Missatges d'error de les reproduccions en directe

El tauler en directe i la Sala de control en directe comproven que no hi hagi errors al flux que envies a YouTube. Els missatges es mostren al costat de l'indicador d'estat que hi ha a la part superior de la Sala de control en directe.

Al costat de cada error hi ha una marca de temps que indica quan s'ha detectat. Si l'error no se soluciona, s'hi continuarà mostrant. Els errors de color vermell són greus i poden provocar que l'esdeveniment no comenci o que els usuaris tinguin problemes per veure'l. Els errors de color groc són moderats i poden causar que la qualitat de l'esdeveniment disminueixi.

A continuació trobaràs la llista completa d'errors:

S'ha arribat al límit diari de reproduccions en directe:

Per fer que YouTube sigui un lloc més segur per a tothom, limitem el nombre de reproduccions en directe que un canal pot crear en un període de 24 hores. Si arribes a aquest límit, és possible que vegis un missatge d'error. Torna-ho a provar al cap de 24 hores.

Format de flux incorrecte

El codificador fa servir una configuració de vídeo que no és H.264 i una configuració d'àudio que no és AAC. Canvia el vídeo a H.264 i l'àudio a AAC perquè el flux s'importi correctament.

 • Canvia el format del contenidor del vídeo. El format del contenidor actual no és l'adequat per a aquesta configuració.
 • El flux d'àudio s'ha codificat amb un còdec no admès. Defineix-ne un d'admès (AAC, MP3).
 • Defineix el còdec H.264 per al flux de vídeo. El vídeo està codificat amb un còdec incorrecte.
 • Corregeix el perfil de còdec per al flux de vídeo. El vídeo està codificat amb un perfil de còdec incorrecte.

Taxa de bits incorrecta

Si no utilitzes cap punt d'entrada de resolució variable, has de fer servir la taxa de bits exacta per a la resolució que hagis triat a la pàgina Configuració de la importació. Si no tens prou amplada de banda per a la resolució que has triat, planteja't abaixar-la. Les taxes de bits correctes per a cada resolució s'indiquen a la configuració del codificador. Corregeix els missatges d'error per assegurar-te que el vídeo es transcodifiqui i es publiqui correctament.

 • Et recomanem que facis servir un valor de taxa de bits de 128 kbps per al flux d'àudio. La taxa de bits actual és superior a la recomanada.
 • Et recomanem que facis servir un valor de taxa de bits de 128 kbps per al flux d'àudio. La taxa de bits actual és inferior a la recomanada.
 • Corregeix la freqüència de mostratge del flux d'àudio a 44,1 kHz. La freqüència de mostratge actual no és correcta.
 • Et recomanem que facis servir un valor de taxa de bits de X per al flux. El valor de la taxa de bits actual és superior al recomanat.
 • Et recomanem que facis servir un valor de taxa de bits de X per al flux. El valor de la taxa de bits actual és inferior al recomanat.

Configuració d'àudio incorrecta

El codificador envia una configuració d'àudio incorrecta. Corregeix els missatges d'error per assegurar-te que l'àudio es publiqui correctament.

 • Proporciona un flux d'àudio. El flux d'importació no en conté cap.
  • El codificador no envia àudio.Alguns codificadors tenen una casella de selecció per activar l'àudio. El pipeline de YouTube requereix que tots els vídeos tinguin àudio.
 • Proporciona només un flux d'àudio. El flux d'importació en conté diversos.
  • Si hi ha diversos fluxos d'àudio, hi haurà problemes en la importació. Si vols tenir diversos fluxos d'àudio (per oferir diversos idiomes, per exemple), planteja't crear un esdeveniment multicàmera.
 • Corregeix el nombre de canals d'àudio. L'àudio té més de dos canals i només se n'admeten un (mono) o dos (estèreo).

Configuració de vídeo incorrecta

El codificador envia una configuració de vídeo incorrecta. Corregeix els missatges d'error per assegurar-te que el vídeo es publiqui correctament.

 • Proporciona un flux de vídeo. El flux d'importació no en conté cap.
 • Proporciona només un flux de vídeo. El flux d'importació en conté diversos.
 • El vídeo actual està entrellaçat, però aquest tipus de vídeos no s'admeten.
  • Assegura't que el vídeo sigui progressiu. En cas contrari, veuràs artefactes al vídeo que en perjudicaran molt la qualitat.
 • La velocitat actual de fotogrames per segon és massa alta. Configura els fotogrames per segon a X FPS o menys. 
  • Recorda que els fotogrames per segon estan vinculats a la freqüència dels fotogrames clau. Si canvies els fotogrames per segon, també hauràs de canviar la freqüència dels fotogrames clau perquè es publiquin cada 2 segons.

Freqüència de fotogrames clau del vídeo incorrecta

El codificador envia fotogrames clau amb massa freqüència o no n'envia amb la freqüència necessària. Canvia'l perquè els fotogrames s'enviïn cada 2 segons (a 30 FPS, és a dir, cada 60 fotogrames).

 • Fes servir una freqüència de fotogrames clau de 4 segons o menys. En aquests moments, no s'envien fotogrames clau amb la freqüència necessària i això pot produir un emmagatzematge a la memòria intermèdia. La freqüència de fotogrames clau actual és de X segons. Tingues en compte que els errors d'importació poden provocar que les mides dels grups d'imatges siguin incorrectes.
 • La mida del grup d'imatges és petita, cosa que pot reduir la qualitat d'imatge. La freqüència de fotogrames clau recomanada és de 4 segons. La freqüència de fotogrames clau actual és de X segons. Tingues en compte que els errors d'importació poden provocar que les mides dels grups d'imatges siguin incorrectes.
  • Alguns codificadors et permeten canviar el grup d'imatges a Obert (variable) o Tancat (fix). El pipeline de YouTube requereix que el vídeo tingui un grup d'imatges tancat perquè es transcodifiqui de manera òptima.

Mida de vídeo incorrecta (resolució)

El vídeo ha de tenir l'alçada i l'amplada de la resolució que has triat a la pàgina Configuració de la importació. Les mides correctes per a cada resolució s'indiquen a la configuració del codificador amb el format "amplada x alçada".

 • Comprova la resolució del vídeo. La resolució actual (X) no és l'òptima.
 • Has de canviar la resolució del vídeo. La resolució actual (X) no s'admet per a aquesta configuració. La resolució hauria de ser X.

Els fluxos principal i secundari no coincideixen

El flux principal i el secundari han de tenir exactament la mateixa configuració perquè la commutació per error funcioni correctament. Corregeix els missatges d'error per assegurar que els fluxos principal i secundari coincideixin.

 • Configura la mateixa resolució per al flux de vídeo principal i per al secundari. Amb la configuració actual, els fluxos tenen resolucions diferents.
 • Configura els mateixos còdecs de vídeo per al flux de vídeo principal i secundari. Amb la configuració actual, els fluxos tenen còdecs de vídeo diferents.
 • Configura el mateix entrellaçament per al flux de vídeo principal i secundari. Amb la configuració actual, els fluxos tenen entrellaçaments diferents.
 • Configura el mateix perfil per al flux de vídeo principal i secundari. Amb la configuració actual, els fluxos tenen perfils diferents.
 • Configura la mateixa taxa de bits per al flux de vídeo principal i secundari. Amb la configuració actual, els fluxos tenen taxes de bits diferents.
 • Configura el mateix nombre de fotogrames per segon per al flux de vídeo principal i secundari. Amb la configuració actual, els fluxos tenen un nombre de fotogrames per segon diferent.
 • Configura la mateixa freqüència de fotogrames clau per al flux de vídeo principal i secundari. Amb la configuració actual, els fluxos tenen freqüències de fotogrames clau diferents.
 • Configura la mateixa freqüència de mostratge d'àudio per al flux de vídeo principal i secundari. Amb la configuració actual, els fluxos tenen freqüències de mostratge d'àudio diferents.
 • Amb la configuració actual, els fluxos de vídeo principal i secundari fan servir canals d'àudio diferents. Has de configurar-los perquè tinguin el mateix canal d'àudio.
 • Configura els mateixos còdecs d'àudio per al flux de vídeo principal i secundari. Amb la configuració actual, els fluxos tenen còdecs d'àudio diferents.
 • Configura correctament el flux principal i secundari. S'ha produït un error en comparar els fluxos, perquè la configuració d'un dels dos no és vàlida.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?