Sporočila o napakah pri pretočnem predvajanju v živo

Nadzorna plošča za predvajanje v živo in Soba za upravljanje dogodkov v živo iščeta napake v pretočnem predvajanju, ki ga pošiljate v YouTube. Sporočila so prikazana poleg indikatorja zdravja na vrhu Sobe za upravljanje dogodkov v živo.

Ob vsaki napaki je časovni žig, ki označuje, kdaj je bila videna. Če napaka ni odpravljena, se bo pojavljala tudi v prihodnje. Rdeče obarvane napake so resne in lahko preprečijo, da bi se dogodek zagnal, ali uporabnikom povzročijo težave. Rumeno obarvane napake so manj resne in lahko poslabšajo kakovost dogodka.

Celoten seznam napak je naveden spodaj:

Dosežena dnevna omejitev pretočnega predvajanja v živo:

Ker si prizadevamo, da bi bil YouTube varnejši za vse, je število pretočnih predvajanj v živo, ki jih kanal lahko ustvari v obdobju 24 ur, omejeno. Če to omejitev dosežete, bo morda prikazano sporočilo o napaki. Poskusite znova čez 24 ur.

Napačna oblika toka

Kodirnik je nastavljen na možnost, ki ni oblika videoposnetka H.264 in oblika zvoka AAC. Nastavite ga na obliko videoposnetka H.264 in obliko zvoka AAC, da bo tok ustrezno vstavljen.

 • Spremenite obliko vsebnika za ta videoposnetek. Trenutna oblika vsebnika ne ustreza tej konfiguraciji.
 • Zvočni tok je kodiran z nepodprtim kodekom. Kodek zvočnega toka nastavite na podprtega (AAC ali MP3).
 • Videokodek toka nastavite na H.264. Videoposnetek je kodiran z napačnim kodekom.
 • Popravite profil videokodeka za tok. Videoposnetek je kodiran z napačnim profilom videokodeka.

Napačne bitne hitrosti

Če ne uporabljate vstopne točke za spremenljivo ločljivost, morate uporabiti točno bitno hitrost za ločljivost, ki ste jo izbrali na strani Nastavitve vstavitve. Če nimate dovolj pasovne širine za izbrano ločljivost, znižajte ločljivost. Ustrezne bitne hitrosti za posamezno ločljivost so navedene v nastavitvah kodirnika. Ukrepajte glede sporočil o napakah in tako zagotovite, da bo videoposnetek ustrezno prekodiran in predvajan.

 • Priporočamo, da za zvočni tok uporabite bitno hitrost 128 kb/s. Trenutna bitna hitrost za ta zvočni tok je večja od priporočene bitne hitrosti.
 • Priporočamo, da za zvočni tok uporabite bitno hitrost 128 kb/s. Trenutna bitna hitrost za ta zvočni tok je manjša od priporočene bitne hitrosti.
 • Hitrost vzorčenja za zvok v toku popravite na 44,1 kHz. Trenutna hitrost vzorčenja je napačna.
 • Priporočamo, da za tok uporabite bitno hitrost X. Trenutna vrednost bitne hitrosti za tok je večja od priporočljive.
 • Priporočamo, da za tok uporabite bitno hitrost X. Trenutna vrednost bitne hitrosti za tok je manjša od priporočljive.

Napačne nastavitve zvoka

Kodirnik pošilja napačne nastavitve zvoka. Ukrepajte glede sporočil o napakah in tako zagotovite, da bo zvok ustrezno predvajan.

 • Zagotovite en zvočni tok. Tok za vstavitev ne vsebuje zvočnega toka.
  • Kodirnik ne pošilja zvoka. Pri nekaterih kodirnikih lahko izberete potrditveno polje za vklop zvoka. YouTubov cevovod zahteva zvok v vseh videoposnetkih.
 • Zagotovite samo en zvočni tok. Tok za vstavitev vsebuje več zvočnih tokov.
  • V primeru več zvočnih tokov pride do težav z vstavitvijo. Če želite imeti več zvočnih tokov (da na primer ponudite več jezikov), raje uporabite dogodek z več kamerami.
 • Popravite število zvočnih kanalov. Zvok ima več kot dva kanala. Ima lahko samo enega (mono) ali dva (stereo).

Napačne nastavitve videoposnetka

Kodirnik pošilja napačne nastavitve videoposnetka. Ukrepajte glede sporočil o napakah in tako zagotovite, da bo videoposnetek ustrezno predvajan.

 • Zagotovite en videotok. Tok za vstavitev ne vsebuje videotoka.
 • Zagotovite samo en videotok. Tok za vstavitev vsebuje več videotokov.
 • Trenutni videoposnetek je prepleten, vendar taki videoposnetki niso podprti.
  • Videoposnetek mora biti progresiven. V nasprotnem primeru bodo na videoposnetku vidni artefakti, ki lahko znatno poslabšajo njegovo kakovost.
 • Število sličic v sekundi je previsoko.  Število sličic v sekundi nastavite na X ali manj. 
  • Ne pozabite, da sta število sličic v sekundi in pogostost ključnih sličic povezani. Če spremenite število sličic v sekundi, boste morali spremeniti tudi pogostost ključnih sličic tako, da se ključne sličice pošiljajo vsaki 2 sekundi.

Napačna pogostost ključnih sličic videoposnetka

Kodirnik prepogosto ali preredko pošilja ključne sličice. Nastavite ga tako, da bo ključne sličice pošiljal vsaki dve sekundi. Pri hitrosti 30 sličic na sekundo to pomeni na vsakih 60 sličic.

 • Pogostost ključnih sličic naj bo vsake štiri sekunde ali manj. Ključne sličice se trenutno ne pošiljajo dovolj pogosto, kar lahko povzroči medpomnjenje. Trenutna pogostost ključnih sličic je toliko sekund: X. Ne pozabite, da napake pri vstavitvi lahko povzročijo napačne velikosti skupine sličic.
 • Velikost skupine sličic je majhna, kar lahko zniža kakovost slike. Priporočena pogostost ključnih sličic je štiri sekunde. Trenutna pogostost ključnih sličic je toliko sekund: X. Ne pozabite, da napake pri vstavitvi lahko povzročijo napačne velikosti skupine sličic.
  • Nekateri kodirniki omogočajo, da možnost »Skupina sličic« nastavite na »Odprta« (spremenljiva) ali »Zaprta« (nespremenljiva). YouTubov cevovod za najboljše prekodiranje zahteva nastavitev »Zaprta skupina sličic«.

Napačna velikost videoposnetka (ločljivost)

Videoposnetek mora ustrezati višini in širini ločljivosti, ki jo izberete na strani »Nastavitve vstavitve«. Ustrezne velikosti za posamezno ločljivost so navedene v nastavitvah kodirnika kot »širina x višina«.

 • Preverite ločljivost videoposnetka. Trenutna ločljivost je X, kar ni najboljše.
 • Ločljivost videoposnetka je treba spremeniti. Trenutna ločljivost je X, kar ni podprto za to konfiguracijo. Pričakovana ločljivost videoposnetka je X.

Neujemanje primarnega in rezervnega toka

Za ustrezno delovanje nadomestnega načina morata imeti primarni in rezervni tok povsem enake nastavitve. Ukrepajte glede sporočil o napakah in tako zagotovite, da se bodo nastavitve primarnega in rezervnega toka ujemale.

 • Primarni in rezervni tok videoposnetka konfigurirajte tako, da bosta imela enako ločljivost. Tokova imata v trenutni konfiguraciji različni ločljivosti.
 • Primarni in rezervni tok videoposnetka konfigurirajte tako, da bosta imela enaka videokodeka. Tokova imata v trenutni konfiguraciji različna videokodeka.
 • Primarni in rezervni tok videoposnetka konfigurirajte tako, da bosta imela enako prepletanje. Tokova imata v trenutni konfiguraciji različni prepletanji.
 • Primarni in rezervni tok videoposnetka konfigurirajte tako, da bosta imela enak profil. Tokova imata v trenutni konfiguraciji različna profila.
 • Primarni in rezervni tok videoposnetka konfigurirajte tako, da bosta imela enako bitno hitrost. Tokova imata v trenutni konfiguraciji različni bitni hitrosti.
 • Primarni in rezervni tok videoposnetka konfigurirajte tako, da bosta imela enako hitrost sličic. Tokova imata v trenutni konfiguraciji različni hitrosti sličic.
 • Primarni in rezervni tok videoposnetka konfigurirajte tako, da bosta imela enako pogostost ključnih sličic. Tokova imata v trenutni konfiguraciji različni pogostosti ključnih sličic.
 • Primarni in rezervni tok videoposnetka konfigurirajte tako, da bosta imela enako hitrost vzorčenja zvoka. Tokova imata v trenutni konfiguraciji različni hitrosti vzorčenja zvoka.
 • Primarni in rezervni tok videoposnetka v trenutni konfiguraciji uporabljata različne zvočne kanale. Toka morate konfigurirati tako, da bosta uporabljala enak zvočni kanal.
 • Primarni in rezervni tok videoposnetka konfigurirajte tako, da bosta imela enaka zvočna kodeka. Tokova imata v trenutni konfiguraciji različna zvočna kodeka.
 • Ustrezno konfigurirajte primarni in rezervni tok. Primerjava tokov ni bila mogoča, ker ima en tok neveljavno konfiguracijo.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?