Cách tính các chỉ số tương tác

Các chỉ số tương tác trên YouTube (bao gồm số lượt xem, lượt thích, lượt không thích và lượt đăng ký) thể hiện số lần người xem tương tác với một video hoặc kênh. Những chỉ số này có thể là thước đo quan trọng cho biết mức độ phổ biến nói chung của video hoặc kênh của bạn.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các chỉ số này có chất lượng cao và do người thật tạo ra chứ không phải các chương trình máy tính. Hệ thống của chúng tôi cần chút thời gian để xác định đâu là những lượt xem, lượt thích, lượt không thích và lượt đăng ký hợp lệ.

Lưu ý: Trong vài giờ đầu sau khi bạn xuất bản video, các chỉ số của bạn có thể mất một lúc mới xuất hiện trong hệ thống của chúng tôi.

Thay đổi về các chỉ số

Sau khi tính số lượt tương tác hợp lệ, hệ thống sẽ cập nhật số liệu cho chỉ số của bạn thường xuyên hơn. Thời điểm xảy ra những thay đổi này phụ thuộc vào mức độ phổ biến và lượng người xem của một kênh hoặc video. Xin lưu ý rằng chúng tôi liên tục xác nhận và điều chỉnh số lượt tương tác.

Một số kênh và video có thể cho thấy số liệu của chỉ số không thay đổi hoặc không hiển thị đúng các chỉ số bạn như bạn mong đợi. Hệ thống xác nhận các chỉ số theo thuật toán để duy trì sự công bằng và mang đến trải nghiệm tích cực cho người sáng tạo nội dung, nhà quảng cáo và người xem. Để xác minh tính chính xác của các chỉ số, YouTube có thể tạm thời làm chậm, cố định hoặc thay đổi số liệu cho chỉ số của bạn cũng như loại bỏ số lượt phát có chất lượng thấp.

Lưu ý: Ví dụ về lượt phát có chất lượng thấp là việc sử dụng nhiều thiết bị để xem và truyền trực tuyến cùng một video trên nhiều cửa sổ và nhiều thẻ.

Số lượt xem quảng cáo có trả tiền

Nếu bạn dùng video làm quảng cáo trên YouTube, chúng tôi có thể coi số lượt xem quảng cáo là số lượt xem video. Chúng tôi tính số lượt xem quảng cáo có trả tiền này là số lượt xem video vì số liệu này cho thấy người xem đã tương tác với video.

  • Quảng cáo video TrueView trong luồng: Số lượt xem quảng cáo có trả tiền sẽ được tính là số lượt xem khi:
    • Có người xem hết quảng cáo dài từ 11 đến 30 giây
    • Có người xem ít nhất 30 giây của quảng cáo có thời lượng dài hơn 30 giây
    • Có người tương tác với quảng cáo
  • Quảng cáo khám phá video TrueView: Số lượt xem quảng cáo có trả tiền sẽ được tính là số lượt xem khi có người nhấp vào quảng cáo, sau đó video bắt đầu phát

Kiểm tra số lượt xem bằng YouTube Analytics

Nếu đang xem xét một video mà bạn đã tải lên, thì bạn có thể theo dõi số lượt xem kỹ hơn thông qua YouTube Analytics. Xin lưu ý rằng Hoạt động theo thời gian thực chỉ cho biết số liệu ước tính về các hoạt động có khả năng là hoạt động xem. Số liệu này có thể không khớp với con số mà bạn thấy trên trang xem.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?