Komunikaty o błędach podczas transmisji na żywo

Funkcje Panelu transmisji na żywo i Pokoju reżyserskiego sprawdzają, czy w transmisji, którą wysyłasz do YouTube, nie ma błędów. Błędy wyświetlają się obok wskaźnika stanu u góry Pokoju reżyserskiego.

Obok każdego błędu zobaczysz informację o czasie jego wykrycia. Błędy, które nie zostaną naprawione, będą co jakiś czas pojawiać się na ekranie. Te w kolorze czerwonymkrytyczne i mogą uniemożliwić rozpoczęcie wydarzenia lub utrudnić widzom oglądanie transmisji. Błędy żółteumiarkowane i mogą negatywnie wpływać na jakość wyświetlania transmisji.

Poniżej znajdziesz pełną listę błędów:

Nieprawidłowy format strumienia

Koder ma ustawiony inny format obrazu niż H.264 i inny format dźwięku niż AAC. Zmień format obrazu na H.264 i format dźwięku na AAC, aby strumień mógł być prawidłowo przetwarzany.

 • Popraw format kontenera dla tego filmu. Aktualny format kontenera nie jest odpowiedni dla tej konfiguracji.
 • Strumień audio jest zakodowany za pomocą nieobsługiwanego kodeka. Użyj obsługiwanego kodeka (AAC, MP3).
 • Ustaw dla strumienia kodek wideo H.264. Obraz jest kodowany z użyciem nieprawidłowego kodeka.
 • Skoryguj profil kodeka wideo dla strumienia. Obraz jest kodowany z użyciem nieprawidłowego profilu kodeka.

Nieprawidłowa szybkość transmisji bitów

Jeśli nie używasz punktu wejściowego o zmiennej rozdzielczości, szybkość transmisji musi dokładnie odpowiadać rozdzielczości wybranej na stronie Ustawień przetwarzania. Jeśli nie masz wystarczającej przepustowości łącza, by obsłużyć wybraną rozdzielczość, zastanów się nad zmniejszeniem rozdzielczości. Listę szybkości transmisji odpowiadających poszczególnym rozdzielczościom znajdziesz na stronie z informacjami o ustawieniach kodera. Skorzystaj ze wskazówek podanych w tych komunikatach o błędach, żeby zapewnić prawidłowe transkodowanie i wyświetlanie filmu.

 • Zalecana szybkość transmisji strumienia audio wynosi 128 kb/s. Bieżąca szybkość transmisji strumienia audio jest wyższa.
 • Zalecana szybkość transmisji strumienia audio wynosi 128 kb/s. Bieżąca szybkość transmisji strumienia audio jest niższa.
 • Popraw wartość współczynnika próbkowania audio dla strumienia na 44,1 kHz. Bieżąca wartość jest nieprawidłowa.
 • Zalecana szybkość transmisji strumienia wynosi X. Bieżąca szybkość transmisji strumienia jest wyższa.
 • Zalecana szybkość transmisji strumienia wynosi X. Bieżąca szybkość transmisji strumienia jest niższa.

Nieprawidłowe ustawienia dźwięku

Koder wysyła dźwięk o nieprawidłowych parametrach. Skorzystaj z wskazówek podanych w tych komunikatach o błędach, żeby zapewnić prawidłowe przesyłanie i odtwarzanie dźwięku.

 • Dostarcz jeden strumień audio. Strumień przetwarzania nie zawiera żadnego strumienia audio.
  • Koder nie wysyła dźwięku.  W niektórych koderach dźwięk trzeba włączyć, zaznaczając odpowiednie pole. Wszystkie filmy w YouTube muszą mieć dźwięk.
 • Dostarcz tylko jeden strumień audio. Strumień przetwarzania zawiera ich wiele.
  • Zastosowanie wielu strumieni audio skutkuje niepowodzeniem przetwarzania.  Jeśli chcesz skorzystać z wielu strumieni audio (na przykład zawierających tłumaczenia na inne języki), możesz utworzyć wydarzenie z wykorzystaniem wielu kamer.
 • Skoryguj liczbę kanałów audio. Dźwięk ma więcej niż 2 kanały. Można używać tylko jednego (tryb mono) lub dwóch kanałów (tryb stereo).

Nieprawidłowe ustawienia obrazu

Koder wysyła obraz o nieprawidłowych parametrach. Skorzystaj ze wskazówek podanych w tych komunikatach o błędach, żeby zapewnić prawidłowe przesyłanie i odtwarzanie obrazu

 • Dostarcz jeden strumień wideo. Strumień przetwarzania nie zawiera żadnego strumienia wideo.
 • Dostarcz tylko jeden strumień wideo. Strumień przetwarzania zawiera ich wiele.
 • Film ma przeplot. Treści z przeplotem nie są obsługiwane.
  • Przesyłany obraz musi być w formacie progresywnym. W przeciwnym razie będą widoczne obiekty poważnie pogarszające jakość obrazu.
 • Aktualna liczba klatek jest za duża.  Liczba klatek na sekundę powinna wynosić nie więcej niż X. 
  • Pamiętaj, że parametry liczby klatek i częstotliwości klatek kluczowych są powiązane. Jeśli dostosujesz liczbę klatek, musisz dostosować też częstotliwość klatek kluczowych, tak aby były one przesyłane co 2 sekundy.

Nieprawidłowa częstotliwość klatek kluczowych

Twój koder za często lub za rzadko wysyła klatki kluczowe. Dostosuj ustawienie klatek kluczowych tak, by były wysyłane co 2 sekundy. Przy 30 klatkach na sekundę będzie to jedna klatka kluczowa na 60 klatek.

 • Ustaw wysyłanie klatek kluczowych nie rzadziej niż co cztery sekundy. W tej chwili są one wysyłane za rzadko, co może powodować buforowanie. Aktualna częstotliwość wysyłania klatek kluczowych wynosi X s. Pamiętaj, że błędy przetwarzania mogą powodować nieprawidłowe rozmiary GOP (grupy obrazów).
 • Rozmiar GOP (grupy obrazów) jest bardzo mały, a to może źle wpływać na jakość obrazu. Zalecana częstotliwość wysyłania klatek kluczowych to cztery sekundy. Aktualnie jej wartość to X s. Pamiętaj, że błędy przetwarzania mogą powodować nieprawidłowe rozmiary GOP (grupy obrazów).
  • W niektórych koderach można ustawić otwartą (zmienną) lub zamkniętą (stałą) grupę GOP. W YouTube do optymalnego transkodowania wymagana jest zamknięta grupa GOP.

Nieprawidłowy rozmiar obrazu (rozdzielczość)

Wysokość i szerokość obrazu musi być zgodna z rozdzielczością wybraną na stronie Ustawienia przetwarzania. Prawidłowe rozmiary dla poszczególnych rozdzielczości można znaleźć w ustawieniach kodera w pozycji „szerokość x wysokość”.

 • Sprawdź rozdzielczość obrazu. Aktualnie wynosi ona X, co nie jest optymalną wartością.
 • Trzeba zmienić rozdzielczość obrazu. Aktualna rozdzielczość wynosi X, a taka wartość nie jest obsługiwana w tej konfiguracji. Oczekiwana rozdzielczość wideo wynosi X.

Niezgodność strumienia głównego i zapasowego

Strumień główny i strumień zapasowy muszą mieć identyczne ustawienia, aby awaryjne przełączanie działało prawidłowo. Skorzystaj ze wskazówek podanych w tych komunikatach o błędach, żeby zapewnić zgodność strumienia głównego i zapasowego.

 • Skonfiguruj strumień główny i zapasowy filmu tak, aby miały jednakową rozdzielczość. W aktualnej konfiguracji rozdzielczość jest różna.
 • Skonfiguruj strumień główny i zapasowy tak, aby używały tego samego kodeka wideo. W aktualnej konfiguracji używają różnych kodeków.
 • Skonfiguruj strumień główny i zapasowy tak, aby miały takie same ustawienia przeplotu. W aktualnej konfiguracji ich ustawienia przeplotu są różne.
 • Skonfiguruj strumień główny i zapasowy tak, aby miały taki sam profil. W aktualnej konfiguracji mają różne profile.
 • Skonfiguruj strumień główny i zapasowy tak, aby miały taką samą szybkość transmisji. W aktualnej konfiguracji mają różne szybkości transmisji.
 • Skonfiguruj strumień główny i zapasowy tak, aby miały taką samą liczbę klatek na sekundę. W aktualnej konfiguracji ich ustawienia liczby klatek są różne.
 • Skonfiguruj strumień główny i zapasowy tak, aby miały taką samą częstotliwość wysyłania klatek kluczowych. W aktualnej konfiguracji mają różne częstotliwości wysyłania klatek kluczowych.
 • Skonfiguruj strumień główny i zapasowy tak, aby miały taką samą częstotliwość próbkowania dźwięku. W aktualnej konfiguracji mają różne częstotliwości próbkowania dźwięku.
 • W aktualnej konfiguracji główny i zapasowy strumień używają różnych kanałów audio. Musisz zmienić ich ustawienia tak, aby używały tego samego kanału audio.
 • Skonfiguruj strumień główny i zapasowy tak, aby używały tych samych kodeków audio. W aktualnej konfiguracji używają różnych kodeków audio.
 • Skonfiguruj prawidłowo strumień główny i zapasowy. Nie udało się porównać strumieni, ponieważ jeden z nich jest nieprawidłowo skonfigurowany.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?