Cách tính lượt xem video

NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 2018
Chúng tôi sẽ triển khai bản cập nhật để cải thiện tính chính xác của hệ thống và khả năng xác thực lượt xem trên toàn YouTube. Bạn có thể thấy lượt xem thay đổi trên kênh của mình từ ngày 29 tháng 1 năm 2018 vì có nhiều hoặc ít lượt xem hơn trước đây có thể bị dán nhãn là không hợp lệ.

Lượt xem video trên YouTube phản ánh số lần một video được xem và có thể là số liệu quan trọng về mức độ phổ biến nói chung của video đó.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các video nhận được lượt xem từ người thực chứ không phải chương trình máy tính. Trong vài giờ đầu tiên sau khi video được xuất bản, chúng tôi sẽ chỉ hiển thị lượt xem mà hệ thống của chúng tôi cho là hợp lệ. Hệ thống có thể chưa hiển thị tất cả lượt xem hợp lệ tại thời điểm đó.

Sau khi lượt xem có chất lượng được tính, số lượt xem sẽ cập nhật thường xuyên hơn. Quá trình tính tất cả lượt xem có chất lượng có thể cần một chút thời gian để xử lý tùy vào mức độ phổ biến và số lượt xem của video. Sau đó, lượt xem sẽ cập nhật thường xuyên hơn nhưng xin lưu ý rằng do chúng tôi liên tục xác thực lượt xem, số liệu lượt xem có thể điều chỉnh thường xuyên.

Lượt xem bị đóng băng

Trên một số video, lượt xem dường như bị đóng băng hoặc không hiển thị tất cả số lượt xem mà bạn mong đợi. Lượt xem video được xác thực theo thuật toán để duy trì sự công bằng và mang đến trải nghiệm tích cực cho người sáng tạo nội dung, nhà quảng cáo và người dùng. Để xác minh lượt xem có thực và chính xác hay không, YouTube có thể tạm thời làm chậm, đóng băng hoặc điều chỉnh lượt xem cũng như loại bỏ số lần phát lại có chất lượng thấp.

Kiểm tra lượt xem bằng YouTube Analytics

Nếu đang xem video đã tải lên, bạn có thể theo dõi lượt xem của mình chặt chẽ hơn bằng cách sử dụng YouTube Analytics. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng Báo cáo thời gian thực chỉ hiển thị số liệu ước tính về hoạt động xem tiềm năng và có thể không khớp với số bạn nhìn thấy trên trang xem.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?