Feilmeldinger ved direktesending

Kontrollpanelet og kontrollrommet for direktesendinger ser etter feil i strømmen du sender til YouTube. Disse vises ved siden av statusindikatoren øverst i kontrollrommet for direktesendinger.

Tidsstempelet ved siden av feilene angir når feilene ble oppdaget. Hvis feilen ikke rettes opp, registreres den om og om igjen. Feil i rødt er kritiske og kan hindre sendingen din i å starte eller forårsake problemer for seerne. Feil i gult er potensielt problematiske og kan føre til forringet kvalitet på sendingen din.

Nedenfor finner du den fullstendige listen over feil:

Feil strømformat

Enkoderen din er satt til noe annet enn H.264-video og AAC-lyd. Du må endre til H.264-video og AAC-lyd, slik at strømmen blir overført på riktig måte.

 • Endre beholderformatet for videoen. Det nåværende beholderformatet passer ikke til denne konfigurasjonen.
 • Lydstrømmen er kodet med en kodek som ikke støttes. Angi en støttet lydkodek for strømmen (AAC eller MP3).
 • Angi H.264 for kodeken for strømmen. Videoen er kodet med feil kodek.
 • Korriger videokodekprofilen for strømmen. Videoen er kodet med feil kodekprofil.

Feil bithastighet

Hvis du ikke bruker et inngangspunkt for variabel oppløsning, må du bruke akkurat den samme bithastigheten for oppløsning som den du valgte på Innstillinger for inkorporering-siden. Hvis du ikke har tilstrekkelig båndbredde for oppløsningen du valgte, bør du vurdere å velge en lavere oppløsning. De riktige bithastighetene for hver oppløsning står oppført i innstillingene for enkoderen. Bruk veiledningen du får i disse feilmeldingene, til å sørge for at videoen din blir omkodet og levert på riktig måte.

 • Vi anbefaler at du bruker en bithastighetsverdi på 128 kbps for lydstrømmen. Den nåværende bithastigheten for lydstrømmen er høyere enn den anbefalte bithastigheten.
 • Vi anbefaler at du bruker en bithastighetsverdi på 128 kbps for lydstrømmen. Den nåværende bithastigheten for lydstrømmen er lavere enn den anbefalte bithastigheten.
 • Endre samplingsfrekvensen for lyden i strømmen til 44,1 kHz. Den nåværende samplingsfrekvensen er feil.
 • Vi anbefaler at du bruker en bithastighetsverdi på X for strømmen. Den nåværende bithastigheten for strømmen er høyere enn den anbefalte verdien.
 • Vi anbefaler at du bruker en bithastighetsverdi på X for strømmen. Den nåværende bithastigheten for strømmen er lavere enn den anbefalte verdien.

Feil lydinnstillinger

Enkoderen din sender lyd med feil lydinnstillinger. Bruk veiledningen du får i disse feilmeldingene, til å sørge for at lyden din blir levert på riktig måte.

 • Inkluder en lydstrøm. Overføringsstrømmen inneholder ingen lydstrøm.
  • Enkoderen din sender ingen lyd.  (Noen enkodere har en avmerkingsboks du må merke av for å slå på lyden.) YouTube kommer etter hvert til å kreve lyd i alle videoer.
 • Inkluder bare én lydstrøm. Overføringsstrømmen inneholder flere lydstrømmer.
  • Bruk av flere lydstrømmer fører til at overføringen mislykkes.  Hvis du vil ha flere lydstrømmer (for eksempel på flere språk), bør du heller vurdere å lage en sending med flere kameraer.
 • Korriger antallet lydkanaler. Lyden har flere enn to kanaler. Bare én (mono) eller to (stereo) støttes.

Feil videoinnstillinger

Enkoderen din sender video med feil videoinnstillinger. Bruk veiledningen du får i disse feilmeldingene, til å sørge for at videoen din blir levert på riktig måte.

 • Inkluder en videostrøm. Overføringsstrømmen inneholder ingen videostrøm.
 • Inkluder bare én videostrøm. Overføringsstrømmen inneholder flere videostrømmer.
 • Den gjeldende videoen har linjesprang, men video med linjesprang støttes ikke.
  • Sørg for at videoen din er progressiv. Hvis ikke kommer du til å se artefakter i videoen som har betydelig innvirkning på kvaliteten.
 • Den nåværende bildefrekvensen er for høy.  Sett bildefrekvensen til X bilder per sekund eller mindre. 
  • Husk at bildefrekvensen og nøkkelbildefrekvensen henger sammen. Hvis du justerer bildefrekvensen, bør du også justere nøkkelbildefrekvensen, slik at nøkkelbildene opptrer annethvert sekund.

Feil nøkkelbildefrekvens for video

Enkoderen sender nøkkelbilder for ofte eller ikke ofte nok. Juster slik at det sendes nøkkelbilder annethvert sekund. Ved 30 bilder per sekund blir det altså for hvert 60. bilde.

 • Bruk en nøkkelbildefrekvens på fire sekunder eller mindre. Nøkkelbildene sendes ikke ofte nok, og dette kan gjøre at videoen bufres. Den gjeldende nøkkelbildefrekvensen er på X sekunder. Merk at overføringsfeil kan forårsake feil GOP-størrelser (Group of Pictures).
 • GOP-størrelsen er svært liten, noe som kan redusere bildekvaliteten. Den anbefalte nøkkelbildefrekvensen er på fire sekunder. Den gjeldende nøkkelbildefrekvensen er på X sekunder. Merk at overføringsfeil kan forårsake feil GOP-størrelser.
  • Med noen enkodere kan du justere «GOP» til Åpen (variabel) eller Lukket (fast). YouTube kommer etter hvert til å kreve lukket GOP for optimal omkoding.

Feil videoformat (oppløsning)

Videoen må være like høy og bred som oppløsningen du valgte på Innstillinger for inkorporering-siden. De riktige formatene for hver oppløsning står oppført i enkoderinnstillingene som «bredde x høyde».

 • Sjekk videooppløsningen. Oppløsningen er X, og dette er ikke optimalt.
 • Du må endre videooppløsningen. Oppløsningen er X, noe som ikke støttes for denne konfigurasjonen. Den forventede videooppløsningen er X.

Manglende samsvar mellom hovedstrøm og reservestrøm

Hovedstrømmen og reservestrømmen din må ha nøyaktig samme innstillinger for at failover-funksjonen skal fungere skikkelig. Bruk veiledningen du får i disse feilmeldingene, til å sikre samsvar mellom hovedstrømmen og reservestrømmen.

 • Konfigurer hovedstrømmen og reservestrømmen for videoen slik at de har samme oppløsning. Strømmene har forskjellige oppløsninger i den nåværende konfigurasjonen.
 • Konfigurer hovedstrømmen og reservestrømmen for videoen slik at begge bruker samme videokodek. Strømmene har forskjellige videokodeker i den nåværende konfigurasjonen.
 • Konfigurer hovedstrømmen og reservestrømmen for videoen slik at de har samme linjesprang. Strømmene har forskjellige linjesprang i den nåværende konfigurasjonen.
 • Konfigurer hovedstrømmen og reservestrømmen for videoen slik at de har samme profil. Strømmene har forskjellige profiler i den nåværende konfigurasjonen.
 • Konfigurer hovedstrømmen og reservestrømmen for videoen slik at de har samme bithastighet. Strømmene har forskjellige bithastigheter i den nåværende konfigurasjonen.
 • Konfigurer hovedstrømmen og reservestrømmen for videoen slik at de har samme bildefrekvens. Strømmene har forskjellige bildefrekvenser i den nåværende konfigurasjonen.
 • Konfigurer hovedstrømmen og reservestrømmen for videoen slik at de har samme nøkkelbildefrekvens. Strømmene har forskjellige nøkkelbildefrekvenser i den nåværende konfigurasjonen.
 • Konfigurer hovedstrømmen og reservestrømmen for videoen slik at de har samme samplingsfrekvens for lyd. Strømmene har forskjellige samplingsfrekvenser for lyd i den nåværende konfigurasjonen.
 • I den nåværende konfigurasjonen brukes det forskjellige lydkanaler i hovedstrømmen og reservestrømmen. Du må konfigurere strømmene slik at samme lydkanal er i bruk.
 • Konfigurer hovedstrømmen og reservestrømmen for videoen slik at de har de samme lydkodekene. Strømmene har forskjellige lydkodeker i den nåværende konfigurasjonen.
 • Konfigurer hovedstrømmen og reservestrømmen på riktig måte. Sammenligningen av strømmene mislyktes fordi én av strømmene har en ugyldig konfigurasjon.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?