Foutmeldingen tijdens livestreams

Als er fouten voorkomen in de stream die je naar YouTube stuurt, zie je deze op het live dashboard en in de Live regiekamer. De fouten worden weergegeven naast de statusindicator bovenin de Live regiekamer.

Naast elke fout staat een tijdstempel dat aangeeft wanneer de fout optrad. Als de fout niet wordt opgelost, blijf je deze zien. Fouten in het rood zijn kritiek en kunnen ertoe leiden dat het evenement niet wordt gestart of dat gebruikers problemen ondervinden. Fouten in het geel zijn redelijk ernstig en kunnen afbreuk doen aan de kwaliteit van je evenement.

Hieronder vind je de volledige lijst met foutmeldingen:

De dagelijkse limiet voor livestreamen is bereikt:

We hebben een limiet ingesteld voor het aantal keer dat je in 24 uur kunt livestreamen vanaf je kanaal. Zo maken we YouTube veiliger voor iedereen. Als je deze limiet hebt bereikt, zie je mogelijk een foutmelding. Probeer het over 24 uur opnieuw.

Onjuiste streamindeling

Het coderingsprogramma is ingesteld op iets anders dan H.264 voor video en AAC voor audio. Wijzig de instelling voor video in H.264 en voor audio in AAC zodat de stream op de juiste manier wordt opgenomen.

 • Wijzig de containerindeling voor de video. De huidige containerindeling is niet geschikt voor deze configuratie.
 • De audiostream is gecodeerd met een codec die niet wordt ondersteund. Stel de audiocodec voor de stream in op een ondersteunde codec (AAC, MP3).
 • Stel de videocodec voor de stream in op H.264. De video is gecodeerd met de verkeerde codec.
 • Corrigeer het videocodecprofiel voor de stream. De video is gecodeerd met het verkeerde codecprofiel.

Onjuiste bitsnelheden

Als je geen beginpunt met een variabele resolutie gebruikt, moet je de exacte bitsnelheid gebruiken die hoort bij de gekozen resolutie op de pagina Opname-instellingen. Als je niet genoeg bandbreedte hebt voor de gekozen resolutie, kun je de resolutie eventueel verlagen. De juiste bitsnelheden voor elke resolutie vind je in de coderingsinstellingen. Herstel de fouten zodat je video op de juiste manier wordt getranscodeerd en gestuurd.

 • We raden een bitsnelheid van 128 kbps aan voor de audiostream. De huidige bitsnelheid voor de audiostream is hoger dan de aanbevolen bitsnelheid.
 • We raden een bitsnelheid van 128 kbps aan voor de audiostream. De huidige bitsnelheid voor de audiostream is lager dan de aanbevolen bitsnelheid.
 • Wijzig de samplingsnelheid voor audio in de stream in 44,1 kHz. De huidige samplingsnelheid is onjuist.
 • We raden een bitsnelheid van X aan voor de stream. De huidige bitsnelheid voor de stream is hoger dan de aanbevolen bitsnelheid.
 • We raden een bitsnelheid van X aan voor de stream. De huidige bitsnelheid voor de stream is lager dan de aanbevolen bitsnelheid.

Onjuiste audio-instellingen

De audio-instellingen van je coderingsprogramma zijn onjuist. Herstel de fouten zodat je audio op de juiste manier wordt gestuurd.

 • Geef een audiostream op. De binnenkomende stream bevat geen audiostream.
  • Het coderingsprogramma stuurt geen audio. Sommige coderingsprogramma's bevatten een selectievakje om de audio in te schakelen. De pijplijn van YouTube vereist audio voor alle video's.
 • Geef maar 1 audiostream op. De binnenkomende stream bevat meerdere audiostreams.
  • Meerdere audiostreams tegelijk zorgen voor opnameproblemen. Als je meerdere audiostreams wilt gebruiken (bijvoorbeeld om meerdere talen aan te bieden), kun je een evenement met meerdere camera's maken.
 • Corrigeer het aantal audiokanalen. De audio bevat meer dan 2 kanalen. Alleen audio met 1 kanaal (mono) of 2 kanalen (stereo) wordt ondersteund.

Onjuiste video-instellingen

De video-instellingen van je coderingsprogramma zijn onjuist. Herstel de fouten zodat je video op de juiste manier wordt gestuurd.

 • Geef 1 videostream op. De binnenkomende stream bevat geen videostream.
 • Geef maar 1 videostream op. De binnenkomende stream bevat meerdere videostreams.
 • De huidige video is geïnterlinieerd, maar dit wordt niet ondersteund.
  • Zorg ervoor dat je video progressief is. Anders ontstaan er artefacten in het beeld, wat de kwaliteit sterk vermindert.
 • De huidige framesnelheid is te hoog.  Stel de framesnelheid in op X fps of lager. 
  • Denk eraan dat de framesnelheid en de frequentie van de sleutelframes aan elkaar zijn gekoppeld. Als je de framesnelheid wijzigt, moet je ook de frequentie van de sleutelframes wijzigen, zodat deze elke 2 seconden worden gestuurd.

Onjuiste frequentie sleutelframes

De sleutelframes worden te vaak of niet vaak genoeg door het coderingsprogramma gestuurd. Zorg ervoor dat de sleutelframes elke 2 seconden worden gestuurd. Bij 30 fps is dat elke 60 frames.

 • Gebruik een sleutelframefrequentie van 4 seconden of minder. Sleutelframes worden nu niet vaak genoeg gestuurd, wat kan leiden tot bufferen. De huidige sleutelframefrequentie is X seconden. Opnamefouten kunnen leiden tot onjuiste GOP-formaten (Group Of Pictures).
 • Het GOP-formaat (Group Of Pictures) is klein, waardoor de beeldkwaliteit lager kan zijn. De aanbevolen sleutelframefrequentie is 4 seconden. De huidige sleutelframefrequentie is X seconden. Opnamefouten kunnen leiden tot onjuiste GOP-formaten.
  • Bij sommige coderingsprogramma's kun je kiezen tussen een open (variabele) of gesloten (vaste) GOP. De pijplijn van YouTube vereist een gesloten GOP voor optimale transcodering.

Onjuist videoformaat (resolutie)

De hoogte en breedte van de video moeten overeenkomen met de resolutie die je hebt gekozen op de pagina Opname-instellingen. Het juiste formaat voor elke resolutie wordt in de coderingsinstellingen weergegeven als 'breedte x hoogte'.

 • Controleer de videoresolutie. De huidige resolutie van X is niet optimaal.
 • De resolutie van de video moet worden gewijzigd. De huidige resolutie is X, wat voor deze configuratie niet wordt ondersteund. Er wordt een videoresolutie verwacht van X.

Primaire stream en back-upstream komen niet overeen

De primaire stream en de back-upstream moeten precies dezelfde instellingen hebben. Anders werkt de failover niet goed. Herstel de fouten zodat de primaire en de back-upstream overeenkomen.

 • Stel voor de primaire stream en de back-upstream van de video dezelfde resolutie in. De streams hebben momenteel verschillende resoluties.
 • Stel voor de primaire stream en de back-upstream van de video dezelfde videocodec in. De streams hebben momenteel verschillende videocodecs.
 • Stel voor de primaire stream en de back-upstream van de video dezelfde interliniëring in. De streams hebben momenteel een verschillende interliniëring.
 • Stel voor de primaire stream en de back-upstream van de video hetzelfde profiel in. De streams hebben momenteel verschillende profielen.
 • Stel voor de primaire stream en de back-upstream van de video dezelfde bitsnelheid in. De streams hebben momenteel verschillende bitsnelheden.
 • Stel voor de primaire stream en de back-upstream van de video dezelfde framesnelheid in. De streams hebben momenteel verschillende framesnelheden.
 • Stel voor de primaire stream en de back-upstream van de video dezelfde sleutelframefrequentie in. De streams hebben momenteel verschillende sleutelframefrequenties.
 • Stel voor de primaire stream en de back-upstream van de video dezelfde samplingsnelheid voor audio in. De streams hebben momenteel verschillende samplingsnelheden voor audio.
 • In de huidige configuratie worden in de primaire stream en de back-upstream van de video verschillende audiokanalen gebruikt. Beide streams moeten hetzelfde audiokanaal gebruiken.
 • Stel voor de primaire stream en de back-upstream van de video dezelfde audiocodec in. De streams hebben momenteel verschillende audiocodecs.
 • Stel de primaire stream en de back-upstream op de juiste manier in. De vergelijking van de streams is mislukt omdat een van beide niet juist is ingesteld.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?