Mô-đun Video sẽ xem tiếp theo

Mô-đun "Video sẽ xem tiếp theo" xuất hiện cho những người xem đã đăng ký kênh để khuyến khích họ tiếp tục tương tác với các video của bạn. Phần này liên tục thay đổi vì chúng tôi luôn cho người xem thấy nội dung mà họ chưa xem.

Dưới đây là cách nội dung xuất hiện trên mô-đun "Video sẽ xem tiếp theo":

  1. Nếu bạn hiện có một sự kiện trực tiếp đang diễn ra, thì sự kiện này sẽ xuất hiện trong mô-đun "Video sẽ xem tiếp theo".
  2. Nếu người xem truy cập vào kênh của bạn theo đường dẫn liên kết của quảng cáo TrueView trong tìm kiếm, thì video được quảng cáo sẽ xuất hiện trong mô-đun "Video sẽ xem tiếp theo".
  3. Nếu không phải trường hợp nào nêu trên nhưng gần đây, người xem đã xem một video từ kênh của bạn, thì video tải lên đầu tiên trong danh sách "Có liên quan" sẽ xuất hiện trong mô-đun này. Đây là video xuất hiện dưới dạng hình thu nhỏ ở trên cùng bên trái trong phần "Video có liên quan" trong trình phát khi video kết thúc.
  4. Nếu không phải trường hợp nào nêu trên, thì video mà bạn tải lên gần đây nhất cho kênh sẽ xuất hiện trong mô-đun này.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?