Phần "Xem gì tiếp theo"

Phần "Xem gì tiếp theo" xuất hiện cho những người xem đã đăng ký kênh để khuyến khích họ tiếp tục tương tác với các video của bạn. Phần này liên tục thay đổi vì chúng tôi luôn cho người xem thấy nội dung mà họ chưa xem.

Dưới đây là cách nội dung xuất hiện trong phần "Xem gì tiếp theo":

  1. Nếu bạn hiện có một sự kiện trực tiếp đang diễn ra, thì sự kiện này sẽ xuất hiện trong phần "Xem gì tiếp theo".
  2. Nếu người xem truy cập vào kênh của bạn theo đường liên kết của quảng cáo TrueView trong tìm kiếm, thì video được quảng cáo sẽ xuất hiện trong phần "Xem gì tiếp theo".
  3. Nếu không phải trường hợp nào nêu trên, nhưng gần đây người xem đã xem một video trên kênh của bạn, thì video tải lên đầu tiên trong danh sách "Có liên quan" sẽ xuất hiện trong phần này. Đây là video xuất hiện dưới dạng hình thu nhỏ ở trên cùng bên trái của phần "Video có liên quan" trong trình phát khi video kết thúc.
  4. Nếu không phải trường hợp nào nêu trên, thì video mà bạn tải lên gần đây nhất trên kênh sẽ xuất hiện trong phần "Xem gì tiếp theo".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false