Ενοικιάσεις και αγορές σε κονσόλες παιχνιδιών

Επιλέξτε το είδος του βίντεο που αγοράσατε, για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατό με την κονσόλα παιχνιδιών που διαθέτετε.

Μάθετε περισσότερα για το YouTube στις κονσόλες παιχνιδιών

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές

Οι ταινίες και οι τηλεοπτικές εκπομπές που έχουν αγοραστεί στο YouTube είναι διαθέσιμες για προβολή σε Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4, Wii U και Nintendo Switch.

Για να δείτε μια ταινία ή εκπομπή που αγοράσατε, συνδεθείτε στην εφαρμογή YouTube και μεταβείτε στις αγορές σας.

Αν δεν εμφανίζεται το στοιχείο Αγορές στο μενού περιήγησης, αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή YouTube και συνδεθείτε ξανά.
Ζωντανές εκδηλώσεις

Οι κονσόλες Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4, Wii U και Nintendo Switch υποστηρίζουν την προβολή ζωντανών εκδηλώσεων στο YouTube.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής YouTube στην κονσόλα παιχνιδιών. Για να δείτε ζωντανές εκδηλώσεις, συνδεθείτε στην εφαρμογή YouTube από την κονσόλα παιχνιδιών, μεταβείτε στις αγορές σας και επιλέξτε την εκδήλωση που θέλετε να δείτε.

Αν δεν εμφανίζεται το στοιχείο Αγορές στο μενού περιήγησης, αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή YouTube και συνδεθείτε ξανά.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;