Tiesioginio srauto klaidų pranešimai

Tiesioginės informacijos suvestinė ir tiesioginių įvykių valdymo kambarys tikrina, ar sraute, kurį siunčiate „YouTube“, nėra klaidų. Jos pateikiamos šalia Tinkamumo indikatoriaus tiesioginių įvykių valdymo kambario viršuje.

Šalia kiekvienos klaidos laiko žyma nurodoma, kada ji buvo pastebėta. Jei klaida neištaisoma, pranešimas apie ją ir toliau iššoks. Raudona spalva pažymėtos klaidos yra kritinės. Dėl jų gali nepavykti pradėti įvykio arba gali kilti problemų naudotojams. Geltona spalva žymimos vidutinio sunkumo klaidos, dėl kurių gali nukentėti įvykio kokybė.

Toliau pateikiamas visas klaidų sąrašas.

Netinkamas srauto formatas

Jūsų koduotuvas nustatytas ne kaip H.264 vaizdas ir AAC garsas. Koreguokite nustatymus ir nustatykite H.264 vaizdą ir AAC garsą, kad srautas būtų perduodamas tinkamai.

 • Pakeiskite vaizdo įrašo sudėtinio rodinio formatą. Dabartinis sudėtinio rodinio formatas netinka šiai konfigūracijai.
 • Garso srautas užkoduotas naudojant nepalaikomą kodeką. Nustatykite srautui palaikomą garso kodeką (AAC, MP3).
 • Srauto vaizdo kodeką nustatykite kaip H.264. Vaizdas užkoduotas naudojant netinkamą kodeką.
 • Nustatykite tinkamą srauto vaizdo kodeko profilį. Vaizdas užkoduotas naudojant netinkamą kodeko profilį.

Netinkamas pralaidumas

Jei nenaudojate kintamosios skyros įvesties taško, turite naudoti skyrą, tiksliai atitinkančią pralaidumą, kurį pasirinkote puslapyje „Perdavimo nustatymai“. Jei turimas pralaidumas pasirinktai skyrai nepakankamas, apsvarstykite galimybę sumažinti pasirinktą skyrą. Kiekvienai skyrai tinkantys pralaidumai nurodyti koduotuvo nustatymuose. Naudojantis šių klaidų pranešimų gairėmis užtikrinama, kad vaizdas perkoduojamas ir pateikiamas tinkamai.

 • Rekomenduojame naudoti 128 Kbps garso srauto pralaidumo vertę. Dabartinis garso srauto pralaidumas yra didesnis nei rekomenduojamas.
 • Rekomenduojame naudoti 128 Kbps garso srauto pralaidumo vertę. Dabartinis garso srauto pralaidumas yra mažesnis nei rekomenduojamas.
 • Nustatykite 44,1 KHz srauto pavyzdinį garso dažnį. Dabartinis pavyzdinis dažnis netinka.
 • Rekomenduojame naudoti X srauto pralaidumo vertę. Dabartinis srauto pralaidumas yra didesnis nei rekomenduojamas.
 • Rekomenduojame naudoti X srauto pralaidumo vertę. Dabartinis srauto pralaidumas yra mažesnis nei rekomenduojamas.

Netinkami garso nustatymai

Koduotuvas siunčia netinkamus garso nustatymus. Naudojantis šių klaidų pranešimų gairėmis užtikrinama, kad garsas pateikiamas tinkamai.

 • Pateikite vieną garso srautą. Perduodame sraute garso srauto nėra.
  • Koduotuvas nesiunčia garso.  (Kai kurių koduotuvų nustatymuose pateikiamas žymimas laukelis, kurį pažymint aktyviai įgalinamas garsas). „YouTube“ sistema reikalauja, kad visi vaizdo įrašai būtų su garsu.
 • Pateikite tik vieną garso srautą. Perduodamas srautas sudarytas iš kelių garso srautų.
  • Naudojant kelis garso srautus perdavimas nepavyks.  Jei norėtumėte turėti kelis garso srautus (pvz., siūlyti kelias kalbas), apsvarstykite galimybę įvykį transliuoti iš kelių kamerų.
 • Pataisykite garso kanalų skaičių. Garsas yra daugiau nei 2 kanalų. Palaikomas tik 1 (monofoninio garso) arba 2 (stereofoninio garso) kanalai.

Netinkami vaizdo nustatymai

Koduotuvas siunčia netinkamus vaizdo nustatymus. Naudojantis šių klaidų pranešimų gairėmis užtikrinama, kad vaizdas pateikiamas tinkamai.

 • Pateikite vieną vaizdo srautą. Perduodamame sraute nėra vaizdo srauto.
 • Pateikite tik vieną vaizdo srautą. Perduodamas srautas sudarytas iš kelių vaizdo srautų.
 • Vaizdas užkoduotas pakaitiniu būdu, bet toks vaizdas nepalaikomas.
  • Patikrinkite, ar vaizdas užkoduotas progresiniu būdu. Kitaip vaizdo matysite liekamųjų objektų, o tai labai kenkia kokybei.
 • Dabartinis kadrų dažnis per didelis.  Nustatykite X kps arba mažesnį kadrų dažnį. 
  • Atminkite: kadrų ir bazinių kadrų dažniai yra susiję. Jei koreguosite kadrų dažnį, reikės koreguoti ir bazinių kadrų dažnį, kad baziniai kadrai būtų pateikiami kas 2 sekundes.

Netinkamas vaizdo bazinių kadrų dažnis

Koduotuvas siunčia bazinius kadrus per dažnai arba per retai. Koreguokite nustatymus, kad baziniai kadrai būtų siunčiami kas 2 sekundes. Esant 30 kps dažniui, tai yra kas 60 kadrų.

 • Naudokite keturių sekundžių ar mažesnį bazinių kadrų dažnį. Dabar baziniai kadrai siunčiami nepakankamai dažnai, o tai gali sukelti įkėlimą į buferį. Dabartinis bazinių kadrų dažnis – X sek. Atkreipkite dėmesį, kad dėl perdavimo klaidų GOP (vaizdų grupės) dydžiai gali tapti netinkami.
 • Taikomas labai mažas GOP (vaizdų grupės) dydis, todėl gali nukentėti vaizdo kokybė. Rekomenduojamas bazinių kadrų dažnis yra keturios sekundės. Dabartinis bazinių kadrų dažnis – X sek. Atkreipkite dėmesį, kad dėl perdavimo klaidų GOP dydžiai gali tapti netinkami.
  • Kai kurių koduotuvų nustatymuose galima koreguoti GOP nustatymą ir nustatyti „Atviras“ (kintamasis) arba „Uždaras“ (fiksuotasis). Norint pasiekti optimalų perkodavimą, „YouTube“ sistema reikia naudoti GOP nustatymą „Uždaras“.

Neteisingas vaizdo dydis (skyra)

Vaizdo aukštis ir plotis turi tiksliai atitikti skyrą, kurią pasirinkote puslapyje „Perdavimo nustatymai“. Kiekvienai skyrai tinkatys dydžiai nurodyti koduotuvo nustatymuose.

 • Patikrinkite vaizdo skyrą. Dabartinė skyra (X) nėra optimali.
 • Turite pakeisti vaizdo skyrą. Dabartinė skyra (X) esant šiai konfigūracijai nepalaikoma. Vaizdo įrašo skyra turėtų būti X.

Neatitinkantys pagrindinis ir atsarginis srautai

Pagrindinio ir atsarginio srautų nustatymai turi sutapti, kad įvykus klaidai tinkamai veiktų atsarginės funkcijos. Naudojantis šių klaidų pranešimų gairėmis užtikrinama, kad pagrindinio ir atsarginio srautų nustatymai sutampa.

 • Sukonfigūruokite pagrindinį ir atsarginį vaizdo srautus, kad jų skyros sutaptų. Dabartinėje konfigūracijoje srautų skyros skiriasi.
 • Sukonfigūruokite pagrindinį ir atsarginį vaizdo srautus, kad jų vaizdo kodekai sutaptų. Dabartinėje konfigūracijoje srautų vaizdo kodekai skiriasi.
 • Sukonfigūruokite pagrindinį ir atsarginį vaizdo srautus, kad jų pakaitinis kodavimas sutaptų. Dabartinėje konfigūracijoje srautų pakaitinis kodavimas skiriasi.
 • Sukonfigūruokite pagrindinį ir atsarginį vaizdo srautus, kad jų profiliai sutaptų. Dabartinėje konfigūracijoje srautų profiliai skiriasi.
 • Sukonfigūruokite pagrindinį ir atsarginį vaizdo srautus, kad jų pralaidumas sutaptų. Dabartinėje konfigūracijoje srautų pralaidumas skiriasi.
 • Sukonfigūruokite pagrindinį ir atsarginį vaizdo srautus, kad jų kadrų dažniai sutaptų. Dabartinėje konfigūracijoje srautų kadrų dažniai skiriasi.
 • Sukonfigūruokite pagrindinį ir atsarginį vaizdo srautus, kad jų bazinių kadrų dažniai sutaptų. Dabartinėje konfigūracijoje srautų bazinių kadrų dažniai skiriasi.
 • Sukonfigūruokite pagrindinį ir atsarginį vaizdo įrašo srautus, kad jų skaitmeninimo dažniai sutaptų. Dabartinėje konfigūracijoje srautų skaitmeninimo dažniai skiriasi.
 • Pagal dabartinę konfigūraciją skiriasi pagrindinio ir atsarginio vaizdo srautų garso kanalai. Reikia nustatyti, kad srautų garso kanalai būtų vienodi.
 • Sukonfigūruokite pagrindinį ir atsarginį vaizdo srautus, kad jų garso kodekai sutaptų. Dabartinėje konfigūracijoje srautų garso kodekai skiriasi.
 • Tinkamai sukonfigūruokite pagrindinį ir atsarginį srautus. Nepavyko palyginti srautų, nes vieno iš jų konfigūracija netinkama.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?