Модул „Какво да гледате след това“

Модулът „Какво да гледате след това“ се показва на абонираните за канала ви зрители, за да ги насърчава да продължават да се ангажират с видеоклиповете ви. Той е динамичен, тъй като винаги показваме на зрителите съдържание, което все още не са гледали.

Ето как се показва съдържанието в модула „Какво да гледате след това“:

  1. Ако понастоящем имате събитие за поточно предаване на живо, то ще се показва в модула „Какво да гледате след това“.
  2. Ако зрителят е стигнал до канала ви чрез реклама „TrueView до резултати от търсенето“, модулът „Какво да гледате след това“ ще показва популяризирания видеоклип.
  3. Ако нито едно от гореизброените не е приложимо, а потребителят наскоро е гледал видеоклип от канала ви, в модула ще се показва първото ви „сродно“ качване.Това е видеоклипът, който се показва като миниизображение горе вляво в „Сродни видеоклипове“ във видеоплейъра, когато възпроизвеждането приключи.
  4. Ако нито едно от гореизброените не е приложимо, в модула ще се показва най-скорошното качване в канала ви.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?