไม่ถูกต้อง

โปรแกรมเปลี่ยนไฟล์ของคุณกำลังส่งการตั้งค่าเสียงที่ไม่ถูกต้อง แก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อให้มั่นใจว่ามีการแสดงเสียงอย่างเหมาะสม

 • โปรดระบุสตรีมเสียง 1 รายการ สตรีมการส่งผ่านข้อมูลจะไม่มีสตรีมเสียง
  • โปรแกรมเปลี่ยนไฟล์ของคุณไม่ส่งเสียง โปรแกรมเปลี่ยนไฟล์บางโปรแกรมจะมีช่องทำเครื่องหมายให้คุณเลือกเปิดเสียง ไปป์ไลน์ของ YouTube ต้องมีเสียงในทุกวิดีโอ
 • โปรดระบุสตรีมเสียงเพียง 1 รายการ สตรีมการส่งผ่านข้อมูลมีสตรีมเสียงหลายรายการ
  • การสตรีมเสียงหลายรายการจะทำให้เกิดปัญหาในการส่งผ่านข้อมูล หากต้องการสตรีมเสียงหลายรายการ (เช่น เพื่อการนำเสนอในหลายภาษา) เราขอแนะนำให้สตรีมโดยใช้กล้องหลายตัวแทน
 • โปรดแก้ไขจำนวนช่องเสียงให้ถูกต้อง เสียงมีมากกว่า 2 ช่อง ระบบรองรับเพียง 1 (โมโน) หรือ 2 (สเตอริโอ) เท่านั้น

การตั้งค่าวิดีโอไม่ถูกต้อง

โปรแกรมเปลี่ยนไฟล์ของคุณกำลังส่งการตั้งค่าวิดีโอที่ไม่ถูกต้อง แก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อให้มั่นใจว่าวิดีโอของคุณมีการแสดงภาพอย่างเหมาะสม

 • โปรดระบุสตรีมวิดีโอ 1 รายการ สตรีมการส่งผ่านข้อมูลไม่มีสตรีมวิดีโอ
 • โปรดระบุสตรีมวิดีโอเพียง 1 รายการ สตรีมการส่งผ่านข้อมูลมีสตรีมวิดีโอหลายรายการ
 • วิดีโอปัจจุบันเป็นวิดีโอแบบอินเทอร์เลซ ซึ่งระบบไม่รองรับวิดีโอแบบอินเทอร์เลซ
  • ตรวจสอบว่าวิดีโอของคุณเป็นวิดีโอแบบโปรเกรสซีฟ มิเช่นนั้นคุณจะเห็นส่วนเบลอบนวิดีโอซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของวิดีโออย่างร้ายแรง
 • อัตราเฟรมปัจจุบันสูงเกินไป  โปรดตั้งค่าอัตราเฟรมเป็น X FPS หรือน้อยกว่า 
  • โปรดอย่าลืมว่าอัตราเฟรมและความถี่คีย์เฟรมเชื่อมโยงกัน หากคุณเปลี่ยนอัตราเฟรม คุณจะต้องเปลี่ยนความถี่คีย์เฟรมด้วย เพื่อให้คีย์เฟรมแสดงภาพทุกๆ 2 วินาที

ความถี่คีย์เฟรมของวิดีโอไม่ถูกต้อง

โปรแกรมเปลี่ยนไฟล์กำลังส่งคีย์เฟรมถี่เกินไปหรือไม่มากพอ เปลี่ยนให้ส่งคีย์เฟรมทุกๆ 2 วินาที ซึ่งที่ 30 FPS จะเท่ากับทุกๆ 60 เฟรม

 • โปรดใช้ความถี่คีย์เฟรมที่ 4 วินาทีหรือน้อยกว่า ตอนนี้มีการส่งคีย์เฟรมไม่ถี่พอ ซึ่งทำให้เกิดการบัฟเฟอร์ได้ ความถี่คีย์เฟรมปัจจุบันอยู่ที่ X วินาที โปรดทราบว่าข้อผิดพลาดในการส่งผ่านข้อมูลอาจทำให้เกิดขนาด GOP (กลุ่มรูปภาพ) ที่ไม่ถูกต้อง
 • GOP (กลุ่มรูปภาพ) มีขนาดเล็กซึ่งอาจทำให้คุณภาพของรูปภาพลดลง ความถี่คีย์เฟรมที่แนะนำคือ 4 วินาที ความถี่คีย์เฟรมปัจจุบันอยู่ที่ X วินาที โปรดทราบว่าข้อผิดพลาดในการส่งผ่านข้อมูลอาจทำให้เกิดขนาด GOP (กลุ่มรูปภาพ) ที่ไม่ถูกต้อง
  • สำหรับโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์บางประเภท คุณจะเปลี่ยน "GOP" เป็นเปิด (เปลี่ยนแปลงได้) หรือปิด (คงที่) ได้ ไปป์ไลน์ของ YouTube ต้องใช้ GOP แบบปิด เพื่อให้การแปลงข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขนาดวิดีโอ (ความละเอียด) ไม่ถูกต้อง

วิดีโอของคุณต้องมีความสูงและกว้างตามความละเอียดที่คุณเลือกในหน้าการตั้งค่าการส่งผ่านข้อมูล ขนาดความละเอียดวิดีโอที่ถูกต้องระบุไว้ในการตั้งค่าโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์เป็น "กว้าง x สูง"

 • โปรดตรวจสอบความละเอียดของวิดีโอ ความละเอียดปัจจุบันอยู่ที่ X ซึ่งถือว่าไม่เหมาะสม
 • คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนความละเอียดของวิดีโอ ความละเอียดปัจจุบันอยู่ที่ X ซึ่งระบบไม่รองรับการกำหนดค่านี้ ความละเอียดของวิดีโอที่คาดไว้คือ X

การจับคู่สตรีมหลักและสตรีมสำรองไม่ตรงกัน

สตรีมหลักและสตรีมสำรองของคุณต้องมีการตั้งค่าสำหรับเวลาที่เกิดข้อผิดพลาดเหมือนกันทุกประการเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง แก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อให้มั่นใจว่าสตรีมหลักและสตรีมสำรองจับคู่ตรงกัน

 • โปรดกำหนดค่าสตรีมหลักและสตรีมสำรองของวิดีโอให้มีความละเอียดเหมือนกัน ในการกำหนดค่าปัจจุบัน สตรีมมีความละเอียดต่างกัน
 • โปรดกำหนดค่าสตรีมหลักและสตรีมสำรองของวิดีโอให้มีตัวแปลงรหัสวิดีโอเหมือนกัน ในการกำหนดค่าปัจจุบัน สตรีมมีตัวแปลงรหัสวิดีโอต่างกัน
 • โปรดกำหนดค่าสตรีมหลักและสตรีมสำรองของวิดีโอให้มีอินเทอร์เลซเหมือนกัน ในการกำหนดค่าปัจจุบัน สตรีมมีอินเทอร์เลซต่างกัน
 • โปรดกำหนดค่าสตรีมหลักและสตรีมสำรองของวิดีโอให้มีโปรไฟล์เหมือนกัน ในการกำหนดค่าปัจจุบัน สตรีมมีโปรไฟล์ต่างกัน
 • โปรดกำหนดค่าสตรีมหลักและสตรีมสำรองของวิดีโอให้มีอัตราบิตเหมือนกัน ในการกำหนดค่าปัจจุบัน สตรีมมีอัตราบิตต่างกัน
 • โปรดกำหนดค่าสตรีมหลักและสตรีมสำรองของวิดีโอให้มีอัตราเฟรมเหมือนกัน ในการกำหนดค่าปัจจุบัน สตรีมมีอัตราเฟรมต่างกัน
 • โปรดกำหนดค่าสตรีมหลักและสตรีมสำรองของวิดีโอให้มีความถี่คีย์เฟรมเหมือนกัน ในการกำหนดค่าปัจจุบัน สตรีมมีความถี่คีย์เฟรมต่างกัน
 • โปรดกำหนดค่าสตรีมหลักและสตรีมสำรองของวิดีโอให้มีอัตราการสุ่มตัวอย่างเสียงเหมือนกัน ในการกำหนดค่าปัจจุบัน สตรีมมีอัตราการสุ่มตัวอย่างเสียงต่างกัน
 • ในการกำหนดค่าปัจจุบัน สตรีมหลักและสตรีมสำรองของวิดีโอใช้ช่องเสียงที่แตกต่างกัน คุณต้องกำหนดค่าสตรีมให้มีช่องเสียงเดียวกัน
 • โปรดกำหนดค่าสตรีมหลักและสตรีมสำรองของวิดีโอให้มีตัวแปลงสัญญาณเสียงเหมือนกัน ในการกำหนดค่าปัจจุบัน สตรีมมีตัวแปลงสัญญาณเสียงต่างกัน
 • โปรดกำหนดค่าทั้งสตรีมหลักและสตรีมสำรองให้ถูกต้อง การเปรียบเทียบสตรีมล้มเหลวเนื่องจากมีสตรีมรายการหนึ่งกำหนดค่าไม่ถูกต้อง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false