Μηνύματα σφάλματος ζωντανής ροής

Ο Πίνακας ελέγχου ζωντανής ροής και ο Χώρος ελέγχου ζωντανής εκπομπής ελέγχουν εάν υπάρχουν τυχόν σφάλματα στη ροή που στέλνετε στο YouTube. Τα σφάλματα αυτά εμφανίζονται δίπλα από τον Δείκτη εύρυθμης λειτουργίας στο επάνω μέρος του Χώρου ελέγχου ζωντανής εκπομπής.

Δίπλα από κάθε σφάλμα υπάρχει μια χρονική σήμανση που υποδεικνύει πότε παρουσιάστηκε το σφάλμα. Αν το σφάλμα δεν διορθωθεί, θα συνεχίσει να εμφανίζεται. Τα σφάλματα που επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα είναι σημαντικά και ενδέχεται να εμποδίσουν την έναρξη της εκδήλωσης ή να προκαλέσουν προβλήματα προβολής στους χρήστες. Τα σφάλματα που επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα είναι μέτριας βαρύτητας και ενδέχεται να υποβαθμίσουν την ποιότητα της εκδήλωσης.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα σφαλμάτων:

Λανθασμένη μορφή ροής

Ο κωδικοποιητής σας δεν είναι ρυθμισμένος για βίντεο H.264 και ήχο AAC. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις βίντεο H.264 και ήχου AAC, για να είναι σωστή η απορρόφηση της ροής.

 • Αλλάξτε τη μορφή κοντέινερ για το βίντεο. Η τρέχουσα μορφή κοντέινερ δεν είναι σωστή για αυτήν τη διαμόρφωση.
 • Η ροή ήχου είναι κωδικοποιημένη με μη υποστηριζόμενο κωδικοποιητή. Ορίστε τον κωδικοποιητή ήχου για τη ροή σε μια υποστηριζόμενη μορφή (AAC, MP3).
 • Χρησιμοποιήστε τον κωδικοποιητή βίντεο H.264 για τη ροή. Το βίντεο έχει κωδικοποιηθεί με εσφαλμένο codec.
 • Διορθώστε το προφίλ codec βίντεο για τη ροή. Το βίντεο έχει κωδικοποιηθεί με εσφαλμένο προφίλ codec.

Λανθασμένοι ρυθμοί bit

Αν δεν χρησιμοποιείτε μεταβλητό σημείο εισόδου ανάλυσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ακριβή ρυθμό bit για την ανάλυση που επιλέξατε στη σελίδα "Ρυθμίσεις απορρόφησης". Αν δεν διαθέτετε αρκετό εύρος ζώνης για την ανάλυση που επιλέξατε, εξετάστε το ενδεχόμενο να επιλέξετε μια χαμηλότερη ανάλυση. Οι σωστοί ρυθμοί bit για κάθε ανάλυση αναφέρονται στις ρυθμίσεις κωδικοποιητή. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται σε αυτά τα μηνύματα σφάλματος, για να βεβαιωθείτε ότι η διακωδικοποίηση και η παράδοση του βίντεο γίνεται σωστά.

 • Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ρυθμό bit 128 Kbps για τη ροή ήχου. Ο τρέχων ρυθμός bit της ροής ήχου είναι υψηλότερος από τον συνιστώμενο.
 • Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ρυθμό bit 128 Kbps για τη ροή ήχου. Ο τρέχων ρυθμός bit της ροής ήχου είναι χαμηλότερος από τον συνιστώμενο.
 • Διορθώστε το ρυθμό δειγματοληψίας ήχου της ροής σε 44,1 KHz. Ο τρέχων ρυθμός δειγματοληψίας είναι εσφαλμένος.
 • Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ρυθμό bit X για τη ροή. Η τρέχουσα τιμή του ρυθμού bit της ροής είναι υψηλότερη από τη συνιστώμενη.
 • Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ρυθμό bit X για τη ροή. Η τρέχουσα τιμή του ρυθμού bit της ροής είναι χαμηλότερη από τη συνιστώμενη.

Λανθασμένες ρυθμίσεις ήχου

Ο κωδικοποιητής σας στέλνει λανθασμένες ρυθμίσεις ήχου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται σε αυτά τα μηνύματα σφάλματος, για να βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά του ήχου γίνεται σωστά.

 • Καταχωρίστε μία ροή ήχου. Η ροή απορρόφησης δεν περιέχει ροή ήχου.
  • Ο κωδικοποιητής σας δεν στέλνει ήχο.  (Σε ορισμένους κωδικοποιητές υπάρχει ένα πλαίσιο ελέγχου, το οποίο πρέπει να επιλέξετε για να ενεργοποιήσετε τον ήχο). Το δίκτυο μετάδοσης του YouTube απαιτεί ήχο σε όλα τα βίντεο.
 • Καταχωρίστε μία μόνο ροή ήχου. Η ροή απορρόφησης περιέχει πολλές ροές ήχου.
  • Αν υπάρχουν πολλές ροές ήχου, η απορρόφηση θα αποτύχει.   Αν θέλετε να έχετε πολλές ροές ήχου (ώστε να προσφέρετε πολλές γλώσσες, για παράδειγμα), εξετάστε το ενδεχόμενο να δημιουργήσετε μια εκδήλωση με πολλές κάμερες.
 • Διορθώστε τον αριθμό των καναλιών ήχου. Ο ήχος έχει περισσότερα από 2 κανάλια. Υποστηρίζονται μόνο 1 (μονοφωνικός) ή 2 (στερεοφωνικός) κανάλια.

Λανθασμένες ρυθμίσεις βίντεο

Ο κωδικοποιητής σας στέλνει λανθασμένες ρυθμίσεις βίντεο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται σε αυτά τα μηνύματα σφάλματος, για να βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά του βίντεο γίνεται σωστά.

 • Καταχωρίστε μία ροή βίντεο. Η ροή απορρόφησης δεν περιέχει ροή βίντεο.
 • Καταχωρίστε μία μόνο ροή βίντεο. Η ροή απορρόφησης περιέχει πολλές ροές βίντεο.
 • Το τρέχον βίντεο είναι πεπλεγμένο. Τα πεπλεγμένα βίντεο δεν υποστηρίζονται.
  • Βεβαιωθείτε ότι το βίντεο είναι προοδευτικό. Στην αντίθετη περίπτωση, θα εμφανίζονται ατέλειες στο βίντεο, οι οποίες θα επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα.
 • Ο τρέχων ρυθμός καρέ είναι πολύ υψηλός.  Ορίστε τον ρυθμό καρέ σε X fps ή λιγότερο. 
  • Έχετε υπόψη ότι ο ρυθμός καρέ είναι συνυφασμένος με τη συχνότητα βασικών καρέ. Αν αλλάξετε το ρυθμό καρέ, θα χρειαστεί να προσαρμόσετε και τη συχνότητα βασικών καρέ, έτσι ώστε τα βασικά καρέ να προβάλλονται ανά 2 δευτερόλεπτα.

Λανθασμένη συχνότητα καρέ-κλειδιών

Ο κωδικοποιητής σας στέλνει βασικά καρέ με υπερβολική συχνότητα ή με ανεπαρκή συχνότητα. Προσαρμόστε τη συχνότητα, έτσι ώστε τα βασικά καρέ να αποστέλλονται ανά 2 δευτερόλεπτα. Δηλαδή στα 30 fps, κάθε 60 καρέ.

 • Χρησιμοποιήστε βασικά καρέ ανά τέσσερα δευτερόλεπτα ή λιγότερο. Προς το παρόν, δεν στέλνονται αρκετά συχνά βασικά καρέ, γεγονός που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση στην προσωρινή μνήμη. Η τρέχουσα συχνότητα βασικών καρέ είναι X δευτερόλεπτα. Λάβετε υπόψη ότι τα σφάλματα απορρόφησης μπορούν να προκαλέσουν εσφαλμένα μεγέθη GOP (group of pictures).
 • Το μέγεθος GOP (group of pictures) είναι πολύ μικρό και μπορεί να μειώσει την ποιότητα εικόνας. Η προτεινόμενη συχνότητα βασικών καρέ είναι τέσσερα δευτερόλεπτα. Η τρέχουσα συχνότητα βασικών καρέ είναι X δευτερόλεπτα. Λάβετε υπόψη ότι τα σφάλματα απορρόφησης μπορεί να προκαλέσουν εσφαλμένα μεγέθη GOP.
  • Ορισμένοι κωδικοποιητές σάς επιτρέπουν να ρυθμίσετε τη διαμόρφωση "GOP" σε ανοιχτή (μεταβλητή) ή κλειστή (σταθερή). Το δίκτυο μετάδοσης του YouTube απαιτεί μια κλειστή GOP, για βέλτιστη μετατροπή.

Λανθασμένο μέγεθος βίντεο (ανάλυση)

Το βίντεό σας πρέπει να έχει το ύψος και το πλάτος της ανάλυσης που επιλέξατε στη σελίδα "Ρυθμίσεις απορρόφησης". Οι σωστές διαστάσεις για κάθε ανάλυση αναφέρονται στις ρυθμίσεις κωδικοποιητή με τη μορφή "πλάτος x ύψος".

 • Ελέγξτε την ανάλυση του βίντεο. Η τρέχουσα ανάλυση είναι Χ, αλλά δεν είναι η βέλτιστη.
 • Θα πρέπει να αλλάξετε την ανάλυση του βίντεο. Η τρέχουσα ανάλυση είναι Χ, η οποία δεν υποστηρίζεται για αυτήν τη διαμόρφωση. Η αναμενόμενη ανάλυση του βίντεο είναι Χ.

Αναντιστοιχία κύριας και εφεδρικής ροής

Η κύρια και η εφεδρική ροή πρέπει να έχουν ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις, προκειμένου να γίνει σωστά η ανακατεύθυνση. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται σε αυτά τα μηνύματα σφάλματος, για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της κύριας και της εφεδρικής ροής.

 • Ρυθμίστε την κύρια ροή και την εφεδρική ροή του βίντεο, έτσι ώστε να έχουν την ίδια ανάλυση. Με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, οι ροές έχουν διαφορετικές αναλύσεις.
 • Ρυθμίστε την κύρια ροή και την εφεδρική ροή του βίντεο, έτσι ώστε να έχουν το ίδιο codec βίντεο. Με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, οι ροές έχουν διαφορετικά codec βίντεο.
 • Ρυθμίστε την κύρια ροή και την εφεδρική ροή του βίντεο, έτσι ώστε να έχουν την ίδια σύμπλεξη (interlacing). Με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, οι ροές έχουν διαφορετικές συμπλέξεις.
 • Ρυθμίστε την κύρια ροή και την εφεδρική ροή του βίντεο, έτσι ώστε να έχουν το ίδιο προφίλ. Με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, οι ροές έχουν διαφορετικά προφίλ.
 • Ρυθμίστε την κύρια ροή και την εφεδρική ροή του βίντεο, έτσι ώστε να έχουν τον ίδιο ρυθμό bit. Με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, οι ροές έχουν διαφορετικούς ρυθμούς bit.
 • Ρυθμίστε την κύρια ροή και την εφεδρική ροή του βίντεο, έτσι ώστε να έχουν τον ίδιο ρυθμό καρέ. Με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, οι ροές έχουν διαφορετικούς ρυθμούς καρέ.
 • Ρυθμίστε την κύρια ροή και την εφεδρική ροή του βίντεο, έτσι ώστε να διαθέτουν την ίδια συχνότητα βασικού καρέ. Με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, οι ροές έχουν διαφορετικές συχνότητες καρέ-κλειδιών.
 • Ρυθμίστε την κύρια ροή και την εφεδρική ροή του βίντεο, έτσι ώστε να έχουν τον ίδιο ρυθμό δειγματοληψίας ήχου. Με την τρέχουσα διαμόρφωση, οι ροές έχουν διαφορετικούς ρυθμούς δειγματοληψίας ήχου.
 • Με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, η κύρια και η εφεδρική ροή του βίντεο έχουν διαφορετικά κανάλια ήχου. Θα πρέπει να ρυθμίσετε τις ροές στο ίδιο κανάλι ήχου.
 • Ρυθμίστε την κύρια ροή και την εφεδρική ροή του βίντεο, έτσι ώστε να έχουν τον ίδιο κωδικοποιητή ήχου. Με την τρέχουσα διαμόρφωση, οι ροές έχουν διαφορετικούς κωδικοποιητές ήχου.
 • Ρυθμίστε σωστά την κύρια και την εφεδρική ροή. Η σύγκριση των ροών απέτυχε επειδή μία από τις ροές έχει μη έγκυρη διαμόρφωση.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;